Розділ: Законодавча база

Про затвердження Методики визначення норм питного водопостачання населення

Розмістив: admin, 12.12.2010 15:13:51 Переглядів: 3249
Наказ Держжитлокомунгоспу України


                             Герб України                             

        ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ 
        ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 
              Н А К А З 
27.09.2005 N 148 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 жовтня 2005 р. за N 1210/11490 Про затвердження Методики визначення нормативів питного водопостачання населення На виконання статті 29 Закону України "Про питну воду та питне водопостачання" ( 2918-14 ) та постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року N 1107 ( 1107-2004-п ) "Про затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання" та відповідно до Положення про Державний комітет України з питань житлово-комунального господарства, затвердженого Указом Президента України від 19 серпня 2002 року N 723 ( 723/2002 ), Н А К А З У Ю: 1. Затвердити Методику визначення нормативів питного водопостачання населення (далі - Методика), що додається. 2. Державній академії житлово-комунального господарства (Г.І.Короткий) організувати проведення навчання з питань розроблення та впровадження нормативів водопостачання згідно із затвердженою Методикою. 3. Керівникам Міністерства будівельної політики, архітектури та житлово-комунального господарства Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій з питань житлово-комунального господарства: 3.1. Забезпечити доведення цього наказу до відома підприємств питного водопостачання та організацій житлово-комунального господарства; 3.2. Направити на навчання до Державної академії житлово-комунального господарства фахівців з питань питного водопостачання. 4. Управлінню водопровідно-каналізаційного господарства (М.І.Бригадир) забезпечити розміщення наказу про затвердження Методики визначення нормативів питного водопостачання населення на веб-сайті Держжитлокомунгоспу України. 5. Юридичному відділу (Т.М.Герасименко) разом з Управлінням водопровідно-каналізаційного господарства (М.І.Бригадир) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. 6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Голови Комітету Г.М.Семчука. Голова Комітету О.Ю.Кучеренко ПОГОДЖЕНО: Державний комітет України по водному господарству Голова Комітету В.А.Сташук Міністерство охорони навколишнього природного середовища України Міністр П.М.Ігнатенко Міністерство охорони здоров'я України Заступник Міністра С.П.Бережнов ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства 27.09.2005 N 148 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 жовтня 2005 р. за N 1210/11490 МЕТОДИКА
визначення нормативів питного
водопостачання населення

1. Загальні положення 1.1. Методика визначення нормативів питного водопостачання населення розроблена відповідно до Порядку розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року N 1107 ( 1107-2004-п ) (далі - Порядок). 1.2. Методика призначена для визначення науково обґрунтованих нормативів питного водопостачання населення (далі - нормативи водопостачання) у конкретних населених пунктах з метою встановлення необхідних обсягів постачання питної води, а також для планування господарської діяльності підприємств питного водопостачання. 1.3. Методика обов'язкова для застосування науково-дослідними організаціями, які будуть розробляти нормативи питного водопостачання для конкретних населених пунктів. 1.4. Нормативи водопостачання, визначені за даною методикою, використовуються також для розрахунку та встановлення норм споживання питної води населенням (далі - норми водоспоживання) в залежності від ступеня благоустрою житлових будинків. 2. Основні терміни та їх визначення У цій Методиці наведені нижче терміни вживаються в такому значенні: вода питна, підприємство питного водопостачання, питне водопостачання, нормативи питного водопостачання, система питного водопостачання, технологічний норматив використання питної води (ТНВПВ) - у значенні, визначеному статтею 1 Закону України "Про питну воду та питне водопостачання" ( 2918-14 ); індивідуальні ТНВПВ (ІТНВПВ) для підприємства питного водопостачання - технологічні нормативи, встановлені для конкретного підприємства питного водопостачання; індивідуальні ТНВПВ (ІТНВПВ) на утримання житлових будинків, споруд та прибудинкової території - технологічні нормативи, встановлені для конкретного житлово-експлуатаційного підприємства; житлово-комунальні послуги, внутрішньобудинкові системи, засіб обліку, комунальні послуги, норми споживання, споживач, утримання будинків і прибудинкових територій, якість житлово-комунальної послуги - у значенні, визначеному статтею 1 Закону України "Про житлово-комунальні послуги" ( 1875-15 ); методика виконання вимірювань, засіб вимірювальної техніки, повірка засобів вимірювальної техніки, повірочна лабораторія - у значенні, визначеному статтею 1 Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" ( 113/98-ВР ). 3. Основні вимоги до розробки нормативів питного водопостачання населення Під час розроблення нормативів питного водопостачання у конкретному населеному пункті необхідно враховувати вимоги, встановлені пунктом 5 Порядку. Окрім цього, при розробці цих нормативів повинні враховуватись: чинні норми водоспоживання, встановлені в даному населеному пункті; наявність затверджених місцевим органом самоврядування графіків подавання холодної та гарячої води; кількість води, фактично спожитої населенням у попередні три роки; чисельність постійного населення міста з диференціацією за рівнями благоустрою житла щодо холодного та гарячого водопостачання (наявності душів, ванн та іншого обладнання); дані вибіркових приладних вимірювань кількості фактично спожитої питної води мешканцями даного населеного пункту в будинках з різним ступенем благоустрою. 4. Підготовчі роботи до проведення розрахунку нормативів водопостачання Розрахунку нормативів водопостачання для даного населеного пункту передують такі підготовчі роботи: визначення різновидів норм водоспоживання відповідно до ступеня благоустрою житла та інших подібних факторів, що впливають на водоспоживання (орієнтовний перелік різновидів норм водоспоживання наведений у додатку 1); збір даних щодо балансу споживання питної води в даному населеному пункті у попередні три роки за статистичною звітністю, сучасного стану системи водопостачання; визначення планового обсягу постачання питної води на наступний рік з урахуванням планів реалізації місцевих програм розвитку системи питного водопостачання; визначення кількості споживачів за рівнем благоустрою житла (номенклатурою норм водоспоживання) та обладнанням житла засобами обліку питної води; визначення обсягів питної води, реалізованої населенню за нормами водоспоживання та за показаннями засобів обліку питної води (будинкових та квартирних); проведення вибіркових приладних вимірювань фактичного водоспоживання населенням; розробка та затвердження ІТНВПВ для підприємства питного водопостачання та житлово-експлуатаційних підприємств населеного пункту відповідно до Порядку розроблення та затвердження технологічних нормативів використання питної води, затвердженого наказом Держжитлокомунгоспу України від 15.11.2004 N 205 ( z1556-04 ), зареєстрованим Міністерством юстиції України 7 грудня 2004 року за N 1556/10155. 5. Проведення вибіркових приладних вимірювань фактичного водоспоживання населенням 5.1. Приладні вимірювання фактичного водоспоживання населенням повинні провадитись повіреними у встановленому порядку засобами вимірювальної техніки. 5.2. Вимірюваннями повинні бути охоплені щонайменш 13 будинків кожного виду благоустрою (різновиду норм водоспоживання, які визначені обстеженням житлового фонду населеного пункту). 5.3. Для проведення приладних вимірювань відбирають будинки в різних районах міста (з різною віддаленістю від головних водопровідних насосних станцій). Збільшення кількості відібраних для обстеження будинків підвищує статистичну достовірність результатів. 5.4. Перед початком приладних вимірювань усувають усі витоки питної води з внутрішньобудинкових мереж. 5.5. Вимірювання виконують цілодобово упродовж двох тижнів у характерні для обсягів водоспоживання періоди (літо, зима, періоди відсутності подавання гарячої води). 5.6. При проведенні вимірювань слід виключити можливість впливу на водоспоживання населення інших споживачів (орендарів приміщень у житлових будинках - юридичних осіб тощо) шляхом обов'язкового встановлення на їхніх вводах водолічильників (як це передбачено чинними Правилами користування системами комунального водопостачання та водовідведення в містах і селищах України ( z0165-94 ). Фактичні обсяги водоспоживання у житловому будинку, визначені приладними вимірюваннями, обов'язково зменшують на обсяги споживання води іншими споживачами. 5.7. При наявності в будинку квартир, обладнаних квартирними водолічильниками, необхідно визначати кількість води, спожитої за їх показаннями за період проведення вимірювань, та кількість осіб, які мешкають у цих квартирах. 5.8. Збір даних приладних вимірювань провадиться комісією у складі представників підприємств, які здійснюють господарську діяльність із забезпечення мешканців обраних будинків послугами централізованого постачання холодної та гарячої води, водовідведення, утримання будинків, споруд та прибудинкової території, а також представників власника та мешканців будинку. 5.9. Про стан системи водопостачання та засобів обліку води складають акт обстеження для кожного будинку за формою додатка 2. Про фактичне споживання питної води упродовж двох тижнів для кожного житлового будинку складають акт за формою додатка 3. 5.10. За результатами вимірювань (на підставі актів додатків 2 та 3) розробник нормативів питного водопостачання складає підсумкову таблицю вимірювань фактичного водоспоживання мешканцями населеного пункту за формою додатка 4. 6. Розрахунок нормативів питного водопостачання населення для даного населеного пункту 6.1. Обробка масиву даних вибіркових приладних вимірювань фактичного водоспоживання населенням здійснюється із застосуванням методів математичної статистики для кожного виду благоустрою житла. 6.2. У будинках кожного виду благоустрою визначають питоме водоспоживання на одну особу за добу (у квартирах без квартирних водолічильників), відкидають найменші та найбільші значення цієї величини і визначають середнє арифметичне значення питомого водоспоживання у будинках даного виду благоустрою. Сумують значення питомого водоспоживання, одержані у вимірюваннях, проведених у різні пори року, та знаходять його середнє арифметичне значення для даного виду благоустрою житла (номенклатури різновидів норм водоспоживання). Одержані середньостатистичні значення питомого водоспоживання заносять у розрахункову таблицю, яка містить найменування усієї номенклатури різновидів норм, кількість осіб, що мешкають у будинках з даним видом благоустрою, та кількість осіб, споживання води якими обліковується за показниками квартирних водолічильників (дивись додаток 4). 6.3. За даними таблиці додатка 4 визначають норматив питного водопостачання населення шляхом сумування визначеного для кожного виду благоустрою питомого споживання холодної та гарячої води. 6.4. На підставі нормативів питного водопостачання для даного населеного пункту визначають норми водоспоживання населенням за видами благоустрою житла. 6.5. Для узгодження норм водоспоживання з плановим подаванням питної води в населений пункт складають плановий баланс водоспоживання (дивись додаток 5). Обсяг подавання питної води в населений пункт (Wзаг.) встановлюється з урахуванням існуючого стану системи водопостачання, затверджених технологічних нормативів використання питної води підприємством питного водопостачання, плану реалізації питної води споживачам, місцевих програм розвитку системи питного водопостачання з урахуванням заходів щодо зменшення та запобігання втратам води в системі водопостачання. 6.6. Розраховують нормативні обсяги використання питної води підприємством питного водопостачання згідно із затвердженими індивідуальними ТНВПВ та планові обсяги реалізації води промисловості, бюджетним організаціям, комунально-побутовим підприємствам, сільському господарству та іншим споживачам - за договорами та нормативними розрахунками. 6.7. Розраховують плановий обсяг реалізації питної води населенню (Wреал.нас.) як різницю між загальним річним обсягом подавання питної води у населений пункт (Wзаг.) та плановим обсягом використання питної води підприємством питного водопостачання та реалізації питної води іншим споживачам та заповнюють графу 6 додатка 5. 6.8. Обчислюють плановий обсяг водоспоживання населенням даного населеного пункту за плановими нормами водоспоживання (Wплан.норм.) як різницю між плановим обсягом реалізації питної води населенню (Wреал.нас.) та обсягами відпуску води на утримання підсобного господарства в приватному секторі і обсягами води, що буде реалізована за показниками квартирних водолічильників в житловому фонді (обчислюється за даними останнього звітного кварталу). 6.9. Розраховують обсяг річного водоспоживання населенням за діючими нормами (Wдіюч.норм.) шляхом множення відповідних норм водоспоживання на кількість осіб, які мешкають в житловому фонді даного виду благоустрою, та складання добутків. Результати розрахунків заносять у графу 5 таблиці додатка 6. 6.10. Розраховують обсяг річного водоспоживання населення за нормативами питного водопостачання (Wнормативне) шляхом множення нормативу питного водопостачання на кількість осіб, які мешкають в житловому фонді даного виду благоустрою, та складання добутків. Результати розрахунків заносять у графу 7 таблиці додатка 6. 6.11. Визначають загальний (середній) коефіцієнт невідповідності діючих норм водоспоживання нормативам питного водопостачання за формулою Кн = Wдіюч.норм./Wнормативне 6.12. Визначають загальний (середній) коефіцієнт відповідності планових норм водоспоживання нормативам питного водопостачання за формулою Кв = Wплан.норм./ Wнормативне 6.13. Планові норми водоспоживання населенням у будинках різного благоустрою визначають шляхом помноження нормативів водопостачання на індивідуальні коефіцієнти для кожного благоустрою, величина яких визначається відповідно до середньостатистичних значень питомого водоспоживання, одержаних в результаті обробки даних приладних вимірювань фактичного водоспоживання. 6.14. Розраховують обсяг річного водоспоживання населення за визначеними плановими нормами (Wв.норм.) шляхом помноження цих норм на кількість осіб, які розраховуються за послуги водопостачання за нормами, та складання добутків. Результати розрахунків заносять у графу 13 таблиці додатка 6. 6.15. У разі перевищення обсягом (Wв.норм.) планового обсягу водоспоживання за нормами (Wплан.норм.) зменшують індивідуальні коефіцієнти для кожного виду благоустрою з врахуванням величини коефіцієнту Кн у такий спосіб, щоб обсяги річного водоспоживання населення за визначеними нормами (Wв.норм.) дорівнювали плановим обсягам водоспоживання за нормами (Wплан.норм.). 6.16. Якщо обсяги річного водоспоживання населення, що буде розраховуватися за нормами (Wв.норм.), будуть менші за планові обсяги водоспоживання за нормами (Wплан.норм.), то величина (Wв.норм.) приймається за плановий обсяг водоспоживання за нормами і планова реалізація та подавання питної води в систему водопостачання відповідно зменшуються. До планового балансу водоспоживання (додаток 5) вносяться відповідні корективи. 6.17. У зв'язку з тим, що при відсутності подавання гарячої води у будинках з централізованим гарячим водопостачанням споживання холодної води збільшується, на цей період встановлюються окремі норми (дивись додаток 1). 7. Порядок погодження та затвердження нормативів питного водопостачання для населення конкретного населеного пункту 7.1. Розроблені нормативи питного водопостачання погоджуються та затверджуються згідно з пунктом 4 Порядку ( 1107-2004-п ). 7.2. Перегляд нормативів питного водопостачання здійснюється один раз на три роки, а в разі необхідності допускається їх достроковий перегляд. 7.3. Затверджені нормативи питного водопостачання населення органи місцевого самоврядування можуть брати за основу при встановленні норм водоспоживання населенням. В.о.начальника Управління водопровідно-каналізаційного господарства Держжитлокомунгоспу України М.І.Бригадир Додаток 1 до пункту 4 Методики визначення нормативів питного водопостачання населення ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК
видів норм водоспоживання населенням
_________________________________ (назва населеного пункту) ------------------------------------------------------------------ | N |Назва норми водоспоживання | Діюча норма | |з/п| | водоспоживання, | | | | л/особу на добу | | | |------------------| | | |загальна| у тому | | | | | числі | | | | | гарячої | | | | | води | |---+-----------------------------------------+--------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |---+-----------------------------------------+--------+---------| | |1. Норми водоспоживання для споживачів, | | | | |які мешкають у приватних та | | | | |малоквартирних будинках | | | |---+-----------------------------------------+--------+---------| |1 |з користуванням питною водою з вуличних | | Х* | | |водорозбірних колонок | | | |---+-----------------------------------------+--------+---------| |2 |з користуванням питною водою з дворових | | Х* | | |водорозбірних колонок або дворових | | | | |водорозбірних кранів | | | |---+-----------------------------------------+--------+---------| |3 |з водопроводом і місцевою каналізацією | | Х* | | |(вигрібом) без ванн і без газопостачання | | | |---+-----------------------------------------+--------+---------| |4 |з водопроводом і місцевою каналізацією | | Х* | | |(вигрібом) без ванн з газопостачанням | | | |---+-----------------------------------------+--------+---------| |5 |з водопроводом і місцевою каналізацією | | Х* | | |(вигрібом) з ваннами та водопідігрівачами| | | | |на твердому паливі | | | |---+-----------------------------------------+--------+---------| |6 |з водопроводом і місцевою каналізацією | | Х* | | |(вигрібом) з ваннами та газовими | | | | |водопідігрівачами | | | |---+-----------------------------------------+--------+---------| |7 |з водопроводом і каналізацією без ванн і | | Х* | | |без газопостачання | | | |---+-----------------------------------------+--------+---------| |8 |з водопроводом і каналізацією без ванн з | | Х* | | |газопостачанням | | | |---+-----------------------------------------+--------+---------| |9 |з водопроводом і каналізацією з ваннами | | Х* | | |та водопідігрівачами на твердому паливі | | | |---+-----------------------------------------+--------+---------| |10 |з водопроводом і каналізацією з ваннами | | Х* | | |та газовими водопідігрівачами | | | |---+-----------------------------------------+--------+---------| |11 |з водопроводом і каналізацією з ваннами | | Х* | | |та швидкодіючими газовими | | | | |водопідігрівачами і багатоточковим | | | | |водорозбором | | | |---+-----------------------------------------+--------+---------| | |2. Норми водоспоживання для споживачів, | | | | |які мешкають у багатоквартирних будинках | | | |---+-----------------------------------------+--------+---------| |12 |з водопроводом і каналізацією без ванн і | | Х* | | |без газопостачання | | | |---+-----------------------------------------+--------+---------| |13 |з водопроводом і каналізацією без ванн з | | Х* | | |газопостачанням | | | |---+-----------------------------------------+--------+---------| |14 |з водопроводом і каналізацією з ваннами | | Х* | | |та водопідігрівачами на твердому паливі | | | |---+-----------------------------------------+--------+---------| |15 |з водопроводом і каналізацією з ваннами | | Х* | | |та газовими водопідігрівачами | | | |---+-----------------------------------------+--------+---------| |16 |з водопроводом і каналізацією з ваннами | | Х* | | |та швидкодіючими газовими | | | | |водопідігрівачами і багатоточковим | | | | |водорозбором | | | |---+-----------------------------------------+--------+---------| |17 |з водопроводом і каналізацією, | | | | |централізованим гарячим водопостачанням | | | | |(ЦГВ), обладнаних умивальниками, мийками | | | | |та душами | | | |---+-----------------------------------------+--------+---------| |18 |те ж саме при відсутності подавання | | Х* | | |гарячої води | | | |---+-----------------------------------------+--------+---------| |19 |з водопроводом і каналізацією, ЦГВ з | | | | |сидячими ваннами та душами | | | |---+-----------------------------------------+--------+---------| |20 |те ж саме при відсутності подавання | | Х* | | |гарячої води | | | |---+-----------------------------------------+--------+---------| |21 |з водопроводом і каналізацією, ЦГВ з | | | | |ваннами довжиною 1500 - 1700 мм та душами| | | | |у будинках висотою до 9 поверхів включно | | | |---+-----------------------------------------+--------+---------| |22 |те ж саме при відсутності подавання | | Х* | | |гарячої води | | | |---+-----------------------------------------+--------+---------| |23 |з водопроводом і каналізацією, ЦГВ з | | | | |ваннами довжиною 1500 - 1700 мм та душами| | | | |у будинках висотою понад 9 поверхів | | | |---+-----------------------------------------+--------+---------| |24 |те ж саме при відсутності подавання | | Х* | | |гарячої води | | | |---+-----------------------------------------+--------+---------| | |3. Норми водоспоживання для споживачів, | | | | |які мешкають у гуртожитках | | | |---+-----------------------------------------+--------+---------| |25 |із загальними душовими | | | |---+-----------------------------------------+--------+---------| |26 |те ж саме при відсутності подавання | | Х* | | |гарячої води | | | |---+-----------------------------------------+--------+---------| |27 |з душами при усіх житлових кімнатах | | | |---+-----------------------------------------+--------+---------| |28 |те ж саме при відсутності подавання | | Х* | | |гарячої води | | | |---+-----------------------------------------+--------+---------| |29 |із загальними кухнями і блоками душових | | | | |при житлових кімнатах у кожній секції | | | | |будинку | | | |---+-----------------------------------------+--------+---------| |30 |те ж саме при відсутності подавання | | Х* | | |гарячої води | | | ------------------------------------------------------------------ _______________ Х* - норма не встановлюється. В.о. начальника Управління водопровідно-каналізаційного господарства Держжитлокомунгоспу України М.І.Бригадир Додаток 2 до пункту 5.9 Методики визначення нормативів питного водопостачання населення Акт N 1- ____
обстеження стану системи водопостачання будинку
та засобів обліку води у житловому фонді
_____________________________________ (назва населеного пункту) ________200_року Вул.____________________ , будинок N ____, ____ - поверхів, _____ - мешканців, у тому числі _____ мешканців розраховуються за показниками квартирних водолічильників. Будинок обслуговується житлово-експлуатаційною організацією (ЖРЕД, ОСББ, ЖБК тощо)____________________________________________ Комісія у складі представників підприємства питного водопостачання __________________________________________________, (посада, П.І.Б.) теплопостачання _________________________, житлово-експлуатаційної організації ______________________________, власника __________ та мешканців будинку __________________________склала цей акт у тому, що _________200__року нами було проведено обстеження стану внутрішньобудинкової системи водопостачання, водолічильників та зняття їх показів у будинку, обладнаному _________________________ _________________________________________________________________. (вказати вид благоустрою) Встановлено, що внутрішньобудинкові витоки відсутні, лічильники знаходяться у робочому стані, опломбовані і повірені. ------------------------------------------------------------------ | Вода | Облік на вводі у | Облік у субабонентів | | | будинок | | | |-------------------------+-----------------------------| | | тип, | наяв- |дата|пока-| тип, |наяв- | дата | покази | | |марка | ність |по- | зи |марка |ність |повір-|лічиль- | | |лічи- |пломби |вір-|лічи-|лічи- |пломби| ки |ників, | | |льника| та |ки |льни-|льника| та | | куб.м | | | |клейма | |ків, | |клейма| | | | | |повіри-| |куб.м| |пові- | | | | | | теля | | | |рителя| | | |--------+------+-------+----+-----+------+------+------+--------| |Холодна | | | | | | | | | |--------+------+-------+----+-----+------+------+------+--------| |Гаряча | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------ Схеми встановлення лічильників холодної та гарячої води та водопідігрівачів наведені на зворотному боці акта. Підписи членів комісії та печатки відповідних організацій: В.о. начальника Управління водопровідно-каналізаційного господарства Держжитлокомунгоспу України М.І.Бригадир Додаток 3 до пункту 5.9 Методики визначення нормативів питного водопостачання населення Акт N 2 - _____
про фактичне споживання питної
води у житловому фонді
____________________________ (назва населеного пункту) ________200__року Вул.____________________ , будинок N ____, ____ - поверхів, _____ - мешканців, у тому числі _____ мешканців розраховуються за показниками квартирних водолічильників. Будинок обслуговується житлово-експлуатаційною організацією (ЖРЕД, ОСББ, ЖБК тощо)___________________________________________. Комісія у складі представників підприємства питного водопостачання __________________________________________________, (посада, ПІБ) теплопостачання__________________________, житлово-експлуатаційної організації ___________________________, власника _____________ та мешканців будинку _________________________ склала цей акт у тому, що _____200__ року нами були зняті покази будинкових водолічильників та визначене фактичне водоспоживання мешканців будинку за ____ діб _____________________________________________. (вказати вид благоустрою) Внутрішньобудинкові витоки відсутні, лічильники знаходяться у робочому стані, опломбовані і повірені. -------------------------------------------------------------------------------- | Вода | Покази |Спожито | Спожито води | Покази | Спожито | | |будинкових |води в | мешканцями, куб.м |лічильників | води | | |лічильників,|будинку,| |субабонен- |субабонен-| | | куб.м |куб.м | |тів, куб.м | тами, | | |------------|(гр.2- | | | куб.м | | | на |попе-|гр.3) | | |(гр.8- | | |час |реднє| | | |гр.9) | | |обсте-| | |------------------------+------------+----------| | |ження | | |Всього| у тому числі: | на |по- | | | | | | |(гр.4-|-----------------| час |пере-| | | | | | |гр.10)| за | без |обсте-|днє | | | | | | | |квартир-|квартир-|ження | | | | | | | | | ними | них | | | | | | | | | |лічиль- |лічиль- | | | | | | | | | |никами | ників | | | | | | | | | | |(гр.5- | | | | | | | | | | |гр.6) | | | | |-------+------+-----+--------+------+--------+--------+------+-----+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |-------+------+-----+--------+------+--------+--------+------+-----+----------| |Холодна| | | | | | | | | | |-------+------+-----+--------+------+--------+--------+------+-----+----------| |Гаряча | | | | | | | | | | |-------+------+-----+--------+------+--------+--------+------+-----+----------| |Всього:| - | - | | | | | - | - | | -------------------------------------------------------------------------------- Примітка: При відсутності можливості встановлення будинкових (або на групу будинків) лічильників гарячої води допускається споживання гарячої води мешканцями без квартирних лічильників приймати за встановленою нормою. Підписи членів комісії та печатки відповідних організацій: В.о. начальника Управління водопровідно-каналізаційного господарства Держжитлокомунгоспу України М.І.Бригадир Додаток 4 до пункту 5.10 Методики визначення нормативів питного водопостачання населення РОЗРАХУНОК нормативу питного водопостачання для населеного пункту ______________________________________ (назва населеного пункту) --------------------------------------------------------------------------------- |N |Адреса |Кіль-|Період |Спожито| З | Без квартирних | Норматив | |з/п|будинку|кість|вимірю-|води |квартирними | лічильників | питного | | | |меш- |вань, |мешкан-|лічильниками| |водопоста-| | | |кан- |діб | цями, |------------+---------------------| чання | | | |ців | |хол./ |Осіб|Спожито|Осіб|Спожито|Питоме |населення,| | | | | |гар, | | води, | |води, |водоспо-|л/добу.ос.| | | | | |куб.м | |хол./ | |хол./ |живання,| | | | | | | | |гар., | |гар. |хол./ | | | | | | | | |куб.м | |куб.м |гар,. | | | | | | | | | | | |л/добу.с| | |---+-------+-----+-------+-------+----+-------+----+-------+--------+----------| |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |-------------------------------------------------------------------------------| | Будинки з водопроводом, каналізацією, ваннами з газовими | | водопідігрівачами з багатоточковим водорозбором | |-------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | | |---+-------+-----+-------+-------+----+-------+----+-------+--------+----------| | | | | | | | | | | | | |-----------+-----+-------+-------+----+-------+----+-------+--------+----------| |ВСЬОГО для | | | | | | | | | | |даного | | | | | | | | | | |благоуст- | | | | | | | | | | |рою: | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------| | Будинки з водопроводом, каналізацією, ЦГВ, ваннами довжиною | | 1500-1700 мм та душами | |-------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | | |---+-------+-----+-------+-------+----+-------+----+-------+--------+----------| | | | | | | | | | | | | |-----------+-----+-------+-------+----+-------+----+-------+--------+----------| |ВСЬОГО для | | | | | | | | | | |даного | | | | | | | | | | |благоуст- | | | | | | | | | | |рою: | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------- В.о. начальника Управління водопровідно-каналізаційного господарства Держжитлокомунгоспу України М.І.Бригадир Додаток 5 до пункту 6.5 Методики визначення нормативів питного водопостачання населення ЗАТВЕРДЖУЮ Керівник підприємства питного водопостачання ____________________________ (підпис, прізвище, ініціали) МП ______ 200__ року БАЛАНС водоспоживання підприємства питного водопостачання ______________________________________ ------------------------------------------------------------------ | N | Статті витрат води |Показники, тис.куб.м/рік | |з/п | | | | | |---------------------------------| | | | за статистичною | план | | | | звітністю за три |наступного | | | | попередні роки | року | |----+-------------------------+--------------------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |----+-------------------------+------+-------+-----+------------| | 1 |Ліміт забору води з | | | | | | |джерел водопостачання, | | | | | | |всього: | | | | | | |у тому числі | | | | | | |підземних................| | | | | | |у тому числі поверхневих | | | | | | |.........................| | | | | |----+-------------------------+------+-------+-----+------------| | 2 |Фактичний забір води з | | | | | | |джерел водопостачання, | | | | | | |всього: | | | | | | |у тому числі підземних | | | | | | |...................... | | | | | | |у тому числі поверхневих | | | | | | |........................ | | | | | |----+-------------------------+------+-------+-----+------------| | 3 |Покупна вода ........... | | | | | |----+-------------------------+------+-------+-----+------------| | 4 |Подавання питної води в | | | | | | |населений пункт .........| | | | | |----+-------------------------+------+-------+-----+------------| | 5 |Реалізація питної води, | | | | | | |всього: | | | | | | |у тому числі населенню | | | | | | |...................... | | | | | | |іншим споживачам | | | | | | |...................... | | | | | |----+-------------------------+------+-------+-----+------------| | 6 |Використання питної води | | | | | | |підприємством питного | | | | | | |водопостачання (за | | | | | | |затвердженими ІТНВПВ на | | | | | | |період, що | | | | | | |планується) .............| | | | | | |.........................| | | | | ------------------------------------------------------------------ В.о. начальника Управління водопровідно-каналізаційного господарства Держжитлокомунгоспу України М.І.Бригадир Додаток 6 до пункту 6.9 Методики визначення нормативів питного водопостачання населення РОЗРАХУНОК науково обґрунтованих норм водоспоживання населенням _____________________________ (назва населеного пункту) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N | Види | Кіль- |Діючі|Розрахун- |Норматив|Розрахунко-|Коефі-|Коефі-|Визначені (плано-|Споживання | |з/п|благоуст-| кість |норми|кове |питного |ве спожива-|цієнт |цієнт |ві) норми водос- | води | | | рою |мешкан-|водо-|споживання|водопос-|ння води за|невід-|відпо-|поживання, |населенням | | |житлового|ців, що|спо- |води за |тачання,|нормативами|повід-|відн. |куб.м/міс.особу | за | | | фонду |розра- |жива-|діючими |куб.м/ |питного |ності |плано-|-----------------|визначеними| | | |ховую- |ння, |нормами, |міс. |водопоста- |діючих|вих |всьо-| у | у | нормами, | | | |ться за|куб.м|тис.куб.м/|особу |чання, |норм |норм | го |тому |тому |тис.куб.м/ | | | |нормами|/міс.|рік | |тис.куб.м/ |норма-|норма-| |числі|числі|рік | | | | |особу| | |рік |тиву |тивам | |холо-|гаря-| | | | | | | | | |водо- |водо- | |дної |чої | | | | | | | | | |поста-|поста-| |води |води | | | | | | | | | |чання |чання | | | | | | | | | | | | |(гр.5/|(гр.13| | | | | | | | | | | | |гр.7) |/гр.7)| | | | | |---+---------+-------+-----+----------+--------+-----------+------+------+-----+-----+-----+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |---+---------+-------+-----+----------+--------+-----------+------+------+-----+-----+-----+-----------| | | | | | | | | | | | | | | |---+---------+-------+-----+----------+--------+-----------+------+------+-----+-----+-----+-----------| | | | | | | | | | | | | | | |-------------+-------+-----+----------+--------+-----------+------+------+-----+-----+-----+-----------| | ВСЬОГО | | |Wдіюч.норм| |Wнормативне| Кн | Кв | | | |Wплан.норм=| | ДЛЯ | | | | | | | | | | |= Wв.норм | | МІСТА: | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- В.о. начальника Управління водопровідно-каналізаційного господарства Держжитлокомунгоспу України М.І.Бригадир ( Текст підготовлено Відділом баз данних НПД УКС ВР )