Розділ: Законодавча база

Про оплату житлово-комунальних послуг населенням України

Розмістив: admin, 12.12.2010 14:54:23 Переглядів: 3292
ПОСТАНОВА ВРУ


                             Герб України                             

            П О С Т А Н О В А 
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про оплату житлово-комунальних послуг населенням України ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 18, ст.159 )

Значне падіння життєвого рівня населення в результаті підвищення цін на споживчі товари, зростання заборгованості по заробітній платі і пенсіях зумовлює подальше збільшення заборгованості громадян за житлово-комунальні послуги. Для забезпечення конституційних прав громадян України і недопущення звуження їх змісту та обсягів (статті 22 і 48 Конституції України ( 254к/96-ВР ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: 1. Встановити плату за житло і комунальні послуги не більше 15 відсотків фактично отриманого сукупного доходу сім'ї. Рівень сукупного доходу сім'ї і частка плати за житлово-комунальні послуги у цьому доході встановлюються на підставі декларування доходів усіх членів сім'ї. 2. Заборонити Кабінету Міністрів України, місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, підприємствам і організаціям незалежно від форм власності відключати жилі приміщення від енерго-, тепло-, водо- і газопостачання та відселяти із житла громадян у разі невнесення ними плати за житлово-комунальні послуги у зв'язку з невиплатою заробітної плати або пенсії і непризначенням субсидії. 3. Виконання Постанови Верховної Ради України "Про оплату житлово-комунальних послуг населенням України" покладається на Кабінет Міністрів України, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування. 4. Генеральному прокурору України взяти під контроль виконання цієї Постанови. Голова Верховної Ради України О.ТКАЧЕНКО м. Київ, 18 березня 1999 року N 512-XIV { Oтримaно з офіційного джерела - http://zakon1.rada.gov.ua }