Розділ: Законодавча база

Про затвердження Порядку формування тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води

Розмістив: admin, 12.12.2010 15:20:51 Переглядів: 3202
Постанова КМУ

Дивіться також обговорення на нашому форумі:

Субсидії на теплопостачання при власній даховій котельні, яку ОСББ обслуговує самостійно 09.01.2017 15:46:16


                             Герб України                             

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
            П О С Т А Н О В А 
від 10 липня 2006 р. N 955
Київ
Про затвердження Порядку формування тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води { Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 297 ( 297-2007-п ) від 27.02.2007
N 1267 ( 1267-2007-п ) від 24.10.2007
N 400 ( 400-2009-п ) від 02.04.2009
N 682 ( 682-2009-п ) від 20.05.2009
N 1296 ( 1296-2009-п ) від 02.12.2009
N 182 ( 182-2010-п ) від 24.02.2010
N 231 ( 231-2010-п ) від 02.03.2010 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: Затвердити Порядок формування тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, що додається. Прем'єр-міністр України Ю.ЄХАНУРОВ Інд. 21 ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 10 липня 2006 р. N 955 ПОРЯДОК
формування тарифів на виробництво, транспортування,
постачання теплової енергії та послуги з
централізованого опалення і постачання
гарячої води

I. Загальні питання 1. Цей Порядок визначає механізм формування тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії підприємствами сфери теплопостачання та надання послуг з централізованого опалення і постачання гарячої води. Цей Порядок не застосовується для формування тарифів на виробництво теплової енергії теплоелектроцентралями, тепловими електростанціями, атомними електростанціями, когенераційними установками та тими, що використовують нетрадиційні або поновлювані джерела енергії. { Абзац другий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1267 ( 1267-2007-п ) від 24.10.2007 } 2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні: двоставковий тариф - тариф на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, який складається з річної абонентської плати (вартості обслуговування одиниці теплового навантаження об'єкта теплоспоживання), яка компенсує умовно-постійну частину тарифу, та вартості одиниці реалізованої теплової енергії, послуг з централізованого опалення і постачання гарячої води, яка компенсує умовно-змінну частину тарифу; { Пункт 2 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 231 ( 231-2010-п ) від 02.03.2010 } економічно обґрунтовані плановані витрати - витрати, планування яких здійснюється з дотриманням вимог стандартів, нормативів, норм, технологічних регламентів; одноставковий тариф - вартість одиниці реалізованої послуги, яка визначена однією ставкою і не розподіляється на умовно-змінну та умовно-постійну частини; { Пункт 2 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 231 ( 231-2010-п ) від 02.03.2010 } операційна діяльність - основна діяльність підприємства, крім інвестиційної та фінансової діяльності; планована виробнича собівартість теплової енергії, послуг з централізованого опалення і постачання гарячої води - прямі матеріальні витрати, прямі витрати з оплати праці, інші прямі витрати, змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати; { Пункт 2 доповнено абзацом четвертим згідно з Постановою КМ N 1267 ( 1267-2007-п ) від 24.10.2007 } повна планована собівартість послуг з централізованого опалення і постачання гарячої води - економічно обґрунтовані витрати підприємств, включаючи витрати з операційної діяльності, фінансові витрати, пов'язані з основною діяльністю; { Абзац пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1267 ( 1267-2007-п ) від 24.10.2007 } повна планована собівартість теплової енергії - економічно обґрунтовані витрати з виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, включаючи витрати з операційної діяльності, фінансові витрати, пов'язані з основною діяльністю; { Абзац пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1267 ( 1267-2007-п ) від 24.10.2007 } тарифи на теплову енергію - грошовий вираз витрат з виробництва, транспортування (включаючи витрати з транспортування через мережі, що належать іншим споживачам, до балансового розмежування мереж), постачання 1 Гкал теплової енергії з урахуванням інвестиційної та інших складових, що визначаються згідно з методиками, розробленими Мінбудом; { Абзац пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1267 ( 1267-2007-п ) від 24.10.2007 } тарифи на надання послуг з централізованого опалення - вартість надання одиниці послуги з централізованого опалення відповідної якості, розрахована на основі економічно обґрунтованих планованих витрат з урахуванням планованого прибутку та податку на додану вартість; тарифи на надання послуг з централізованого постачання гарячої води - вартість надання одиниці послуги з централізованого постачання гарячої води визначеної кількості та відповідної якості, розрахована на основі економічно обґрунтованих планованих витрат з урахуванням планованого прибутку та податку на додану вартість; умовно-постійна частина - складова двоставкового тарифу, яка включає витрати підприємства, пов'язані з необхідністю підтримання в робочому стані джерел теплової енергії, теплових мереж і теплоспоживальних установок, а також частину прибутку, розраховану відповідно до пункту 97 цього Порядку; { Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 231 ( 231-2010-п ) від 02.03.2010 } умовно-змінна частина - складова двоставкового тарифу, яка включає витрати, безпосередньо пов'язані з обсягами споживання теплової енергії, послуг з централізованого опалення і постачання гарячої води, а також частину прибутку, розраховану відповідно до пункту 97 цього Порядку. { Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 231 ( 231-2010-п ) від 02.03.2010 } 3. Тарифи формуються для трьох категорій споживачів - населення, бюджетних установ, інших споживачів. Кожна категорія споживачів визначається на підставі економічно обґрунтованого розподілу витрат, пов'язаних з наданням послуг. Органи влади, які уповноважені встановлювати (погоджувати) тарифи, можуть визначити додаткові категорії споживачів за умови, що рівень рентабельності для таких категорій споживачів формується з урахуванням вимог пункту 24 і не перевищує 50 відсотків. { Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 182 ( 182-2010-п ) від 24.02.2010 } Релігійні організації оплачують надані послуги за тарифами, встановленими для населення. { Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 182 ( 182-2010-п ) від 24.02.2010 } { Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 400
( 400-2009-п ) від 02.04.2009 }
3-1. Витрати, які не включаються до валових витрат або перевищують визначені Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) розміри, не включаються до розрахунку тарифів. { Розділ I доповнено пунктом 3-1 згідно з Постановою КМ N 1267
( 1267-2007-п ) від 24.10.2007 }
3-2. Нормування витрат і втрат ресурсів здійснюється відповідно до норм та вказівок по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько-побутові потреби. { Розділ I доповнено пунктом 3-2 згідно з Постановою КМ N 1267
( 1267-2007-п ) від 24.10.2007 }
II. Виробництво, транспортування, постачання теплової енергії Формування тарифів на теплову енергію 4. Формування тарифів підприємствами, які здійснюють виробництво, транспортування та постачання теплової енергії (далі - підприємства), здійснюється відповідно до річних планів виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, економічно обґрунтованих планованих витрат, визначених на підставі державних нормативів (норм) витрат ресурсів, техніко-економічних розрахунків та кошторисів, ставок податків і зборів (обов'язкових платежів) та цін у планованому періоді, визначених на підставі прогнозних індексів цін виробників промислової продукції. 5. Річний план виробництва, транспортування та постачання теплової енергії готується на підставі укладених договорів купівлі-продажу теплової енергії з урахуванням техніко-економічних факторів, зокрема таких, як: збільшення обсягів виробництва, транспортування та постачання теплової енергії в результаті економічного розвитку населеного пункту, здійснення заходів для зниження рівня витрат на технологічні потреби та втрат теплової енергії, виконання регіональних програм оснащення приладами обліку виробництва та споживання теплової енергії, підвищення вимог щодо економії паливно-енергетичних ресурсів; підвищення технологічного рівня процесів виробництва, транспортування та постачання теплової енергії шляхом здійснення заходів, спрямованих на автоматизацію та механізацію виробництва, застосування прогресивних енергозберігаючих технологій; підвищення рівня організації виробництва та поліпшення умов праці шляхом удосконалення операційно-виробничого планування, систем управління, матеріально-технічного забезпечення господарської діяльності. 6. Планування витрат для включення їх до повної планованої собівартості теплової енергії здійснюється з урахуванням витрат з операційної діяльності, фінансових витрат, пов'язаних з основною діяльністю. { Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1267 ( 1267-2007-п ) від 24.10.2007 } До планованих витрат з операційної діяльності включаються: планована собівартість реалізованої теплової енергії; адміністративні витрати, витрати із збуту теплової енергії та інші операційні витрати. 7. Планування витрат здійснюється із застосуванням нормативного методу. Розмір витрат визначається на підставі державних і галузевих нормативів використання палива, електроенергії, матеріалів, норм та розцінок з оплати праці, нормативів витрат з управління та обслуговування виробництва. Витрати, об'єктивне нормування яких неможливе, плануються з урахуванням фактичних витрат за попередній рік, прогнозу індексів цін виробників промислової продукції та на підставі планованих кошторисів. Планування витрат з оплати праці працівників підприємства здійснюється за переліком, що додається до цього Порядку, з урахуванням положень Генеральної, галузевої угод та колективного договору. { Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1267 ( 1267-2007-п ) від 24.10.2007 } 8. Калькулювання собівартості теплової енергії здійснюється у розрахунку на рік з поквартальною розбивкою та з урахуванням сезонних коливань. 9. Підприємства застосовують двоставкові тарифи на теплову енергію, затверджені в установленому порядку. { Пункт 9 в редакції Постанови КМ N 1267 ( 1267-2007-п ) від
24.10.2007 }
10. У разі зміни ставок податків і зборів (обов'язкових платежів), розміру мінімальної заробітної плати, ставок орендної плати (за об'єктами виробничого призначення), інших обов'язкових платежів і зборів, цін і тарифів на паливно-енергетичні та матеріальні ресурси для відшкодування в повному обсязі витрат з операційної діяльності тарифи на теплову енергію переглядаються в установленому законодавством порядку. Повна планована собівартість теплової енергії 11. До планованої собівартості реалізованої теплової енергії включаються прямі матеріальні витрати, прямі витрати з оплати праці, інші прямі витрати, змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати і нерозподілені постійні загальновиробничі витрати. { Пункт 11 в редакції Постанови КМ N 1267 ( 1267-2007-п ) від
24.10.2007 }
12. До складу прямих матеріальних витрат включаються витрати, пов'язані з: використанням палива (газу, мазуту, вугілля тощо) та електроенергії. Витрати, пов'язані з використанням палива та електроенергії, визначаються на основі діючих цін (тарифів) на паливно-енергетичні ресурси, але не вище цін, що склалися на відповідному ринку. У розрахунку витрат, пов'язаних з використанням електроенергії для технологічних потреб, також враховуються витрати на зумовлену електромагнітною незбалансованістю електроустановок технологічно шкідливу циркуляцію електроенергії між джерелами електропостачання та приймачами змінного електричного струму (у разі відсутності приладів обліку величина її потужності визначається відповідно до нормативів); компенсацією нормативних теплових втрат у теплових мережах та іншими технологічними потребами, визначеними відповідно до нормативів (норм); використанням теплової енергії, яка придбавається в інших підприємств відповідно до укладених договорів (витрати плануються виходячи з нормованих обсягів теплопостачання та цін підприємств-постачальників); використанням холодної води відповідно до нормативів (норм), затверджених в установленому порядку, для технологічних потреб (підживлення та наповнення мереж, регенерація фільтрів, хімічна підготовка тощо), а також для постачання гарячої води у відкритих системах теплопостачання відповідно до нормативів та з урахуванням витрат з її хімічної підготовки; використанням матеріалів, запасних частин, купованих комплектувальних виробів, напівфабрикатів та інших матеріальних ресурсів, необхідних для забезпечення технологічного процесу (витрати визначаються на основі норм використання таких ресурсів та діючих цін (тарифів) з виключенням вартості матеріалів, переданих для переробки). 13. До складу прямих витрат з оплати праці включаються: витрати з основної заробітної плати виробничого персоналу, діяльність якого безпосередньо пов'язана з технологічним процесом виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, що визначаються виходячи з чисельності персоналу за штатним розписом, встановлених на підприємстві тарифних ставок (окладів), відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для керівників, фахівців, технічних службовців; витрати з додаткової заробітної плати виробничого персоналу, що визначаються виходячи з розміру встановлених доплат, надбавок, інших заохочувальних та компенсаційних виплат, які відповідно до підпункту 5.6.1 статті 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) включаються до валових витрат, премій, пов'язаних з виконанням виробничих завдань і функцій, оплатою невідпрацьованого часу. { Абзац третій пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1267 ( 1267-2007-п ) від 24.10.2007 } { Абзац четвертий пункту 13 виключено на підставі Постанови
КМ N 1267 ( 1267-2007-п ) від 24.10.2007 }

{ Абзац п'ятий пункту 13 виключено на підставі Постанови КМ N 1267 ( 1267-2007-п ) від 24.10.2007 } 14. До складу інших прямих витрат включаються: внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування для виробничого персоналу; амортизація основних виробничих засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення; виробничі витрати, безпосередньо пов'язані з конкретним об'єктом витрат. Сума амортизаційних відрахувань для розрахунку тарифу визначається з урахуванням руху основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення у планованому періоді. Розрахунок амортизації основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів підприємств здійснюється відповідно до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ). { Абзац шостий пункту 14 в редакції Постанови КМ N 1267 ( 1267-2007-п ) від 24.10.2007 } 15. До складу загальновиробничих витрат включаються: 1) витрати, пов'язані з: управлінням виробництвом, транспортуванням та постачанням теплової енергії, що визначаються виходячи з чисельності персоналу за штатним розписом, тарифно-кваліфікаційного складу апарату управління цехів та дільниць і встановлених на підприємстві тарифних ставок (окладів) (основна і додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які відповідно до підпункту 5.6.1 статті 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) включаються до валових витрат, внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, оплата службових відряджень, витрати з підготовки та перепідготовки кадрів); { Абзац другий підпункту 1 пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1267 ( 1267-2007-п ) від 24.10.2007 } утриманням, експлуатацією, ремонтом, страхуванням, орендою основних засобів та інших необоротних активів загальновиробничого призначення, пожежною і сторожовою охороною об'єктів виробничого призначення, утриманням санітарних зон, оплатою послуг інших спеціалізованих підприємств, пов'язаною з виконанням робіт, що віднесені до процесу виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, освоєнням нових потужностей та проведенням планових перевірок стану обладнання, виконанням регламентних робіт, передбачених проектно-технічною документацією; опаленням, освітленням, дезінфекцією, дератизацією виробничих приміщень, вивезенням сміття, та інші витрати, пов'язані з експлуатацією виробничих приміщень, які розраховуються виходячи з обсягів зазначених робіт, послуг та цін на них; обслуговуванням виробничого процесу та інших допоміжних виробництв (використання малоцінних і швидкозношуваних предметів, забезпечення охорони праці, дотримання вимог техніки безпеки, обов'язкове страхування водіїв автотранспортних засобів, послуги інших підприємств, службові відрядження працівників ремонтних цехів та інших допоміжних виробництв, послуги зв'язку); охороною навколишнього середовища; удосконаленням технології та виробництва; 2) розрахована відповідно до законодавства амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів загальновиробничого призначення; 3) податки, збори (обов'язкові платежі). Адміністративні витрати 16. До складу адміністративних витрат включаються загальногосподарські витрати, пов'язані з обслуговуванням та управлінням підприємством, зокрема з: утриманням апарату управління та персоналу, зайнятого обслуговуванням адміністративної інфраструктури, які визначаються виходячи з чисельності за штатним розписом і встановлених на підприємстві тарифних ставок (окладів) (основна і додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які відповідно до підпункту 5.6.1 статті 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) включаються до валових витрат, внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, оплата службових відряджень, витрати з підготовки та перепідготовки кадрів відповідно до законодавства); { Абзац другий пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1267 ( 1267-2007-п ) від 24.10.2007 } амортизацією основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів, активів адміністративного призначення, визначеною відповідно до статті 8 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ); { Абзац третій пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1267 ( 1267-2007-п ) від 24.10.2007 } утриманням основних засобів, інших необоротних матеріальних активів адміністративного призначення; оплатою професійних послуг (юридичні, аудиторські), наданих відповідно до укладених договорів; оплатою послуг зв'язку; оплатою розрахунково-касового обслуговування та інших послуг банків, наданих відповідно до укладених договорів; сплатою податків і зборів (обов'язкових платежів), крім тих, що включаються у виробничу собівартість теплової енергії; використанням малоцінних і швидкозношуваних предметів, канцелярськими витратами, витратами з підготовки та перепідготовки кадрів (у розмірах, визначених підпунктом 5.4.2 статті 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств") ( 334/94-ВР ), розв'язанням спорів у судах, передплатою періодичних професійних видань, створенням страхових фондів документації, передбачених законодавством. { Абзац дев'ятий пункту 16 в редакції Постанови КМ N 1267 ( 1267-2007-п ) від 24.10.2007 } Адміністративні витрати включаються до тарифів у розмірі, що не перевищує 5 відсотків планованої виробничої собівартості. Темпи зростання адміністративних витрат не повинні перевищувати визначеного рівня інфляції. { Пункт 16 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1267 ( 1267-2007-п ) від 24.10.2007 } Витрати із збуту теплової енергії 17. До складу витрат із збуту теплової енергії включаються: 1) витрати з операційної діяльності, безпосередньо пов'язаної із збутом теплової енергії, зокрема з: оплати праці та сплати внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, оплати службових відряджень персоналу; оплати інформаційної діяльності; утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів (оренда, страхування, ремонт, оплата комунальних послуг, охорона); відрахування коштів банківським та іншим установам за надані послуги, пов'язані із справлянням платежів за теплову енергію; виготовлення розрахункових документів; періодичної повірки, обслуговування та ремонту (включаючи демонтаж, транспортування та монтаж після повірки) засобів вимірювання теплової енергії (за їх наявності), якщо зазначені засоби є власністю підприємства. Такі витрати включаються до тарифів лише для тих споживачів, що проживають у будинках, обладнаних будинковими приладами обліку; 2) амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів, яка розраховується відповідно до статті 8 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ). { Підпункт 2 пункту 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1267 ( 1267-2007-п ) від 24.10.2007 } 18. Витрати із збуту теплової енергії визначаються із застосуванням нормативного методу або на підставі результатів аналізу фактичного рівня витрат за попередні роки з урахуванням змін, які передбачаються у планованому періоді. Інші витрати з операційної діяльності { Пункт 19 виключено на підставі Постанови КМ N 1267
( 1267-2007-п ) від 24.10.2007 }

20. До складу інших витрат з операційної діяльності не можуть включатися: суми безнадійної дебіторської заборгованості; витрати з утримання об'єктів соціальної інфраструктури; суми, що відраховуються профспілковим організаціям для проведення культурно-масової і фізкультурної роботи; суми неустойки (штраф, пеня); суми нестачі та втрати від зіпсуття цінностей; витрати, пов'язані з купівлею-продажем іноземної валюти, та втрати від операційної курсової різниці; суми спонсорської та благодійної допомоги; собівартість реалізованих виробничих запасів. Фінансові витрати 21. До фінансових витрат належать витрати на сплату відсотків за користування отриманими кредитами та витрати, пов'язані із запозиченнями, для цілей інвестиційної (пов'язаної з основною) діяльності. { Пункт 21 в редакції Постанови КМ N 1267 ( 1267-2007-п ) від
24.10.2007 }

{ Назву підрозділу "Витрати, пов'язані із сплатою податку на
прибуток підприємств" розділу II виключено на підставі Постанови
КМ N 1267 ( 1267-2007-п ) від 24.10.2007 }

{ Пункт 22 виключено на підставі Постанови КМ N 1267
( 1267-2007-п ) від 24.10.2007 }

23. До тарифів на теплову енергію включаються витрати із створення резервного капіталу, що спрямовується на капітальні інвестиції, гранична величина яких визначається з урахуванням обсягу коштів, необхідних для забезпечення відтворення та розвитку основних засобів та нематеріальних активів, які підлягають амортизації. 24. Рівень рентабельності формується з урахуванням необхідності сплати податку на прибуток підприємств та спрямування частини отриманого прибутку на технічне переоснащення підприємств і не повинен перевищувати в цілому по підприємству 12 відсотків, а для категорій споживачів - бюджетних установ та інших споживачів - не повинен перевищувати 15 та 50 відсотків відповідно. { Пункт 24 в редакції Постанови КМ N 1267 ( 1267-2007-п ) від
24.10.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 400
( 400-2009-п ) від 02.04.2009 }
25. Витрати із здійснення капітальних вкладень, створення спеціальних інвестиційних фондів, забезпечення прибутковості інвестованого капіталу включаються до тарифів на строк не менш як п'ять років (у сумі, що не перевищує 20 відсотків загального обсягу витрат) згідно із затвердженою в установленому порядку програмою розвитку системи теплопостачання. У процесі формування тарифів підприємство визначає джерела фінансування капітальних інвестицій за рахунок амортизації та планованого прибутку. { Пункт 25 в редакції Постанови КМ N 1267 ( 1267-2007-п ) від
24.10.2007 }
26. Програма розвитку систем теплопостачання передбачає здійснення заходів, пов'язаних з удосконаленням технології, реконструкцією об'єктів, автоматизацією і диспетчеризацією, ресурсозбереженням, зміцненням екологічної безпеки і надійності роботи систем, та необхідні кошти (з виділенням тієї частини, що фінансується з прибутку). До зазначеної програми додаються техніко-економічні розрахунки або бізнес-плани, якими підтверджується ефективність передбачуваних вкладень та визначаються джерела інвестиційних ресурсів і строк реалізації проектів. Розрахунок тарифів на теплову енергію 27. До тарифів на теплову енергію включаються витрати з ремонту, реконструкції та іншого відновлення основних фондів у межах, визначених законодавством. 28. Розмір індивідуальної складової статті витрат (Вj) у грошовому виразі (вартість окремого ресурсу) визначається за формулою Вj = Рj x Цj, де Рj - потреба у відповідному ресурсі в натуральному виразі; Цj - ціна одиниці відповідного ресурсу. 29. Розраховані відповідно до пункту 28 цього Порядку індивідуальні складові групуються в окремі статті витрат за формулою m Вi = (сума) Вj, j=1 де Вi - розмір окремої статті витрат у грошовому виразі; m - кількість індивідуальних складових статті витрат. 30. Розмір витрат за окремою статтею у грошовому виразі в розрахунку на одиницю калькулювання собівартості виробництва, транспортування та постачання теплової енергії (Аі) визначається за формулою Вi Аi = -------, Qn де Qn - запланований обсяг реалізації теплової енергії, Гкал. Одиниця калькулювання собівартості виробництва, транспортування та постачання теплової енергії - 1 Гкал теплової енергії. 31. Розмір групи витрат у розрахунку на одиницю калькулювання собівартості виробництва, транспортування та постачання теплової енергії (ГВk) визначається за формулою n ГВk = (сума) Аі, i=1 де n - кількість статей витрат у кожній групі. 32. Повна планована собівартість 1 Гкал теплової енергії (ПС) визначається за формулою l ПС = (сума) ГВk, k=1 де (сума) ГВk - сума витрат за всіма групами витрат на одиницю послуги, гривень за 1 Гкал; l - кількість груп витрат. 33. Економічно обґрунтований тариф (Т) визначається за формулою як сума повної планованої собівартості (ПС) та планованого прибутку, що спрямовується на провадження інвестиційної діяльності підприємства Т = ПС + П, де П - витрати із здійснення капітальних вкладень з відрахуванням податку на прибуток, гривень за 1 Гкал. Тариф збільшується на суму податку на додану вартість. Коригування тарифів на теплову енергію 33-1. У разі зміни протягом установленого строку дії тарифів ставок податків і зборів (обов'язкових платежів), рівня заробітної плати на підприємствах відповідно до актів законодавства, Генеральної, галузевої угод, ставок орендної плати, інших обов'язкових платежів і зборів, цін і тарифів на паливно-енергетичні та матеріальні ресурси запроваджується механізм коригування тарифів. Коригуванню підлягають лише ті індивідуальні складові витрат, за якими відбулися цінові зміни у бік збільшення або зменшення, що сприятиме забезпеченню економічної обґрунтованості та прозорості запровадження зазначеного механізму. 33-2. Індекс зміни цін індивідуальної складової витрат (за якими відбулися зміни) розраховується за формулою Ц jнов k = -----, j Ц j де k(j) - індекс зміни цін індивідуальної складової витрат; Ц(jнов) - нова підтверджена ціна одиниці j-го ресурсу; Ц(j) - ціна одиниці j-го ресурсу, врахована під час формування тарифів, які потребують коригування. 33-3. Груповий індекс зміни кожного елемента собівартості визначається за формулою m (сума)(B * k ) j = 1 j j I = ---------------, i m (сума) B j = 1 j де I(i) - груповий індекс зміни i-го елемента одиниці калькулювання собівартості послуги (А(i)). Для статей витрат, за якими неможливо виділити індивідуальні складові витрат, груповий індекс (I(i)) розраховується діленням нового рівня цієї статті витрат на тариф, який потребує коригування. 33-4. Коригування статей витрат, що включаються до повної планованої собівартості послуг, здійснюється за формулою f n-f ПВ = (сума) * A + (сума) * A * I , інд I=1 fбаз I=1 (n-f)баз ik де ПВ(інд) - проіндексовані планові витрати; А(fбаз) - статті витрат, що включаються до повної планованої собівартості послуг, які не підлягають індексації; А(n-f)баз)) - статті витрат, що включаються до повної планованої собівартості послуг, які підлягають індексації; n - кількість статей витрат, що включаються до повної планованої собівартості послуг; f - кількість статей витрат, що включаються до повної планованої собівартості послуг, які не підлягають індексації; I(jk) - індекси фактичних змін цін виробників щодо i-ої статті витрат. { Розділ II доповнено підрозділом згідно з Постановою КМ N 1267
( 1267-2007-п ) від 24.10.2007 }
Застосування методу регулювання тарифів шляхом установлення їх граничного рівня 33-5. З метою здійснення підприємством заходів з ресурсо- та енергозбереження може бути застосовано метод регулювання тарифів шляхом установлення їх граничного рівня. 33-6. Установлення граничного рівня тарифу здійснюється на визначений строк, протягом якого підприємство може отримувати додатковий прибуток за рахунок зменшення витрат до рівня нижче планового унаслідок здійснення заходів з ресурсозбереження з наступним спрямуванням отриманого прибутку на заходи з ресурсо- та енергозбереження. 33-7. Для використання цього методу необхідними умовами є наявність аудиторського висновку і затвердженої в установленому порядку програми розвитку системи теплопостачання на період дії граничних тарифів. { Розділ II доповнено підрозділом згідно з Постановою КМ N 1267
( 1267-2007-п ) від 24.10.2007 }
Стимулювання ресурсозбереження на підприємствах, які здійснюють виробництво, транспортування та постачання теплової енергії 33-8. З метою стимулювання скорочення питомих витрат матеріальних, енергетичних та трудових ресурсів підприємство під час застосування методу регулювання тарифів шляхом установлення їх граничного рівня використовує кошти, отримані в результаті виконання програми розвитку системи теплопостачання, на відновлення активів підприємства та матеріальне заохочення працівників за переліком, визначеним фінансовим планом. 33-9. Розмір економії кожного виду ресурсу в натуральному виразі (дельта)P(j)) установлюється шляхом порівняння розрахункової потреби в цьому ресурсі (P(J)) і фактично спожитого його обсягу (P(jфакт)): (дельта)P = P - P .
j j Jфакт
33-10. Далі визначається розмір економії j-го виду ресурсу в натуральному виразі (дельта)P(j)') у розрахунку на одиницю обсягу реалізованих послуг (O(реал)): (дельта)P
j
(дельта)P = ---------.
j O реал 33-11. Розмір економії i-го виду ресурсу в грошовому виразі на одиницю реалізованих послуг (E(j)) визначається за формулою E = Ц * (дельта)P ', j j j де Ц(j) - ціна одиниці j-го ресурсу. 33-12. Фактично отримана економія j-го виду ресурсу в грошовому виразі (E(jфакт)) розраховується як добуток розміру економії j-го виду ресурсу в грошовому виразі на одиницю реалізованих послуг (E(j)) та обсягу послуг, який був фактично оплачений споживачами (O(опл)): E = E * O , jфакт j опл де фактично оплачений обсяг послуг (O(опл)) визначається співвідношенням фактичного доходу підприємства за сплаченими рахунками (Д(факт)), отриманого за певний період, до розміру тарифу (Т): Д факт O = -----. опл Т 33-13. Загальна фактична економія всіх видів ресурсів у грошовому виразі становитиме: m E = (сума)E . jфакт(заг) j = 1 jфакт 33-14. Матеріальне стимулювання працівників за економію паливно-енергетичних ресурсів здійснюється у порядку, передбаченому Положенням про матеріальне стимулювання колективів і окремих представників підприємств, організацій та установ за економію паливно-енергетичних ресурсів. { Розділ II доповнено підрозділом згідно з Постановою КМ N 1267
( 1267-2007-п ) від 24.10.2007 }
III. Надання послуг з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води Формування тарифів на надання послуг з централізованого опалення 34. Формування тарифів підприємствами, що надають послуги з централізованого опалення (далі - підприємства), здійснюється на підставі річних планів надання послуг з централізованого опалення, економічно обґрунтованих планованих витрат, визначених на підставі державних нормативів (норм) витрат ресурсів, техніко-економічних розрахунків та кошторисів, ставок податків і зборів (обов'язкових платежів) та цін у планованому періоді. 35. Річний план надання послуг з централізованого опалення складається із застосуванням нормативного методу на підставі укладених договорів з урахуванням техніко-економічних факторів, зокрема таких, як: збільшення обсягів надання послуг у результаті економічного розвитку населеного пункту, здійснення заходів для зниження рівня витрат на технологічні потреби та втрат теплової енергії, виконання регіональних програм оснащення приладами обліку споживання теплової енергії, підвищення вимог до якості послуг та економії паливно-енергетичних ресурсів; підвищення технологічного рівня процесу надання послуг шляхом здійснення заходів, спрямованих на автоматизацію та механізацію послуг, застосування прогресивних енергозберігаючих технологій; підвищення рівня організації роботи з надання послуг та поліпшення умов праці шляхом удосконалення операційно-виробничого планування, систем управління, матеріально-технічного забезпечення господарської діяльності. 36. Планування витрат для включення їх до повної планованої собівартості послуг з централізованого опалення здійснюється з урахуванням витрат з операційної діяльності, фінансових витрат, пов'язаних з основною діяльністю. { Абзац перший пункту 36 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1267 ( 1267-2007-п ) від 24.10.2007 } До планованих витрат з операційної діяльності включаються: планована собівартість реалізованих послуг з централізованого опалення; адміністративні витрати, витрати із збуту та інші операційні витрати. 37. Планування витрат здійснюється із застосуванням нормативного методу. Розмір витрат визначається на підставі державних і галузевих нормативів використання палива, електроенергії, матеріалів, норм та розцінок з оплати праці, нормативів витрат з управління та виробництва послуг. Витрати, об'єктивне нормування яких неможливе, плануються з урахуванням фактичних витрат за попередній рік, прогнозу індексів цін виробників промислової продукції та на підставі планованих кошторисів. Планування витрат з оплати праці працівників підприємства здійснюється за переліком, що додається до цього Порядку, з урахуванням положень Генеральної, галузевої угод та колективного договору. { Пункт 37 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1267 ( 1267-2007-п ) від 24.10.2007 } 38. Повна планована собівартість послуг з централізованого опалення визначається з урахуванням впливу сезонних коливань попиту на такі послуги. Калькулювання собівартості послуг з централізованого опалення здійснюється у розрахунку на рік. 39. Підприємства застосовують двоставкові тарифи на надання послуг з централізованого опалення, затверджені в установленому порядку. { Пункт 39 в редакції Постанови КМ N 1267 ( 1267-2007-п ) від
24.10.2007 }
40. У разі зміни ставок податків і зборів (обов'язкових платежів), розміру мінімальної заробітної плати, ставок орендної плати (за об'єктами виробничого призначення), інших обов'язкових платежів і зборів, цін і тарифів на паливно-енергетичні та матеріальні ресурси для відшкодування в повному обсязі витрат з операційної діяльності тарифи переглядаються в установленому законодавством порядку. Повна планована собівартість послуг з централізованого опалення 41. До планованої собівартості реалізованих послуг із централізованого опалення включаються прямі матеріальні витрати, прямі витрати з оплати праці, інші прямі витрати, змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати і нерозподілені постійні загальновиробничі витрати. { Пункт 41 в редакції Постанови КМ N 1267 ( 1267-2007-п ) від
24.10.2007 }
42. До складу прямих матеріальних витрат включаються витрати, пов'язані з: використанням теплової енергії відповідно до укладених договорів (витрати плануються виходячи з нормованих обсягів надання послуг з централізованого опалення та цін підприємств-постачальників); використанням електроенергії. У розрахунку витрат, пов'язаних з використанням електроенергії для технологічних потреб, також враховуються витрати на зумовлену електромагнітною незбалансованістю електроустановок технологічно шкідливу циркуляцію електроенергії між джерелами електропостачання та приймачами змінного електричного струму (у разі відсутності приладів обліку величина її потужності визначається відповідно до нормативів). Витрати з використання теплової та електричної енергії визначаються на основі планованих цін (тарифів), але не вище цін, що склалися на відповідному ринку; використанням матеріалів, запасних частин, купованих комплектувальних виробів, напівфабрикатів та інших матеріальних ресурсів, необхідних для забезпечення технологічного процесу (витрати визначаються на основі норм використання таких ресурсів та діючих цін (тарифів) з виключенням вартості матеріалів, переданих для переробки). 43. До складу прямих витрат з оплати праці включаються: витрати з основної заробітної плати виробничого персоналу, діяльність якого безпосередньо пов'язана з технологічним процесом надання послуг, що визначаються виходячи з чисельності персоналу за штатним розписом, встановлених на підприємстві тарифних ставок (окладів), відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для керівників, фахівців, технічних службовців; витрати з додаткової заробітної плати виробничого персоналу, що визначаються виходячи з розміру встановлених доплат, надбавок, інших заохочувальних та компенсаційних виплат, які відповідно до підпункту 5.6.1 статті 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) включаються до валових витрат, премій, пов'язаних з виконанням виробничих завдань і функцій, оплати невідпрацьованого часу. { Абзац третій пункту 43 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1267 ( 1267-2007-п ) від 24.10.2007 } { Абзац четвертий пункту 43 виключено на підставі Постанови
КМ N 1267 ( 1267-2007-п ) від 24.10.2007 }

{ Абзац п'ятий пункту 43 виключено на підставі Постанови КМ
N 1267 ( 1267-2007-п ) від 24.10.2007 }

44. До складу інших прямих витрат включаються: внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування для виробничого персоналу; амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення; виробничі витрати, безпосередньо пов'язані з конкретним об'єктом витрат. Сума амортизаційних відрахувань для розрахунку тарифів на централізоване опалення визначається з урахуванням руху основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів у планованому періоді. Розрахунок амортизації основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів підприємств здійснюється відповідно до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ). { Абзац шостий пункту 44 в редакції Постанови КМ N 1267 ( 1267-2007-п ) від 24.10.2007 } 45. До складу загальновиробничих витрат включаються: 1) витрати, пов'язані з: управлінням діяльністю з надання послуг, які визначаються виходячи з чисельності персоналу за штатним розписом, тарифно-кваліфікаційного складу апарату управління цехів та дільниць і встановлених на підприємстві тарифних ставок (окладів) (основна і додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які відповідно до підпункту 5.6.1 статті 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) включаються до валових витрат, внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, оплата службових відряджень, витрати з підготовки та перепідготовки кадрів); { Абзац другий підпункту 1 пункту 45 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1267 ( 1267-2007-п ) від 24.10.2007 } утриманням, експлуатацією, ремонтом, страхуванням, орендою основних засобів та інших необоротних активів загальновиробничого призначення, пожежною і сторожовою охороною об'єктів виробничого призначення, утриманням санітарних зон, оплатою послуг інших спеціалізованих підприємств, пов'язаною з виконанням робіт, що віднесені до процесу надання послуг з централізованого опалення, освоєнням нових потужностей та проведенням планових перевірок стану обладнання, виконанням регламентних робіт, передбачених проектно-технічною документацією; опаленням, освітленням, дезінфекцією, дератизацією виробничих приміщень, вивезенням сміття, та інші витрати, пов'язані з експлуатацією виробничих приміщень, з урахуванням обсягів зазначених робіт, послуг і цін на них; обслуговуванням виробничого процесу та інших допоміжних виробництв (використання малоцінних і швидкозношуваних предметів, забезпечення охорони праці, дотримання вимог техніки безпеки, обов'язкове страхування водіїв автотранспортних засобів, послуги інших підприємств, службові відрядження працівників ремонтних цехів та інших допоміжних виробництв, послуги зв'язку); охороною навколишнього середовища; удосконаленням технології та виробництва; 2) розрахована відповідно до законодавства амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів загальновиробничого призначення; 3) податки, збори (обов'язкові платежі). Адміністративні витрати 46. До складу адміністративних витрат включаються загальногосподарські витрати, пов'язані з обслуговуванням та управлінням підприємством, зокрема з: утриманням апарату управління та персоналу, зайнятого обслуговуванням адміністративної інфраструктури, які визначаються виходячи з чисельності персоналу за штатним розписом і встановлених на підприємстві тарифних ставок (окладів) (основна і додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які відповідно до підпункту 5.6.1 статті 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) включаються до валових витрат, внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, оплата службових відряджень, витрати з підготовки та перепідготовки кадрів відповідно до законодавства); { Абзац другий пункту 46 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1267 ( 1267-2007-п ) від 24.10.2007 } амортизацією основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів адміністративного призначення, визначеною відповідно до статті 8 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ); { Абзац третій пункту 46 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1267 ( 1267-2007-п ) від 24.10.2007 } утриманням основних засобів, інших необоротних матеріальних активів адміністративного призначення; оплатою професійних послуг (юридичні, аудиторські), наданих відповідно до укладених договорів; оплатою послуг зв'язку; оплатою розрахунково-касового обслуговування та інших послуг банків відповідно до укладених договорів; сплатою податків і зборів (обов'язкових платежів), крім тих, що включаються у собівартість послуг; використанням малоцінних і швидкозношуваних предметів, канцелярськими витратами, витратами з підготовки та перепідготовки кадрів (у розмірах, визначених підпунктом 5.4.2 статті 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств") ( 334/94-ВР ), розв'язанням спорів у судах, передплатою періодичних професійних видань, створенням страхових фондів документації, передбачених законодавством. { Абзац дев'ятий пункту 46 в редакції Постанови КМ N 1267 ( 1267-2007-п ) від 24.10.2007 } Адміністративні витрати включаються до тарифів у розмірі, що не перевищує 5 відсотків планованої виробничої собівартості. Темпи зростання адміністративних витрат не повинні перевищувати визначеного рівня інфляції. { Пункт 46 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1267 ( 1267-2007-п ) від 24.10.2007 } Витрати із збуту послуг з централізованого опалення 47. До складу витрат із збуту послуг з централізованого опалення включаються: 1) витрати з операційної діяльності, безпосередньо пов'язаної із збутом таких послуг, зокрема з: оплати праці та сплати внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, оплати службових відряджень персоналу; оплати інформаційної діяльності; утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів (оренда, страхування, ремонт, оплата комунальних послуг, охорона); відрахування коштів банківським та іншим установам за надані послуги, пов'язані із справлянням платежів за надання послуг з централізованого опалення; виготовлення розрахункових документів; оплати роботи інформаційно-обчислювальних центрів; періодичної повірки, обслуговування та ремонту (включаючи демонтаж, транспортування та монтаж після повірки) будинкових приладів обліку теплової енергії, якщо зазначені прилади є власністю підприємства. Такі витрати включаються до тарифів на надання послуг з централізованого опалення лише для тих споживачів, що проживають у будинках, обладнаних будинковими приладами обліку; 2) амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів, яка розраховується відповідно до статті 8 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ). { Підпункт 2 пункту 47 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1267 ( 1267-2007-п ) від 24.10.2007 } 48. Витрати із збуту послуг з централізованого опалення визначаються із застосуванням нормативного методу або на підставі результатів аналізу фактичного рівня витрат за попередні роки з урахуванням змін, які передбачаються у планованому періоді. Інші витрати з операційної діяльності { Пункт 49 виключено на підставі Постанови КМ N 1267
( 1267-2007-п ) від 24.10.2007 }

50. До складу інших витрат з операційної діяльності не можуть включатися: суми безнадійної дебіторської заборгованості; витрати з утримання об'єктів соціальної інфраструктури; суми коштів, що відраховуються профспілковим організаціям для проведення культурно-масової і фізкультурної роботи; суми неустойки (штраф, пеня); суми нестачі та втрати від зіпсуття цінностей; витрати, пов'язані з купівлею-продажем іноземної валюти, та втрати від операційної курсової різниці; суми спонсорської та благодійної допомоги; собівартість реалізованих виробничих запасів. Фінансові витрати 51. До фінансових витрат належать витрати на сплату відсотків за користування отриманими кредитами та витрати, пов'язані із запозиченнями, для цілей інвестиційної (пов'язаної з основною) діяльності. { Пункт 51 в редакції Постанови КМ N 1267 ( 1267-2007-п ) від
24.10.2007 }

{ Назву підрозділу "Витрати, пов'язані із сплатою податку на
прибуток підприємств" розділу III виключено на підставі Постанови
КМ N 1267 ( 1267-2007-п ) від 24.10.2007 }

{ Пункт 52 виключено на підставі Постанови КМ N 1267
( 1267-2007-п ) від 24.10.2007 }

53. До тарифів на надання послуг з централізованого опалення включаються витрати із створення резервного капіталу, що спрямовується на капітальні інвестиції (в тому числі на придбання та встановлення будинкових приладів обліку теплової енергії), гранична величина яких визначається з урахуванням обсягу коштів, необхідних для забезпечення відтворення та розвитку основних засобів та нематеріальних активів, які підлягають амортизації. { Пункт 53 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1296
( 1296-2009-п ) від 02.12.2009 }
53-1. Обсяг капітальних інвестицій, що спрямовуються на придбання та встановлення будинкових приладів обліку теплової енергії, визначається окремо для кожного будинку і передбачається в інвестиційній програмі на строк не більш як п'ять років. { Порядок доповнено пунктом 53-1 згідно з Постановою КМ N 1296
( 1296-2009-п ) від 02.12.2009 }
54. Витрати із здійснення капітальних вкладень, створення спеціальних інвестиційних фондів, забезпечення прибутковості інвестованого капіталу включаються до тарифів на строк не менш як п'ять років (у сумі, що не перевищує 20 відсотків загального обсягу витрат) згідно із затвердженою в установленому порядку програмою розвитку системи централізованого опалення. У процесі формування тарифів підприємство визначає джерела фінансування капітальних інвестицій за рахунок амортизації та планованого прибутку. { Абзац перший пункту 54 в редакції Постанови КМ N 1267 ( 1267-2007-п ) від 24.10.2007 } Програма розвитку інженерних систем централізованого опалення передбачає здійснення заходів, пов'язаних з удосконаленням технології, реконструкцією об'єктів, автоматизацією і диспетчеризацією, ресурсозбереженням, зміцненням екологічної безпеки і надійності роботи систем, та необхідні кошти (з виділенням тієї частини, що фінансується з прибутку). До зазначеної програми додаються техніко-економічні розрахунки або бізнес-плани, якими підтверджується ефективність передбачуваних вкладень, визначаються джерела інвестиційних ресурсів і строк реалізації проектів. Розрахунок тарифів на надання послуг з централізованого опалення 55. До тарифів на надання послуг з централізованого опалення включаються витрати з ремонту, реконструкції та іншого відновлення основних фондів у межах, визначених законодавством. 56. Повна планована собівартість одиниці послуги (ПС) визначається за формулою l ПС = (сума) ГВk, k=1 де (сума) ГВk - сума витрат за всіма групами витрат на одиницю послуги, гривень за 1 Гкал; l - кількість груп витрат. Одиниця калькулювання собівартості послуги з централізованого опалення - 1 Гкал теплової енергії, використана балансоутримувачем (підприємством, яке надає послуги) для задоволення потреб споживача у забезпеченні нормативної температури повітря у приміщеннях квартири (будинку садибного типу). У разі відсутності приладів обліку розрахунки за послуги з опалення між балансоутримувачем (підприємством, яке надає послуги) та власником квартири (орендарем, квартиронаймачем) здійснюються з розрахунку за 1 кв. метр опалюваної площі (1 куб. метр опалюваного об'єму). 57. Економічно обґрунтований тариф (Т) визначається за формулою Т = ПС + П, де П - витрати на здійснення капітальних вкладень з відрахуванням податку на прибуток, гривень за 1 Гкал. Тариф збільшується на суму податку на додану вартість. Формування тарифів на надання послуг з централізованого постачання гарячої води 58. Формування тарифів підприємствами, що надають послуги з централізованого постачання гарячої води (далі - підприємства), здійснюється на підставі річних планів надання послуг з централізованого постачання гарячої води, економічно обґрунтованих планованих витрат, визначених на підставі державних нормативів (норм) витрат ресурсів, техніко-економічних розрахунків та кошторисів, ставок податків і зборів (обов'язкових платежів) та цін у планованому періоді. Тариф на надання послуг з централізованого постачання гарячої води розраховується виходячи із затвердженої для даної категорії споживачів вартості теплової енергії та вартості холодної води, що використовуються для надання послуг з централізованого постачання гарячої води з урахуванням нормативних втрат теплової енергії та води в мережах систем централізованого постачання гарячої води, визначених згідно з нормативами (нормами). 59. Річний план надання послуг з централізованого постачання гарячої води складається на підставі укладених договорів з урахуванням обсягів фактично спожитої води і теплової енергії за показаннями будинкових приладів обліку (у разі їх відсутності - за встановленими нормами) та техніко-економічних факторів, зокрема таких, як: збільшення обсягів надання послуг у результаті економічного розвитку населеного пункту, здійснення заходів для зниження рівня витрат на технологічні потреби, втрат теплової енергії та води, виконання регіональних програм оснащення приладами обліку гарячої води, підвищення вимог до якості послуг та економії паливно-енергетичних ресурсів; підвищення технологічного рівня процесу надання послуг шляхом здійснення заходів, спрямованих на автоматизацію та механізацію, застосування прогресивних енергозберігаючих технологій; підвищення рівня організації роботи з надання послуг та поліпшення умов праці шляхом удосконалення операційно-виробничого планування, систем управління, матеріально-технічного забезпечення господарської діяльності. 60. Планування витрат для включення їх до повної планованої собівартості послуг з централізованого постачання гарячої води здійснюється з урахуванням витрат з операційної діяльності, фінансових витрат, пов'язаних з основною діяльністю. { Абзац перший пункту 60 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1267 ( 1267-2007-п ) від 24.10.2007 } До планованих витрат з операційної діяльності включаються: планована собівартість реалізованих послуг з централізованого постачання гарячої води; адміністративні витрати, витрати із збуту та інші операційні витрати. 61. Планування витрат здійснюється із застосуванням нормативного методу. Розмір витрат визначається на підставі державних і галузевих нормативів використання електроенергії, матеріалів, норм та розцінок з оплати праці, нормативів витрат з управління та обслуговування процесу надання послуг. Витрати, об'єктивне нормування яких неможливе, плануються з урахуванням фактичних витрат за попередній рік, прогнозу індексів цін виробників промислової продукції та на підставі планованих кошторисів. Планування витрат з оплати праці працівників підприємства здійснюється за переліком згідно з додатком 1 до Порядку з урахуванням положень Генеральної, галузевої угод та колективного договору. { Пункт 61 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1267 ( 1267-2007-п ) від 24.10.2007; в редакції Постанови КМ N 231 ( 231-2010-п ) від 02.03.2010 } 62. Підприємства можуть застосовувати двоставкові тарифи на надання послуг з централізованого постачання гарячої води. 63. У разі зміни ставок податків і зборів (обов'язкових платежів), розміру мінімальної заробітної плати, ставок орендної плати (за об'єктами виробничого призначення), інших обов'язкових платежів і зборів, цін і тарифів на паливно-енергетичні та матеріальні ресурси для відшкодування в повному обсязі витрат з операційної діяльності тарифи на надання послуг з централізованого опалення переглядаються в установленому законодавством порядку. Повна планована собівартість послуг з централізованого постачання гарячої води 64. До планованої собівартості реалізованих послуг із централізованого постачання гарячої води включаються прямі матеріальні витрати, прямі витрати з оплати праці, інші прямі витрати, змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати і нерозподілені постійні загальновиробничі витрати. { Пункт 64 в редакції Постанови КМ N 1267 ( 1267-2007-п ) від
24.10.2007 }
65. До складу прямих матеріальних витрат включаються витрати, пов'язані з: використанням теплової енергії відповідно до укладених договорів з урахуванням обсягів фактично спожитої теплової енергії за показаннями будинкових приладів обліку, а у разі їх відсутності - за встановленими нормами; використанням електроенергії. У розрахунку витрат, пов'язаних з використанням електроенергії для технологічних потреб, також враховуються витрати на зумовлену електромагнітною незбалансованістю електроустановок технологічно шкідливу циркуляцію електроенергії між джерелами електропостачання та приймачами змінного електричного струму (у разі відсутності приладів обліку величина її потужності визначається відповідно до нормативів). Витрати з використання теплової та електричної енергії визначаються на основі планованих цін (тарифів), але не вище цін, що склалися на відповідному ринку; використанням питної води для надання послуг з централізованого постачання гарячої води відповідно до укладених договорів з урахуванням обсягів фактично спожитої води за показаннями будинкових приладів обліку, а у разі їх відсутності - за встановленими нормами; використанням матеріалів, запасних частин, купованих комплектувальних виробів, напівфабрикатів та інших матеріальних ресурсів, необхідних для забезпечення технологічного процесу (витрати визначаються на основі норм використання ресурсів та діючих цін (тарифів) з виключенням вартості матеріалів, переданих для переробки). 66. До складу прямих витрат з оплати праці включаються: витрати з основної заробітної плати виробничого персоналу, діяльність якого безпосередньо пов'язана з технологічним процесом надання послуг, що визначаються виходячи з чисельності персоналу за штатним розписом, встановлених на підприємстві тарифних ставок (окладів), відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для керівників, фахівців, технічних службовців; витрати з додаткової заробітної плати виробничого персоналу, що визначаються виходячи з розміру встановлених доплат, надбавок, інших заохочувальних та компенсаційних виплат, які відповідно до підпункту 5.6.1 статті 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) включаються до валових витрат, премій, пов'язаних з виконанням виробничих завдань і функцій, оплати невідпрацьованого часу. { Абзац третій пункту 66 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1267 ( 1267-2007-п ) від 24.10.2007 } { Абзац четвертий пункту 66 виключено на підставі Постанови
КМ N 1267 ( 1267-2007-п ) від 24.10.2007 }

67. До складу інших прямих витрат включаються: внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування для виробничого персоналу; амортизація основних виробничих засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення; виробничі витрати, безпосередньо пов'язані з конкретним об'єктом витрат. Сума амортизаційних відрахувань для розрахунку тарифу визначається з урахуванням руху основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів у планованому періоді. Розрахунок амортизації основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів підприємств здійснюється відповідно до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ). { Абзац шостий пункту 67 в редакції Постанови КМ N 1267 ( 1267-2007-п ) від 24.10.2007 } 68. До складу загальновиробничих витрат включаються: 1) витрати, пов'язані з: управлінням діяльністю з надання послуг, які визначаються виходячи з нормативної чисельності персоналу за штатним розписом, тарифно-кваліфікаційного складу апарату управління цехів та дільниць і встановлених на підприємстві тарифних ставок (окладів) (основна і додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які відповідно до підпункту 5.6.1 статті 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) включаються до валових витрат, внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, оплата службових відряджень, витрати з підготовки та перепідготовки кадрів); { Абзац другий підпункту 1 пункту 68 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1267 ( 1267-2007-п ) від 24.10.2007 } утриманням, експлуатацією, ремонтом, страхуванням, орендою основних засобів, інших необоротних активів загальновиробничого призначення, утриманням пожежної і сторожової охорони об'єктів виробничого призначення, санітарних зон, оплатою послуг інших спеціалізованих підприємств, пов'язаною з виконанням робіт, що віднесені до процесу надання послуг з централізованого постачання гарячої води, освоєнням нових потужностей та проведенням планових перевірок стану обладнання, регламентних робіт, передбачених проектно-технічною документацією; опаленням, освітленням, дезінфекцією, дератизацією виробничих приміщень, вивезенням сміття, та інші витрати, пов'язані з експлуатацією виробничих приміщень, виходячи з обсягів зазначених робіт, послуг і цін на них; обслуговуванням виробничого процесу та інших допоміжних виробництв (використання малоцінних і швидкозношуваних предметів, забезпечення охорони праці, дотримання вимог техніки безпеки, обов'язкове страхування водіїв автотранспортних засобів, послуги інших підприємств, службові відрядження працівників ремонтних цехів та інших допоміжних виробництв, послуги зв'язку); охороною навколишнього середовища; удосконаленням технології та наданням послуг відповідно до законодавства; 2) розрахована відповідно до законодавства амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів загальновиробничого призначення; 3) податки, збори (обов'язкові платежі). Адміністративні витрати 69. До складу адміністративних витрат включаються загальногосподарські витрати, пов'язані з обслуговуванням та управлінням підприємством, зокрема з: утриманням апарату управління та персоналу, зайнятого обслуговуванням адміністративної інфраструктури, які визначаються виходячи з чисельності персоналу за штатним розписом і встановлених на підприємстві тарифних ставок (окладів) (основна і додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які відповідно до підпункту 5.6.1 статті 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) включаються до валових витрат, внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, оплата службових відряджень, витрати з підготовки та перепідготовки кадрів відповідно до законодавства); { Абзац другий пункту 69 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1267 ( 1267-2007-п ) від 24.10.2007 } амортизацією основних засобів, матеріальних необоротних активів, нематеріальних активів адміністративного призначення, визначеною відповідно до статті 8 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ); { Абзац третій пункту 69 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1267 ( 1267-2007-п ) від 24.10.2007 } утриманням основних засобів, інших необоротних матеріальних активів адміністративного призначення; оплатою професійних послуг (юридичні, аудиторські), наданих відповідно до укладених договорів; оплатою послуг зв'язку; оплатою розрахунково-касового обслуговування та інших послуг банків відповідно до укладених договорів; сплатою податків і зборів (обов'язкових платежів), крім тих, що включаються у собівартість послуг з централізованого постачання гарячої води; використанням малоцінних і швидкозношуваних предметів, канцелярськими витратами, витратами з підготовки та перепідготовки кадрів (у розмірах, визначених підпунктом 5.4.2 статті 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств") ( 334/94-ВР ), розв'язанням спорів у судах, передплатою періодичних професійних видань, створенням страхових фондів документації, передбачених законодавством. { Абзац дев'ятий пункту 69 в редакції Постанови КМ N 1267 ( 1267-2007-п ) від 24.10.2007 } Адміністративні витрати включаються до тарифів у розмірі, що не перевищує 5 відсотків планованої виробничої собівартості. Темпи зростання адміністративних витрат не повинні перевищувати визначеного рівня інфляції. { Пункт 69 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1267 ( 1267-2007-п ) від 24.10.2007 } Витрати із збуту послуг з централізованого постачання гарячої води 70. До складу витрат із збуту послуг з централізованого постачання гарячої води включаються: 1) витрати з операційної діяльності, безпосередньо пов'язані з наданням таких послуг, зокрема з: оплати праці та сплати внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, оплати службових відряджень персоналу; оплати інформаційної діяльності; утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів (оренда, страхування, ремонт, оплата комунальних послуг, охорона); відрахування коштів банківським та іншим установам за надані послуги, пов'язані із справлянням платежів за постачання гарячої води; виготовлення розрахункових документів; оплати роботи інформаційно-обчислювальних центрів; періодичної повірки, обслуговування та ремонту (включаючи демонтаж, транспортування та монтаж після повірки) будинкових приладів обліку гарячої води, якщо прилади обліку є власністю підприємства. Такі витрати включаються до тарифів лише для тих споживачів, що проживають у будинках, обладнаних будинковими приладами обліку; 2) амортизація основних засобів, інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів, яка розраховується відповідно до статті 8 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ). { Підпункт 2 пункту 70 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1267 ( 1267-2007-п ) від 24.10.2007 } 71. Витрати із збуту послуг з централізованого постачання гарячої води визначаються із застосуванням нормативного методу або на підставі результатів аналізу фактичного рівня витрат за попередні роки з урахуванням змін, які передбачаються у планованому періоді. Інші витрати з операційної діяльності { Пункт 72 виключено на підставі Постанови КМ N 1267
( 1267-2007-п ) від 24.10.2007 }

73. До складу інших витрат з операційної діяльності не можуть включатися: суми безнадійної дебіторської заборгованості; витрати на утримання об'єктів соціальної інфраструктури; суми, що відраховуються профспілковим організаціям для проведення культурно-масової і фізкультурної роботи; суми неустойки (штраф, пеня); суми нестачі та втрати від зіпсуття цінностей; витрати, пов'язані з купівлею-продажем іноземної валюти, та втрати від операційної курсової різниці; суми спонсорської та благодійної допомоги; собівартість реалізованих виробничих запасів. Фінансові витрати 74. До фінансових витрат належать витрати на сплату відсотків за користування отриманими кредитами та витрати, пов'язані із запозиченнями, для цілей інвестиційної (пов'язаної з основною) діяльності. { Пункт 74 в редакції Постанови КМ N 1267 ( 1267-2007-п ) від
24.10.2007 }
Витрати, пов'язані із сплатою податку на прибуток підприємств { Пункт 75 виключено на підставі Постанови КМ N 1267
( 1267-2007-п ) від 24.10.2007 }

76. До тарифів на надання послуг з централізованого постачання гарячої води включаються витрати із створення резервного капіталу, що спрямовуються на капітальні інвестиції (в тому числі на придбання та встановлення будинкових приладів обліку гарячої води), гранична величина яких визначається з урахуванням обсягу коштів, необхідних для забезпечення відтворення та розвитку основних засобів та нематеріальних активів, які підлягають амортизації. { Пункт 76 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1296
( 1296-2009-п ) від 02.12.2009 }
76-1. Обсяг капітальних інвестицій, що спрямовуються на придбання та встановлення будинкових приладів обліку гарячої води, визначається окремо для кожного будинку і передбачається в інвестиційній програмі на строк не більш як п'ять років. { Порядок доповнено пунктом 76-1 згідно з Постановою КМ N 1296
( 1296-2009-п ) від 02.12.2009 }
77. Витрати із здійснення капітальних вкладень, створення спеціальних інвестиційних фондів, забезпечення прибутковості інвестованого капіталу включаються до тарифів на строк не менш як п'ять років (у сумі, що не перевищує 20 відсотків загального обсягу витрат) згідно із затвердженою в установленому порядку програмою розвитку системи централізованого постачання гарячої води. У процесі формування тарифів підприємство визначає джерела фінансування капітальних інвестицій за рахунок амортизації та планованого прибутку. { Абзац перший пункту 77 в редакції Постанови КМ N 1267 ( 1267-2007-п ) від 24.10.2007 } Програма розвитку інженерних систем централізованого постачання гарячої води передбачає здійснення заходів, пов'язаних з удосконаленням технології, реконструкцією об'єктів, автоматизацією і диспетчеризацією, ресурсозбереженням, підвищенням екологічної безпеки і надійності роботи систем, та необхідні кошти (з виділенням тієї частини, що фінансується з прибутку). До зазначеної програми додаються техніко-економічні розрахунки або бізнес-плани, якими підтверджується ефективність передбачуваних вкладень, визначаються джерела інвестиційних ресурсів і строк реалізації проектів. Розрахунок тарифів на надання послуг з централізованого постачання гарячої води 78. До тарифів на надання послуг з централізованого постачання гарячої води включаються витрати з проведення ремонту, реконструкції та іншого відновлення основних фондів у межах, визначених законодавством. 79. Повна планована собівартість одиниці калькулювання послуги (ПС) визначається за формулою l ПС = (сума) ГВk, k=1 де (сума) ГВk - сума витрат за всіма групами витрат на одиницю послуги, гривень за 1 Гкал; l - кількість груп витрат. Одиниця калькулювання собівартості послуги з централізованого постачання гарячої води - 1 куб. метр води, підігрітої до нормативної температури. 80. Економічно обґрунтований тариф (Т) визначається за формулою Т = ПС + П, де П - витрати із здійснення капітальних вкладень з відрахуванням податку на прибуток, гривень за 1 Гкал. Тариф збільшується на суму податку на додану вартість. Коригування тарифів на надання послуг з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води 81. У разі зміни протягом установленого строку дії тарифів ставок податків і зборів (обов'язкових платежів), рівня заробітної плати на підприємствах відповідно до актів законодавства, Генеральної, галузевої угод, ставок орендної плати, інших обов'язкових платежів і зборів, цін і тарифів на паливно-енергетичні та матеріальні ресурси запроваджується механізм коригування тарифів. Коригуванню підлягають лише ті індивідуальні складові витрат, за якими відбулися цінові зміни у бік збільшення або зменшення, що сприятиме забезпеченню економічної обґрунтованості та прозорості запровадження зазначеного механізму. 82. Індекс зміни цін індивідуальної складової витрат (за якими відбулися зміни) розраховується за формулою Ц jнов k = -----, j Ц j де k(j) - індекс зміни цін індивідуальної складової витрат; Ц(jнов) - нова підтверджена ціна одиниці i-го ресурсу; Ц(j) - ціна одиниці j-то ресурсу, врахована під час формування тарифів, які потребують коригування. 83. Груповий індекс зміни кожного елемента собівартості визначається за формулою m (сума) (B * k j = 1 j j) I = ----------------, i m (сума)B j = 1 j де I(i) - груповий індекс зміни і-го елемента одиниці калькулювання собівартості послуги (A(i)). Для статей витрат, за якими неможливо виділити індивідуальні складові витрат, груповий індекс (I(i)) розраховується діленням нового рівня цієї статті витрат на тариф, який потребує коригування. 84. Скоригований тариф є сумою планованого прибутку в розрахунку на одиницю послуги (П) та статей витрат в розрахунку на одиницю калькулювання собівартості послуги (A(i)), за якими відбулися зміни і які залишилися незмінними: n Т = ((сума) * A * I ) + П, скор i = 1 i i де Т(скор) - скоригований тариф. Метою коригування тарифів є забезпечення повного відшкодування економічно обґрунтованих планованих витрат, які належать до повної собівартості та запланованого прибутку. { Розділ III доповнено підрозділом згідно з Постановою КМ N 1267
( 1267-2007-п ) від 24.10.2007 }
Застосування методу регулювання тарифів шляхом установлення їх граничного рівня 85. З метою реалізації підприємством заходів з ресурсозбереження може бути застосовано метод регулювання тарифів шляхом установлення їх граничного рівня. 86. Установлення граничного рівня тарифу здійснюється на визначений строк, протягом якого підприємство може отримувати додатковий прибуток за рахунок зменшення витрат до рівня нижче планового унаслідок здійснення заходів з ресурсозбереження з наступним спрямуванням отриманого прибутку на заходи з ресурсо- та енергозбереження. 87. Для використання цього методу необхідними умовами є наявність аудиторського висновку і затвердженої в установленому порядку програми розвитку систем централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води на період дії граничних тарифів. { Розділ III доповнено підрозділом згідно з Постановою КМ N 1267
( 1267-2007-п ) від 24.10.2007 }
Стимулювання ресурсозбереження на підприємствах, що надають послуги з централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води 88. З метою стимулювання скорочення питомих витрат матеріальних, енергетичних та трудових ресурсів підприємство під час застосування методу регулювання тарифів шляхом установлення їх граничного рівня використовує кошти, отримані в результаті виконання програм розвитку систем централізованого опалення і централізованого постачання гарячої води, на відновлення активів підприємства та матеріальне заохочення працівників за переліком, визначеним фінансовим планом. 89. Розмір економії кожного виду ресурсу в натуральному виразі ((дельта)P(j)) установлюється шляхом порівняння розрахункової потреби в цьому ресурсі (P(j)) і фактично спожитого його обсягу (P(jфакт)): (дельта)P = P - P .
j j jфакт
90. Далі визначається розмір економії j-го виду ресурсу в натуральному виразі (дельта)P(j)') у розрахунку на одиницю обсягу реалізованих послуг (O(реал)): (дельта)P
j
(дельта)P ' = ----------.
j O реал 91. Розмір економії і-го виду ресурсу в грошовому виразі на одиницю реалізованих послуг (E(j)) визначається за формулою E = Ц - (дельта)P ', j j j де Ц(j) - ціна одиниці j-го ресурсу. 92. Фактично отримана економія і-го виду ресурсу в грошовому виразі (E(jфакт)) розраховується як добуток розміру економії j-го виду ресурсу в грошовому виразі на одиницю реалізованих послуг (E(j)) та обсягу послуг, який був фактично оплачений споживачами (О(опл)): E = E * О , jфакт i опл де фактично оплачений обсяг послуг (О(опл)) визначається співвідношенням фактичного доходу підприємства за сплаченими рахунками (Д(факт)), отриманого за певний період, до розміру тарифу (Т): Д факт О = -----. опл Т 93. Загальна фактична економія всіх видів ресурсів у грошовому виразі становитиме: m E = (сума)E . jфакт j = 1 jфакт 94. Матеріальне стимулювання працівників за економію паливно-енергетичних ресурсів здійснюється у порядку, передбаченому Положенням про матеріальне стимулювання колективів і окремих представників підприємств, організацій та установ за економію паливно-енергетичних ресурсів. { Розділ III доповнено підрозділом згідно з Постановою КМ N 1267
( 1267-2007-п ) від 24.10.2007 }
IV. Розрахунок двоставкових тарифів на теплову енергію та надання послуг з централізованого опалення і постачання гарячої води 95. При розрахунку двоставкових тарифів повна планована собівартість теплової енергії, послуг з централізованого опалення і постачання гарячої води визначається згідно з розділами II і III цього Порядку відповідно. 96. Теплове навантаження об'єкта теплоспоживання визначається технічними умовами на приєднання споживача та обумовлюється договором між теплопостачальною організацією та споживачем про використання теплової енергії та гарячої води. Кількість теплової енергії, спожитої для надання послуги з централізованого опалення, визначається за показаннями приладів обліку, а за їх відсутності - розрахунком за договірними технічними показниками системи опалення або для житлових будинків - за нормативними питомими витратами теплової енергії для опалення будинків даного населеного пункту. Кількість гарячої води, спожитої для надання послуги з централізованого гарячого водопостачання, визначається за показаннями приладів обліку, а за їх відсутності - розрахунком згідно із встановленими нормами. 97. Розрахунок прибутку підприємств проводиться відповідно до затвердженого рівня рентабельності. Кожна частина прибутку, яка включається до умовно-постійної і умовно-змінної частин тарифу, визначається множенням суми відповідних витрат на рівень рентабельності. Структура і формування двоставкового тарифу
на виробництво, транспортування
та постачання теплової енергії
98. Формування двоставкових тарифів та їх коригування підприємствами, які здійснюють виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, здійснюється відповідно до розділу II цього Порядку. 99. Вихідні дані, необхідні для розрахунку двоставкових тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, наведено у додатку 2. 100. Техніко-економічні показники, необхідні для розрахунку двоставкових тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, наведено у додатку 3. 101. До умовно-постійної частини тарифу включаються всі витрати теплопостачального підприємства на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії, визначені згідно з пунктами 4-27 розділу II цього Порядку, крім віднесених до умовно-змінних витрат, і відповідна частина прибутку. 102. До умовно-змінної частини тарифу включаються витрати на електроенергію, паливо і покупну теплову енергію в обсягах, які забезпечують обсяги споживання (крім витрат на внутрішні виробничі потреби), та відповідна частина прибутку. 103. Розрахунок умовно-постійної і умовно-змінної частин витрат теплопостачального підприємства на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії наведено у додатку 4. Одночасно розраховується одноставковий тариф на теплову енергію. 104. Розподіл умовно-постійних витрат між категоріями споживачів здійснюється пропорційно тепловому навантаженню об'єкта теплоспоживання, а розподіл умовно-змінних витрат - пропорційно кількості теплової енергії, відпущеної з колекторів. 105. Умовно-постійна частина тарифу без податку на додану вартість визначається для кожної категорії споживачів окремо шляхом ділення умовно-постійної частини вартості теплової енергії відповідної категорії споживачів (рядок 8 додатка 4) на величину теплового навантаження об'єкта теплоспоживання цієї категорії споживачів (рядок 1 додатка 3). 106. Умовно-змінна частина тарифу без податку на додану вартість визначається для кожної категорії споживачів окремо шляхом ділення умовно-змінної частини вартості теплової енергії відповідної категорії споживачів (рядок 8 додатка 4) на величину реалізованої теплової енергії цієї категорії споживачів (рядок 2 додатка 3). Структура і формування двоставкового тарифу
на надання послуг з централізованого опалення
107. Формування статей витрат та їх коригування для розрахунку двоставкових тарифів на надання послуг з централізованого опалення здійснюється відповідно до пунктів 34-55, 81-84 розділу III цього Порядку. 108. Вихідні дані та техніко-економічні показники, необхідні для розрахунку двоставкових тарифів на надання послуг з централізованого опалення, наведено у додатку 5. 109. Вартість послуг з централізованого опалення складається з умовно-постійної і умовно-змінної частин. 110. До умовно-постійної частини, яка пов'язана з необхідністю підтримання в робочому стані системи централізованого опалення, включаються всі витрати, передбачені розділом III цього Порядку (за винятком умовно-змінних витрат), та відповідна частина прибутку. 111. До умовно-змінної частини включаються витрати на електроенергію і теплову енергію, які використовуються для потреб централізованого опалення (крім витрат на внутрішні виробничі потреби), та відповідна частина прибутку. 112. Розрахунок умовно-постійної і умовно-змінної частин витрат теплопостачального підприємства на послуги з централізованого опалення наведено в рядках 1-6 додатка 6. Одночасно розраховується одноставковий тариф на послуги з централізованого опалення. Розподіл прибутку між умовно-постійною і умовно-змінною частинами здійснюється аналогічно наведеному у пункті 97 цього Порядку. 113. Двоставковий тариф на послуги з централізованого опалення складається з: умовно-змінної частини тарифу, яка компенсує умовно-змінну частину витрат і визначається в розрахунку на 1 Гкал теплової енергії, спожитої на централізоване опалення, або в розрахунку на 1 кв. метр загальної опалюваної площі відповідно до розрахункової норми витрат теплової енергії на опалення в даному населеному пункті для житлових будинків, не обладнаних лічильниками теплової енергії (рядок 11 додатка 5), та відповідної частини прибутку; річної (місячної) абонентської плати, яка компенсує умовно-постійну частину витрат на надання послуг з централізованого опалення і розраховується на теплове навантаження об'єкта теплоспоживання на 1 Гкал/г або для населення, за відсутності в житлових будинках приладів обліку, на 1 кв. метр загальної опалюваної площі відповідно до нормативної величини питомого теплового навантаження системи опалення в даному населеному пункті (рядок 12 додатка 5), та відповідної частини прибутку. 114. Розрахунок двоставкового тарифу на послуги з централізованого опалення проводиться окремо для кожної категорії споживачів. Структура і формування двоставкового тарифу
на надання послуг з централізованого постачання
гарячої води
115. Формування статей витрат та їх коригування для розрахунку двоставкових тарифів на надання послуг з централізованого постачання гарячої води здійснюється відповідно до пунктів 58-84 розділу III цього Порядку і складається з: умовно-постійної частини (абонентської плати), яка покриває всі витрати (крім віднесених до умовно-змінних витрат), зокрема на виробництво, транспортування і збут гарячої води, і включає витрати води для підживлення мереж та витрати теплової і електричної енергії для її циркуляції по розподільних і внутрішньобудинкових мережах і рушникосушильниках (у разі їх підключення до систем гарячого водопостачання), та відповідної частини прибутку; умовно-змінної частини, яка покриває частково витрати на виробництво і транспортування від місця приготування до точки споживання планованих обсягів гарячої води, визначених за показаннями будинкових лічильників або за їх відсутності - за встановленими нормами, і включає витрати на холодну воду в обсягах споживання, витрати теплової енергії на підігрів цієї води і (у разі потреби) електроенергії для її підкачки з метою підвищення тиску (у тому числі втрати води, теплової і електричної енергії на транспортування і циркуляцію), та відповідної частини прибутку. 116. Витрати теплової та електричної енергії на циркуляцію визначаються за розрахунком окремо для кожного будинку, а за відсутності даних розрахунків - як стала частка від загальної суми витрат теплової і електричної енергії, яка припадає на будинок, у такому розмірі: за відсутності рушникосушильників - 10 відсотків, за умови їх підключення до систем гарячого водопостачання - 20 відсотків. Розподіл прибутку між умовно-постійною і умовно-змінною частинами витрат здійснюється аналогічно наведеному у пункті 97 цього Порядку. 117. Вихідні дані та техніко-економічні показники, необхідні для розрахунку двоставкових тарифів на надання послуг з централізованого постачання гарячої води, наведено у додатку 7. 118. Розрахунок умовно-постійної і умовно-змінної частин витрат для надання послуг з централізованого постачання гарячої води наведено в рядках 1-6 додатка 8. Одночасно розраховується одноставковий тариф на послуги з централізованого постачання гарячої води. 119. Двоставковий тариф на послуги з централізованого постачання гарячої води складається з: умовно-постійної частини (абонентської плати), яка покриває умовно-постійні витрати і розраховується для окремих будинків по тепловому навантаженню будинкової системи централізованого постачання гарячої води, а для окремих споживачів ця плата розподіляється відповідно до кількості помешкань в будинку, та відповідної частини прибутку; умовно-змінної частини, яка покриває умовно-змінні витрати і розраховується за наявності лічильника на 1 куб. метр спожитої гарячої води, а за його відсутності в житлових будинках - на одного мешканця, та відповідної частини прибутку. 120. Розрахунок двоставкового тарифу на послуги з централізованого постачання гарячої води проводиться окремо для кожної категорії споживачів. { Порядок доповнено новим розділом IV згідно з Постановою КМ
N 231 ( 231-2010-п ) від 02.03.2010 }
V. Надання висновку щодо розрахунків економічно обґрунтованих планованих витрат, пов'язаних з виробництвом, транспортуванням, постачанням теплової енергії та наданням послуг з централізованого опалення і постачання гарячої води 121. Висновок щодо розрахунків економічно обґрунтованих планованих витрат, пов'язаних з виробництвом, транспортуванням, постачанням теплової енергії, наданням послуг з централізованого опалення і постачання гарячої води, надається Державною інспекцією з контролю за цінами або її територіальними органами в порядку, встановленому Мінекономіки. 122. Державний контроль за виконанням вимог цього Порядку здійснюється Держжитлокомунінспекцією та її територіальними органами в порядку, встановленому Мінжитлокомунгоспом. { Порядок доповнено пунктом згідно з Постановою КМ N 682 ( 682-2009-п ) від 20.05.2009 } { Порядок доповнено розділом згідно з Постановою КМ N 297
( 297-2007-п ) від 27.02.2007 }

Додаток 1 до Порядку ВИТРАТИ з оплати праці ------------------------------------------------------------------ | Стаття витрат | Зміст і характеристика витрат | |--------------------------------+-------------------------------| |Фонд основної заробітної плати |заробітна плата, нарахована за | | |виконану роботу відповідно до | | |встановлених норм праці (норми | | |часу, виробітку, | | |обслуговування, посадові | | |обов'язки) за тарифними | | |ставками (окладами), відрядними| | |розцінками для робітників та | | |посадовими окладами для | | |керівників, фахівців, технічних| | |службовців, включаючи в повному| | |обсязі внутрішнє сумісництво | | |-------------------------------| | |оплата праці працівників, які | | |не перебувають у штаті | | |підприємств, за виконання робіт| | |згідно з договорами цивільно- | | |правового характеру, включаючи | | |договори підряду, за умови, що | | |розрахунки підприємством | | |проводяться з працівниками, | | |зайнятими під час виконання | | |робіт, що віднесені до процесу | | |виробництва, транспортування, | | |постачання теплової енергії | | |та/або надання послуг з | | |централізованого опалення і | | |постачання гарячої води. Розмір| | |коштів для оплати праці таких | | |працівників визначається | | |виходячи з кошторису на | | |виконання робіт (послуг) за | | |договором | | |-------------------------------| | |оплата у разі переведення | | |працівника на нижчеоплачувану | | |роботу у випадках і розмірах, | | |передбачених законодавством, а | | |також у разі невиконання норм | | |виробітку та виготовлення | | |продукції, що виявилася браком,| | |не з вини працівника | |--------------------------------+-------------------------------| |Фонд додаткової заробітної плати|надбавки і доплати до тарифних | | |ставок (окладів) та посадових | | |окладів у розмірах, | | |передбачених законодавством: | | | кваліфікованим робітникам, | | |зайнятим на особливо | | |відповідальних роботах, за | | |високу професійну майстерність | | | водіям (машиністам) | | |транспортних засобів за | | |класність | | | бригадирам з числа | | |робітників, не звільнених від | | |основної роботи, за керівництво| | |бригадами | | | персональні надбавки за | | |безперервний стаж роботи у | | |сфері теплопостачання згідно із| | |законодавством | | | робітникам, керівникам, | | |фахівцям, технічним службовцям | | |за високі досягнення в роботі | | |або за виконання особливо | | |важливих завдань на строк їх | | |виконання | | | за сумісництво професій | | |(посад), розширення зон | | |обслуговування або збільшення | | |обсягу робіт | | | доплати до середнього | | |заробітку у випадках, | | |передбачених законодавством | | | за роботу у важких, | | |шкідливих, особливо важких, | | |особливо шкідливих умовах; за | | |роботу в безперервному режимі | | |виробництва (включаючи доплати | | |за роботу у вихідні дні, що є | | |робочими днями за графіком), у | | |нічний час | | | підвищені (диференційні) | | |виплати персоналу, який працює | | |на території радіоактивного | | |забруднення, оплата додаткової | | |відпустки, виплата різниці між | | |заробітною платою у разі | | |переведення на нижчеоплачувану | | |роботу | | | інші надбавки і доплати, | | |передбачені законодавством | | | премії робітникам, | | |керівникам, фахівцям, технічним| | |службовцям за виробничі | | |результати, включаючи премії за| | |економію конкретних видів | | |матеріальних ресурсів, у тому | | |числі за: | | | перевиконання виробничих | | |завдань | | | підвищення продуктивності | | |праці, виробітку | | |економію сировини, матеріалів | | |та інших матеріальних цінностей| | |-------------------------------| | |винагороди (відсоткові | | |надбавки) за вислугу років, | | |стаж роботи, що передбачені | | |законодавством і мають | | |систематичний характер | | |-------------------------------| | |оплата праці у вихідні та | | |святкові (неробочі) дні, в | | |понадурочний час за розцінками,| | |що передбачені законодавством | | |і мають систематичний характер | | |-------------------------------| | |суми виплат різниці в окладах | | |працівникам у разі тимчасового | | |виконання обов'язків керівника | | |-------------------------------| | |оплата днів відпочинку, що | | |надаються працівникам у зв'язку| | |з роботою понад встановлену | | |тривалість робочого часу, в | | |разі застосування підсумованого| | |обліку робочого часу та в інших| | |передбачених законодавством | | |випадках | | |-------------------------------| | |суми виплат, пов'язаних з | | |індексацією заробітної плати | | |працівників, у межах, | | |передбачених законодавством | | |-------------------------------| | |суми виплат за час вимушеного | | |прогулу у випадках, | | |передбачених законодавством | | |-------------------------------| | |оплата щорічних і додаткових | | |відпусток відповідно до | | |законодавства, суми грошової | | |компенсації за невикористану | | |відпустку | | |-------------------------------| | |оплата спеціальної перерви в | | |роботі у випадках, передбачених| | |законодавством | | |-------------------------------| | |суми виплат працівникам молодше| | |вісімнадцяти років, що працюють| | |за скороченої тривалості | | |робочого дня, у розмірі оплати | | |працівникам відповідних | | |категорій за повної тривалості | | |робочого дня | | |-------------------------------| | |оплата робочого часу | | |працівників, що залучаються для| | |виконання державних або | | |громадських обов'язків, якщо | | |такі обов'язки виконуються в | | |робочий час відповідно до | | |законодавства | | |-------------------------------| | |заробітна плата, яка | | |зберігається відповідно до | | |законодавства за місцем | | |основної роботи за | | |працівниками, залученими до | | |сільськогосподарських та інших | | |робіт | | |-------------------------------| | |суми заробітної плати за | | |основним місцем роботи | | |робітників, керівників, | | |фахівців, технічних службовців | | |підприємств за час їх навчання | | |з відривом від виробництва в | | |системі підвищення кваліфікації| | |і перепідготовки кадрів | | |-------------------------------| | |суми виплат навчальних | | |відпусток, наданих працівникам,| | |що навчаються у вищих і | | |середніх спеціальних навчальних| | |закладах за вечірньою та | | |заочною формою, аспірантурі, а | | |також без відриву від | | |виробництва у вечірніх, заочних| | |загальноосвітніх школах | | |-------------------------------| | |суми виплат працівникам-донорам| | |за дні обстеження, здавання | | |крові та відпочинку, що | | |надаються після кожного | | |здавання крові | | |-------------------------------| | |оплата простоїв не з вини | | |працівника | |--------------------------------+-------------------------------| |Інші заохочувальні та |суми, що виплачуються | |компенсаційні виплати |працівникам, які перебувають у | | |відпустці з ініціативи | | |адміністрації з частковим | | |збереженням заробітної плати | | |-------------------------------| | |винагорода за підсумками роботи| | |за рік | | |-------------------------------| | |премія за сприяння | | |винахідництву і | | |раціоналізаторству, створення, | | |освоєння та впровадження | | |нової техніки | | |премія, що виплачується в | | |установленому порядку за | | |спеціальними системами | | |преміювання, у тому числі: | | |за збирання та здавання окремих| | |видів відходів виробництва для | | |вторинного їх використання, що | | |виплачуються відповідно до | | |законодавства | | |за виконання важливих та | | |особливо важливих завдань | | |-------------------------------| | |одноразові заохочення (за | | |виконання особливо важливих | | |виробничих завдань, до | | |ювілейних та пам'ятних дат) | | |-------------------------------| | |матеріальна допомога, що має | | |систематичний характер, надана | | |всім або більшості працівників | | |(крім матеріальної допомоги | | |разового характеру, що | | |надається окремим працівникам у| | |зв'язку із сімейними | | |обставинами, похованням тощо) | ------------------------------------------------------------------ { Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1267
( 1267-2007-п ) від 24.10.2007, N 231 ( 231-2010-п ) від
02.03.2010 }

Додаток 2 до Порядку ВИХІДНІ ДАНІ, необхідні для розрахунку двоставкових тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії ------------------------------------------------------------------ | Найменування | Одиниця |Усьо-| У тому числі | | показника | виміру | го |------------------------| | | | |насе-|бюджетні| інші | | | | |лення|установи|споживачі| |-----------------------+---------+-----+-----+--------+---------| | 1.|Теплове | Гкал/г | | | | | | |навантаження | | | | | | | |системи: | | | | | | | |-------------------+---------+-----+-----+--------+---------| | |опалення | -"- | | | | | | |-------------------+---------+-----+-----+--------+---------| | |вентиляції | -"- | | | | | | |-------------------+---------+-----+-----+--------+---------| | |постачання | -"- | | | | | | |технологічної пари | | | | | | |---+-------------------+---------+-----+-----+--------+---------| | 2.|Теплове | -"- | | | | | | |навантаження | | | | | | | |системи | | | | | | | |централізованого | | | | | | | |постачання гарячої | | | | | | | |води | | | | | | |---+-------------------+---------+-----+-----+--------+---------| | 3.|Тривалість | діб | | | | | | |опалювального | | | | | | | |періоду | | | | | | |---+-------------------+---------+-----+-----+--------+---------| | 4.|Тривалість | -"- | | | | | | |міжопалювального | | | | | | | |періоду | | | | | | |---+-------------------+---------+-----+-----+--------+---------| | 5.|Середня | град. C | | | | | | |розрахункова | | | | | | | |температура | | | | | | | |внутрішнього | | | | | | | |повітря опалюваних | | | | | | | |будинків | | | | | | |---+-------------------+---------+-----+-----+--------+---------| | 6.|Середня | -"- | | х | х | х | | |температура | | | | | | | |зовнішнього повітря| | | | | | | |за опалювальний | | | | | | | |період | | | | | | |---+-------------------+---------+-----+-----+--------+---------| | 7.|Розрахункова | -"- | | х | х | х | | |температура | | | | | | | |зовнішнього повітря| | | | | | | |для проектування | | | | | | | |системи опалення | | | | | | |---+-------------------+---------+-----+-----+--------+---------| | 8.|Розрахункова | -"- | | | | | | |температура | | | | | | | |зовнішнього повітря| | | | | | | |для проектування | | | | | | | |систем вентиляції | | | | | | |---+-------------------+---------+-----+-----+--------+---------| | 9.|Робота систем | | | | | | | |гарячого | | | | | | | |водопостачання під | | | | | | | |час режимної подачі| | | | | | | |гарячої води: | | | | | | | |-------------------+---------+-----+-----+--------+---------| | |годин за добу | годин | | | | | | |-------------------+---------+-----+-----+--------+---------| | |діб за тиждень | діб | | | | | | |-------------------+---------+-----+-----+--------+---------| | |місяців протягом | місяців | | | | | | |року | | | | | | |---+-------------------+---------+-----+-----+--------+---------| |10.|Споживання | куб. | | | | | | |холодної води для |метрів/г | | | | | | |потреб постачання | | | | | | | |гарячої води | | | | | | |---+-------------------+---------+-----+-----+--------+---------| |11.|Норма витрати |літрів на| | | | | | |холодної води на | добу | | | | | | |гаряче | | | | | | | |водопостачання | | | | | | |---+-------------------+---------+-----+-----+--------+---------| |12.|Температура | | | | | | | |холодної | | | | | | | |(водопровідної) | | | | | | | |води: | | | | | | | |-------------------+---------+-----+-----+--------+---------| | |в опалювальний | град. C | | | | | | |період | | | | | | | |-------------------+---------+-----+-----+--------+---------| | |в міжопалювальний | -"- | | | | | | |період | | | | | | |---+-------------------+---------+-----+-----+--------+---------| |13.|Нижня теплота | | х | х | х | х | | |згорання | | | | | | | |натурального | | | | | | | |палива: | | | | | | | |-------------------+---------+-----+-----+--------+---------| | |газу | ккал/ | х | х | х | х | | | |куб. метр| | | | | | | |(ккал/кг)| | | | | | |-------------------+---------+-----+-----+--------+---------| | |мазуту | -"- | х | х | х | х | | |-------------------+---------+-----+-----+--------+---------| | |твердого палива | -"- | х | х | х | х | |---+-------------------+---------+-----+-----+--------+---------| |14.|Вартість палива | гривень/| | | | | | |(без урахування |тис. куб.| | | | | | |податку на додану | метрів | | | | | | |вартість) | | | | | | |---+-------------------+---------+-----+-----+--------+---------| |15.|Вартість | гривень/| | | | | | |електроенергії в | кВт·г | | | | | | |середньому за рік | | | | | | |---+-------------------+---------+-----+-----+--------+---------| |16.|Вартість води | гривень/| | | | | | |на потреби гарячого|куб. метр| | | | | | |водопостачання | | | | | | |---+-------------------+---------+-----+-----+--------+---------| |17.|Вартість | гривень/| | | | | | |покупної теплової | Гкал | | | | | | |енергії | | | | | | |---+-------------------+---------+-----+-----+--------+---------| |18.|Загальна | тис. кв.| | | | | | |опалювана площа | метрів | | | | | | |будівель усіх | | | | | | | |категорій | | | | | | | |споживачів | | | | | | |---+-------------------+---------+-----+-----+--------+---------| |19.|Кількість | тис. | | | х | х | | |квартир з | квартир | | | | | | |централізованим | | | | | | | |постачанням | | | | | | | |гарячої води | | | | | | |---+-------------------+---------+-----+-----+--------+---------| |20.|Кількість |тис. осіб| | | х | х | | |мешканців, які | | | | | | | |користуються | | | | | | | |централізованим | | | | | | | |постачанням гарячої| | | | | | | |води | | | | | | |---+-------------------+---------+-----+-----+--------+---------| |21.|Витрати | тис. | | | | | | |електричної енергії| кВт·г | | | | | | |на централізоване | | | | | | | |постачання гарячої | | | | | | | |води | | | | | | ------------------------------------------------------------------ { Порядок доповнено додатком 2 згідно з Постановою КМ N 231
( 231-2010-п ) від 02.03.2010 }

Додаток 3 до Порядку ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ, необхідні для розрахунку двоставкових тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії ------------------------------------------------------------------ | Найменування |Одиниця |Показ-|Усьо-| У тому числі | | показника |виміру | ник | го |--------------------| | | |базо- | |насе-|бюджет-|інші | | | | вого | |лення| ні |спожи-| | | | року | | |устано-| вачі | | | | | | | ви | | |---------------------+--------+------+-----+-----+-------+------| | 1.|Теплове |Гкал/г | | | | | | | |навантаження | | | | | | | | |системи: | | | | | | | | |-----------------+--------+------+-----+-----+-------+------| | |опалення | -"- | | | | | | | |-----------------+--------+------+-----+-----+-------+------| | |вентиляції | -"- | | | | | | | |-----------------+--------+------+-----+-----+-------+------| | |постачання | -"- | | | | | | | |гарячої води | | | | | | | | |-----------------+--------+------+-----+-----+-------+------| | |постачання | -"- | | | | | | | |технологічної | | | | | | | | |пари | | | | | | | |---+-----------------+--------+------+-----+-----+-------+------| | 2.|Реалізація | тис. | | | | | | | |теплової енергії | Гкал | | | | | | | |споживачам, | | | | | | | | |усього | | | | | | | | |-----------------+--------+------+-----+-----+-------+------| | |у тому числі: | | | | | | | | |-----------------+--------+------+-----+-----+-------+------| | |опалення | -"- | | | | | | | |-----------------+--------+------+-----+-----+-------+------| | |вентиляції | -"- | | | | | | | |-----------------+--------+------+-----+-----+-------+------| | |постачання | -"- | | | | | | | |гарячої води | | | | | | | | |-----------------+--------+------+-----+-----+-------+------| | |постачання | -"- | | | х | | | | |технологічної | | | | | | | | |пари | | | | | | | |---+-----------------+--------+------+-----+-----+-------+------| | 3.|Втрати | -"- | | | | | | | |теплової енергії | | | | | | | | |під час | | | | | | | | |транспортування | | | | | | | |---+-----------------+--------+------+-----+-----+-------+------| | 4.|Покупна | -"- | | | | | | | |теплова енергія | | | | | | | |---+-----------------+--------+------+-----+-----+-------+------| | 5.|Теплова | -"- | | | | | | | |енергія, | | | | | | | | |відпущена з | | | | | | | | |колекторів | | | | | | | |---+-----------------+--------+------+-----+-----+-------+------| | 6.|Витрати на | -"- | | | | | | | |власні потреби | | | | | | | |---+-----------------+--------+------+-----+-----+-------+------| | 7.|Власне | -"- | | | | | | | |виробництво | | | | | | | | |теплової енергії | | | | | | | |---+-----------------+--------+------+-----+-----+-------+------| | 8.|Витрати палива | | | | | | | | |на виробництво | | | | | | | | |теплової енергії:| | | | | | | | |-----------------+--------+------+-----+-----+-------+------| | |газу | млн. | | | | | | | | | куб. | | | | | | | | |метрів | | | | | | | |-----------------+--------+------+-----+-----+-------+------| | |мазуту | тис. | | | | | | | | | тонн | | | | | | | |-----------------+--------+------+-----+-----+-------+------| | |твердого палива | -"- | | | | | | |---+-----------------+--------+------+-----+-----+-------+------| | 9.|Витрати | тис. | | | | | | | |умовного палива | тонн | | | | | | | |на виробництво | | | | | | | | |теплової енергії | | | | | | | |---+-----------------+--------+------+-----+-----+-------+------| |10.|Питомі |кг/Гкал | | | | | | | |витрати умовного | | | | | | | | |палива | | | | | | | |---+-----------------+--------+------+-----+-----+-------+------| |11.|Витрати |кг/Гкал | | | | | | | |умовного палива | | | | | | | | |на компенсацію | | | | | | | | |тепловтрат | | | | | | | |---+-----------------+--------+------+-----+-----+-------+------| |12.|Витрати | тис. | | | | | | | |електроенергії | кВт·г | | | | | | | |на технологічні | | | | | | | | |потреби | | | | | | | |---+-----------------+--------+------+-----+-----+-------+------| |13.|Питомі | кВт·г/ | | | | | | | |витрати | Гкал | | | | | | | |електроенергії | | | | | | | | |на технологічні | | | | | | | | |потреби | | | | | | | |---+-----------------+--------+------+-----+-----+-------+------| |14.|Витрати води | тис. | | | | | | | |на технологічні | куб. | | | | | | | |потреби |метрів | | | | | | |---+-----------------+--------+------+-----+-----+-------+------| |15.|Загальна |тис. кв.| | | | | | | |опалювана площа | метрів | | | | | | | |будівель | | | | | | | |---+-----------------+--------+------+-----+-----+-------+------| |16.|Кількість | тис. | | | | х | х | | |квартир з |квартир | | | | | | | |централізованим | | | | | | | | |постачанням | | | | | | | | |гарячої води | | | | | | | |---+-----------------+--------+------+-----+-----+-------+------| |17.|Кількість | тис. | | | | х | х | | |мешканців, що | осіб | | | | | | | |користуються | | | | | | | | |централізованим | | | | | | | | |постачанням | | | | | | | | |гарячої води | | | | | | | |---+-----------------+--------+------+-----+-----+-------+------| |18.|Витрати | тис. | | | | | | | |електричної | кВт·г | | | | | | | |енергії на | | | | | | | | |централізоване | | | | | | | | |постачання | | | | | | | | |гарячої води | | | | | | | ------------------------------------------------------------------ { Порядок доповнено додатком 3 згідно з Постановою КМ N 231
( 231-2010-п ) від 02.03.2010 }

Додаток 4 до Порядку РОЗРАХУНОК умовно-постійної і умовно-змінної частин витрат теплопостачального підприємства на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії та двоставкових тарифів на теплову енергію -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Найменування | Одиниця| Вартість, тис. гривень | | показника | виміру |---------------------------------------------------------------------------------------| | | | середня | населення | бюджетні установи | інші споживачі | | | |---------------------+---------------------+---------------------+---------------------| | | |усьо-| у тому числі |усьо-| у тому числі |усьо-| у тому числі |усьо-| у тому числі | | | | го |---------------| го |---------------| го |---------------| го |---------------| | | | |умовно-|умовно-| |умовно-|умовно-| |умовно-|умовно-| |умовно-|умовно-| | | | |постій-|змінна | |постій-| змінна| |постій-| змінна| |постій-| змінна| | | | |на |частина| |на |частина| |на |частина| |на |частина| | | | |частина| | |частина| | |частина| | |частина| | |-----------------------+--------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+-------| | 1.|Плановані витрати з| тис. | | | | | | | | | | | | | | |операційної |гривень | | | | | | | | | | | | | | |діяльності | | | | | | | | | | | | | | |---+-------------------+--------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+-------| | 2.|Планована виробнича| -"- | | | | | | | | | | | | | | |собівартість | | | | | | | | | | | | | | | |теплової енергії | | | | | | | | | | | | | | |---+-------------------+--------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+-------| | 3.|Прямі матеріальні | -"- | | | | | | | | | | | | | | |витрати, усього | | | | | | | | | | | | | | | |у тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+--------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+-------| | |паливо | -"- | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+--------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+-------| | |у тому числі на: | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+--------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+-------| | |відпуск теплової | -"- | | х | | | х | | | х | | | х | | | |енергії | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+--------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+-------| | |власні потреби | -"- | | | х | | | х | | | х | | | х | | |-------------------+--------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+-------| | |компенсацію | -"- | | х | | | х | | | х | | | х | | | |тепловтрат | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+--------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+-------| | |електроенергія | -"- | | х | | | х | | | х | | | х | | | |-------------------+--------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+-------| | |покупна теплова | тис. | | | | | | | | | | | | | | |енергія |гривень | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+--------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+-------| | |у тому числі на: | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+--------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+-------| | |відпуск теплової | -"- | | х | | | х | | | х | | | х | | | |енергії | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+--------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+-------| | |власні потреби | -"- | | | х | | | х | | | х | | | х | | |-------------------+--------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+-------| | |компенсацію | -"- | | х | | | х | | | х | | | х | | | |тепловтрат | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+--------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+-------| | |вода на | -"- | | | х | | | х | | | х | | | х | | |технологічні | | | | | | | | | | | | | | | |потреби | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+--------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+-------| | |матеріали, запасні | -"- | | | х | | | х | | | х | | | х | | |частини, | | | | | | | | | | | | | | | |комплектувальні | | | | | | | | | | | | | | | |вироби, | | | | | | | | | | | | | | | |напівфабрикати | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+--------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+-------| | |інші матеріальні | -"- | | | х | | | х | | | х | | | х | | |витрати (хімічні | | | | | | | | | | | | | | | |реагенти, | | | | | | | | | | | | | | | |спеціальний одяг, | | | | | | | | | | | | | | | |взуття, спеціальне | | | | | | | | | | | | | | | |харчування в межах | | | | | | | | | | | | | | | |діючих нормативів) | | | | | | | | | | | | | | |---+-------------------+--------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+-------| | 4.|Прямі витрати на | тис. | | | х | | | х | | | х | | | х | | |оплату праці |гривень | | | | | | | | | | | | | |---+-------------------+--------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+-------| | 5.|Інші прямі витрати,| -"- | | | х | | | х | | | х | | | х | | |усього | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+--------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+-------| | |у тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+--------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+-------| | |відрахування на | -"- | | | х | | | х | | | х | | | х | | |загальнообов'язкове| | | | | | | | | | | | | | | |державне соціальне | | | | | | | | | | | | | | | |страхування | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+--------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+-------| | |амортизація | -"- | | | х | | | х | | | х | | | х | | |основних засобів та| | | | | | | | | | | | | | | |інших необоротних | | | | | | | | | | | | | | | |матеріальних і | | | | | | | | | | | | | | | |нематеріальних | | | | | | | | | | | | | | | |активів виробничого| | | | | | | | | | | | | | | |призначення | | | | | | | | | | | | | | |---+-------------------+--------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+-------| | 6.|Загальновиробничі | -"- | | | х | | | х | | | х | | | х | | |витрати | | | | | | | | | | | | | | |---+-------------------+--------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+-------| | 7.|Повна собівартість | тис. | | | | | | | | | | | | | | |реалізованої |гривень | | | | | | | | | | | | | | |теплової енергії | | | | | | | | | | | | | | | |(рядок 2 + рядок 6)| | | | | | | | | | | | | | |---+-------------------+--------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+-------| | 8.|Адміністративні | -"- | | | х | | | х | | | х | | | х | | |витрати | | | | | | | | | | | | | | |---+-------------------+--------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+-------| | 9.|Витрати на збут | -"- | | | х | | | х | | | х | | | х | |---+-------------------+--------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+-------| |10.|Інші операційні | -"- | | | х | | | х | | | х | | | х | | |витрати | | | | | | | | | | | | | | |---+-------------------+--------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+-------| |11.|Витрати з | -"- | | | | | | | | | | | | | | |операційної | | | | | | | | | | | | | | | |діяльності | | | | | | | | | | | | | | | |(рядок 7 + рядок | | | | | | | | | | | | | | | |8 + рядок 9 + | | | | | | | | | | | | | | | |рядок 10) | | | | | | | | | | | | | | |---+-------------------+--------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+-------| |12.|Фінансові витрати | -"- | | | х | | | х | | | х | | | х | |---+-------------------+--------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+-------| |13.|Повна планована | -"- | | | | | | | | | | | | | | |собівартість | | | | | | | | | | | | | | | |теплової енергії | | | | | | | | | | | | | | | |(рядок 1 + | | | | | | | | | | | | | | | |рядок 12) | | | | | | | | | | | | | | |---+-------------------+--------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+-------| |14.|Реалізація | тис. | | | | | | | | | | | | | | |теплової енергії | Гкал | | | | | | | | | | | | | | |споживачам, усього | | | | | | | | | | | | | | |---+-------------------+--------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+-------| |15.|Собівартість |гривень/| | | | | | | | | | | | | | |одиниці теплової | Гкал | | | | | | | | | | | | | | |енергії (рядок 13 :| | | | | | | | | | | | | | | |рядок 14) | | | | | | | | | | | | | | |---+-------------------+--------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+-------| |16.|Планований | тис. | | | | | | | | | | | | | | |прибуток |гривень | | | | | | | | | | | | | |---+-------------------+--------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+-------| |17.|Вартість | -"- | | | | | | | | | | | | | | |теплової енергії | | | | | | | | | | | | | | | |(рядок 13 + рядок | | | | | | | | | | | | | | | |16) | | | | | | | | | | | | | | |---+-------------------+--------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+-------| |18.|Одноставковий |гривень/| | х | х | | х | х | | х | х | | х | х | | |тариф за 1 Гкал | Гкал | | | | | | | | | | | | | | |теплової енергії | | | | | | | | | | | | | | | |без податку на | | | | | | | | | | | | | | | |додану вартість | | | | | | | | | | | | | | | |(рядок 17 : | | | | | | | | | | | | | | | |рядок 14) | | | | | | | | | | | | | | |---+-------------------+--------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+-------| |19.|Одноставковий | -"- | | х | х | | х | х | | х | х | | х | х | | |тариф за 1 Гкал | | | | | | | | | | | | | | | |теплової енергії з | | | | | | | | | | | | | | | |податком на додану | | | | | | | | | | | | | | | |вартість | | | | | | | | | | | | | | |---+-------------------+--------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+-------| |20.|Двоставковий тариф | | | | | | | | | | | | | | | |без податку на | | | | | | | | | | | | | | | |додану вартість: | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+--------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+-------| | |річна плата за |гривень/| | | х | | | х | | | х | | | х | | |одиницю теплового |(Гкал/г)| | | | | | | | | | | | | | |навантаження | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+--------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+-------| | |плата за одиницю |гривень/| | х | | | х | | | х | | | х | | | |реалізованої | Гкал | | | | | | | | | | | | | | |теплової енергії | | | | | | | | | | | | | | |---+-------------------+--------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+-------| |21.|Двоставковий | | | | | | | | | | | | | | | |тариф з податком на| | | | | | | | | | | | | | | |додану вартість: | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+--------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+-------| | |річна плата за |гривень/| | | х | | | х | | | х | | | х | | |одиницю теплового |(Гкал/г)| | | | | | | | | | | | | | |навантаження | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+--------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+-------+-----+-------+-------| | |плата за одиницю |гривень/| | х | | | х | | | х | | | х | | | |реалізованої | Гкал | | | | | | | | | | | | | | |теплової енергії | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- { Порядок доповнено додатком 4 згідно з Постановою КМ N 231
( 231-2010-п ) від 02.03.2010 }

Додаток 5 до Порядку ВИХІДНІ ДАНІ та техніко-економічні показники, необхідні для розрахунку двоставкових тарифів на надання послуг з централізованого опалення ------------------------------------------------------------------ | Найменування |Одиниця |Показ-|Усьо-| У тому числі | | показника | виміру | ник | го |--------------------| | | |базо- | |насе-|бюджет-|інші | | | | вого | |лення| ні |спожи-| | | | року | | |устано-| вачі | | | | | | | ви | | |---------------------+--------+------+-----+-----+-------+------| | 1.|Теплове |Гкал/г | | | | | | | |навантаження | | | | | | | | |системи: | | | | | | | | |-----------------+--------+------+-----+-----+-------+------| | |опалення | -"- | | | | | | | |-----------------+--------+------+-----+-----+-------+------| | |вентиляції | -"- | | | | | | |---+-----------------+--------+------+-----+-----+-------+------| | 2.|Реалізація | тис. | | | | | | | |теплової енергії,| Гкал | | | | | | | |усього | | | | | | | | |-----------------+--------+------+-----+-----+-------+------| | |у тому числі: | | | | | | | | |-----------------+--------+------+-----+-----+-------+------| | |опалення | -"- | | | | | | | |-----------------+--------+------+-----+-----+-------+------| | |вентиляції | -"- | | | | | | |---+-----------------+--------+------+-----+-----+-------+------| | 3.|Втрати теплової | -"- | | | | | | | |енергії під час | | | | | | | | |транспортування | | | | | | | | |розподільними | | | | | | | | |мережами та в | | | | | | | | |обладнанні | | | | | | | |---+-----------------+--------+------+-----+-----+-------+------| | 4.|Теплова енергія, | -"- | | | | | | | |спожита на | | | | | | | | |опалення | | | | | | | |---+-----------------+--------+------+-----+-----+-------+------| | 5.|Витрати | тис. | | | | | | | |електроенергії на| кВт·г | | | | | | | |технологічні | | | | | | | | |потреби | | | | | | | |---+-----------------+--------+------+-----+-----+-------+------| | 6.|Витрати води на | тис. | | | | | | | |технологічні | куб. | | | | | | | |потреби |метрів | | | | | | |---+-----------------+--------+------+-----+-----+-------+------| | 7.|Загальна |тис. кв.| | | | | | | |опалювана площа |метрів | | | | | | | |будівель, в яких | | | | | | | | |не встановлені | | | | | | | | |прилади обліку | | | | | | | |---+-----------------+--------+------+-----+-----+-------+------| | 8.|Вартість покупної|гривень/| | | | | | | |теплової енергії | Гкал | | | | | | |---+-----------------+--------+------+-----+-----+-------+------| | 9.|Вартість |гривень/| | | | | | | |електроенергії | кВт·г | | | | | | | |в середньому за | | | | | | | | |рік | | | | | | | |---+-----------------+--------+------+-----+-----+-------+------| |10.|Вартість води для|гривень/| | | | | | | |технологічних | куб. | | | | | | | |потреб | метр | | | | | | |---+-----------------+--------+------+-----+-----+-------+------| |11.|Розрахункова | Гкал/ | | | | | | | |норма витрат | (кв. | | | | | | | |теплової енергії | метр/ | | | | | | | |для опалення | рік) | | | | | | | |будинків, в яких | | | | | | | | |не встановлені | | | | | | | | |прилади обліку | | | | | | | |---+-----------------+--------+------+-----+-----+-------+------| |12.|Питоме теплове | Гкал/ | | | | | | | |навантаження | (г/кв. | | | | | | | |системи опалення | метр) | | | | | | ------------------------------------------------------------------ { Порядок доповнено додатком 5 згідно з Постановою КМ N 231
( 231-2010-п ) від 02.03.2010 }


( 231-2010-п ) від 02.03.2010 }

Додаток 7 до Порядку ВИХІДНІ ДАНІ та техніко-економічні показники, необхідні для розрахунку двоставкових тарифів на надання послуг з централізованого постачання гарячої води ------------------------------------------------------------------ | Найменування |Одиниця |Показ-|Усьо-| У тому числі | | показника | виміру | ник | го |--------------------| | | |базо- | |насе-|бюджет-|інші | | | | вого | |лення| ні |спожи-| | | | року | | |устано-| вачі | | | | | | | ви | | |---------------------+--------+------+-----+-----+-------+------| | 1.|Теплове | Гкал/г | | | | | | | |навантаження | | | | | | | | |системи | | | | | | | | |централізованого | | | | | | | | |постачання | | | | | | | | |гарячої води | | | | | | | |---+-----------------+--------+------+-----+-----+-------+------| | 2.|Режим роботи | | | | | | | | |систем | | | | | | | | |централізованого | | | | | | | | |постачання | | | | | | | | |гарячої води: | | | | | | | | |-----------------+--------+------+-----+-----+-------+------| | |протягом доби | годин | | | | | | | |-----------------+--------+------+-----+-----+-------+------| | |за рік | діб | | | | | | |---+-----------------+--------+------+-----+-----+-------+------| | 3.|Споживання | куб. | | | | | | | |холодної води для|метрів/г| | | | | | | |потреб постачання| | | | | | | | |гарячої води | | | | | | | |---+-----------------+--------+------+-----+-----+-------+------| | 4.|Норма витрати | літрів | | | | | | | |холодної води на |на добу | | | | | | | |постачання | | | | | | | | |гарячої води | | | | | | | |---+-----------------+--------+------+-----+-----+-------+------| | 5.|Температура | | | | | | | | |холодної | | | | | | | | |(водопровідної) | | | | | | | | |води: | | | | | | | | |-----------------+--------+------+-----+-----+-------+------| | |в опалювальний | град. C| | | | | | | |період | | | | | | | | |-----------------+--------+------+-----+-----+-------+------| | |в міжопалювальний| -"- | | | | | | | |період | | | | | | | |---+-----------------+--------+------+-----+-----+-------+------| | 6.|Вартість |гривень/| | | | | | | |теплової енергії | Гкал | | | | | | |---+-----------------+--------+------+-----+-----+-------+------| | 7.|Вартість |гривень/| | | | | | | |електроенергії в | кВт·г | | | | | | | |середньому за рік| | | | | | | |---+-----------------+--------+------+-----+-----+-------+------| | 8.|Вартість |гривень/| | | | | | | |холодної води | куб. | | | | | | | | | метрів | | | | | | |---+-----------------+--------+------+-----+-----+-------+------| | 9.|Кількість | тис. | | | | | | | |квартир з |квартир | | | | | | | |централізованим | | | | | | | | |постачанням | | | | | | | | |гарячої води | | | | | | | | |-----------------+--------+------+-----+-----+-------+------| | |у тому числі з | -"- | | | | | | | |рушникосушиль- | | | | | | | | |никами у складі | | | | | | | | |системи | | | | | | | | |постачання | | | | | | | | |гарячої води | | | | | | | |---+-----------------+--------+------+-----+-----+-------+------| |10.|Кількість | тис. | | | | | | | |мешканців, які | осіб | | | | | | | |користуються | | | | | | | | |централізованим | | | | | | | | |постачанням | | | | | | | | |гарячої води | | | | | | | |---+-----------------+--------+------+-----+-----+-------+------| |11.|Потреба в | тис. | | | | | | | |тепловій енергії | Гкал | | | | | | | |на централізоване| | | | | | | | |постачання | | | | | | | | |гарячої води | | | | | | | |---+-----------------+--------+------+-----+-----+-------+------| |12.|Витрати | тис. | | | | | | | |електричної | кВт·г | | | | | | | |енергії на | | | | | | | | |централізоване | | | | | | | | |постачання | | | | | | | | |гарячої води | | | | | | | | |-----------------+--------+------+-----+-----+-------+------| | |у тому числі | -"- | | | | | | | |на циркуляцію | | | | | | | |---+-----------------+--------+------+-----+-----+-------+------| |13.|Втрати теплової | - " - | | | | | | | |енергії під час | | | | | | | | |транспортування | | | | | | | | |та в рушнико- | | | | | | | | |сушильниках | | | | | | | |---+-----------------+--------+------+-----+-----+-------+------| |14.|Витрати води на | тис. | | | | | | | |технологічні | куб. | | | | | | | |потреби | метрів | | | | | | ------------------------------------------------------------------ { Порядок доповнено додатком 7 згідно з Постановою КМ N 231
( 231-2010-п ) від 02.03.2010 }


( 231-2010-п ) від 02.03.2010 }