Розділ: Законодавча база

Проект постанови КМУ "Про затвердження Порядку списання з балансу багатоквартирних будинків"

Розмістив: osbb-online, 11.08.2015 17:16:46 Переглядів: 4311
Порядок визначає механізм списання з балансу міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, державними підприємствами та органами місцевого самоврядування багатоквартирних будинків, в яких розташовані приміщення приватної та інших форм власності.

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від №

ПОРЯДОК

списання з балансу багатоквартирних будинків

1. Цей Порядок визначає механізм списання з балансу міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, державними підприємствами та органами місцевого самоврядування багатоквартирних будинків, у яких розташовані приміщення приватної та інших форм власності. Дія цього Порядку поширюється на міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, державні підприємства та органи місцевого самоврядування (далі – балансоутримувачі) на балансі яких перебувають багатоквартирні будинки, у яких розташовані приміщення приватної та інших форм власності (далі – багатоквартирні будинки).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному у Цивільному кодексі України та Законі України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку».

3. Багатоквартирні будинки підлягають списанню з балансу з дня набрання чинності цим Порядком. Багатоквартирні будинки, у яких окремі квартири та/або нежитлові приміщення не перебувають у приватній власності та право державної чи комунальної власності на які не зареєстроване, підлягають списанню з балансу після реєстрації права власності на такі квартири та/або нежитлові приміщення.

4. Списання багатоквартирного будинку з балансу здійснюється його балансоутримувачем на підставі прийнятого ним розпорядчого документа (далі – розпорядчий документ). У разі якщо балансоутримувач входить до сфери управління іншого суб’єкта, такий суб’єкт погоджує прийняття розпорядчого документа.

5. Для списання багатоквартирного будинку з балансу утворюється комісія (далі – комісія). Склад комісії затверджується розпорядчим документом балансоутримувача. Для участі в комісії може залучатись уповноважена особа від співвласників багатоквартирного будинку, яким на праві приватної власності належать квартири та/або нежитлові приміщення.

6. Комісія з метою фіксування технічного стану багатоквартирного будинку перед списанням проводить його огляд . Під час огляду комісія може використовувати наявну у балансоутримувача технічну документацію (матеріали технічної інвентаризації, дефектні відомості тощо), а також дані бухгалтерського обліку щодо відповідного будинку.

7. За результатами роботи комісії складається акт про списання багатоквартирного будинку з балансу за формою згідно з додатком.

8. Акт про списання багатоквартирного будинку з балансу підписується усіма членами комісії та затверджується балансоутримувачем.

9. Після затвердження балансоутримувачем акта про списання багатоквартирного будинку з балансу процедура списання відповідного будинку вважається закінченою. У разі, якщо балансоутримувач входить до сфери управління іншого суб’єкта, процедура списання багатоквартирного будинку з балансу вважається закінченою з моменту погодження цим суб’єктом затвердженого балансоутримувачем акта про списання багатоквартирного будинку з балансу.

 

 

Прикріплені файли:

Додаток до Порядку.pdf
187,40 КБ

Додаток до порядку