Розділ: Законодавча база

Про затвердження форми Декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, та довідки про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні будинку осіб

Розмістив: admin, 12.12.2010 15:32:44 Переглядів: 3624
Наказ Мінпраці


                             Герб України                             

    МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 
              Н А К А З 
22.07.2003 N 204 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 серпня 2003 р. за N 709/8030 Про затвердження форми Декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, та довідки про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні / будинку осіб { Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
праці та соціальної політики
N 58 ( z0209-09 ) від 13.02.2009 }

Відповідно до статті 4 Закону України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" ( 1768-14 ) та пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р. N 253 ( 253-2003-п ) "Деякі питання надання соціальної допомоги" Н А К А З У Ю: 1. Затвердити форми Декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги, та довідки про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/ будинку осіб, що додаються. 2. Управлінню політики адресної допомоги зареєструвати цей наказ у Міністерстві юстиції України. 3. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства праці та соціальної політики від 18.09.2000 N 246 ( z0693-00 ) "Про затвердження Декларації про доходи та майновий стан сім'ї, яка звернулася за призначенням державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям", зареєстрований у Міністерстві юстиції 10.10.2000 за N 693/4914. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Державного секретаря відповідно до розподілу обов'язків. Міністр М.Папієв ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства праці та соціальної політики України 22.07.2003 N 204 Заповнюється заявником / уповноваженим представником сім'ї / власником, співвласником (наймачем) житла До органу праці та соціального захисту населення_____________ __________________________________________________________________ ДЕКЛАРАЦІЯ про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги ------------------------------------------------------------------ |РОЗДІЛ I. Загальні відомості | |----------------------------------------------------------------| |1.______________________________________________________________| | (прізвище, ім'я, по батькові заявника / уповноваженого | | представника сім'ї / власника, співвласника (наймача) житла) | | | |2. Місце проживання:____________________________________________| | (поштовий індекс, область, район, | | населений пункт, вулиця, будинок, корпус, | | квартира) | |----------------------------------------------------------------| |3. Члени сім'ї або зареєстровані у житловому приміщенні /будинку| |особи, члени сімей, що проживають окремо (дружина, чоловік, | |неповнолітні діти) | |----------------------------------------------------------------| |Прізвище, ім'я, по батькові| Ступінь |Ідентифікаційний|Примітки| | | родинного| номер | | | | зв'язку | | | |---------------------------+----------+----------------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |---------------------------+----------+----------------+--------| | | | | | |---------------------------+----------+----------------+--------| | | | | | |---------------------------+----------+----------------+--------| | | | | | |---------------------------+----------+----------------+--------| | | | | | |---------------------------+----------+----------------+--------| | | | | | |---------------------------+----------+----------------+--------| | | | | | |---------------------------+----------+----------------+--------| | | | | | |---------------------------+----------+----------------+--------| | | | | | |---------------------------+----------+----------------+--------| | | | | | |---------------------------+----------+----------------+--------| | | | | | |---------------------------+----------+----------------+--------| | | | | | ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ |Розділ II. Доходи членів сім'ї або зареєстрованих у житловому | |приміщенні / будинку осіб, членів сім'ї, що проживають окремо | |(дружини, чоловіка, неповнолітніх дітей) за період з | |_____200__р. до _______200__р. (відповідно до Методики | |обчислення сукупного доходу сім'ї для всіх видів соціальної | |допомоги, затвердженої наказом Мінпраці, | |Мінекономіки, Мінфіну, Держкомстату, Держкомсім'ямолоді та | |зареєстрованої у Мін'юсті 07.02.2002 за N 112/6400, із змінами) | |----------------------------------------------------------------| |Прізвище, | Відомості про доходи | |ініціали |------------------------------------------------| | |вид доходу|розмір доходу| джерело доходу | |---------------+----------+-------------+-----------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |---------------+----------+-------------+-----------------------| | | | | | |---------------+----------+-------------+-----------------------| | | | | | |---------------+----------+-------------+-----------------------| | | | | | |---------------+----------+-------------+-----------------------| | | | | | |---------------+----------+-------------+-----------------------| | | | | | |---------------+----------+-------------+-----------------------| | | | | | |---------------+----------+-------------+-----------------------| | | | | | |---------------+----------+-------------+-----------------------| | | | | | |---------------+----------+-------------+-----------------------| | | | | | |---------------+----------+-------------+-----------------------| | | | | | |---------------+----------+-------------+-----------------------| | | | | | |---------------+----------+-------------+-----------------------| | | | | | |---------------+----------+-------------+-----------------------| | | | | | |---------------+----------+-------------+-----------------------| | | | | | |---------------+----------+-------------+-----------------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ |Розділ III. Відомості про житлові приміщення, що перебувають у | |власності або володінні членів сім'ї або зареєстрованих у | |житловому приміщенні / будинку осіб, членів сім'ї, що проживають| |окремо (дружини, чоловіка, неповнолітніх дітей) | |----------------------------------------------------------------| |Прізвище, ініціали| Загальна | Кількість осіб, |Адреса житлового| |власника (наймача)| площа |зареєстрованих у | приміщення | | |житлового | житловому | | | |приміщення| приміщенні | | |------------------+----------+-----------------+----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |------------------+----------+-----------------+----------------| | | | | | |------------------+----------+-----------------+----------------| | | | | | |------------------+----------+-----------------+----------------| | | | | | |------------------+----------+-----------------+----------------| | | | | | |------------------+----------+-----------------+----------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ |Розділ IV. Відомості про транспортні засоби, які зареєстровані в| |установленому порядку та перебувають у власності або володінні | |членів сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні / будинку| |осіб, членів сім'ї, що проживають окремо (дружини, чоловіка, | |неповнолітніх дітей) | |----------------------------------------------------------------| |Прізвище, ініціали|Автомобіль|Державний | Рік | Автомобілі, | | власника | марки | номерний |випуску |отримані через| | | | знак | | органи праці | | | | | |та соціального| | | | | | захисту | | | | | | населення | |------------------+----------+----------+--------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |------------------+----------+----------+--------+--------------| | | | | | | |------------------+----------+----------+--------+--------------| | | | | | | |------------------+----------+----------+--------+--------------| | | | | | | |------------------+----------+----------+--------+--------------| | | | | | | |------------------+----------+----------+--------+--------------| | | | | | | |------------------+----------+----------+--------+--------------| | | | | | | ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ |Розділ V. Відомості про земельні ділянки, що перебувають у | |власності або володінні (користуванні) членів сім'ї або | |зареєстрованих у житловому приміщенні / будинку осіб, членів | |сім'ї, що проживають окремо (дружини, чоловіка, неповнолітніх | |дітей) | |----------------------------------------------------------------| |Прізвище, ініціали| Площа | Форма | Призначення земельної | | власника |земельної |власності | ділянки | | (користувача) | ділянки | | | |------------------+----------+----------+-----------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |------------------+----------+----------+-----------------------| | | | | | |------------------+----------+----------+-----------------------| | | | | | |------------------+----------+----------+-----------------------| | | | | | |------------------+----------+----------+-----------------------| | | | | | |------------------+----------+----------+-----------------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ |Розділ VI. Відомості про наявність додаткових джерел для | |існування за період з ________ 200 р. до __________ 200 р. | |----------------------------------------------------------------| | Вид джерела для існування |Характеристика|Інформація про | | | засобів для | використання | | | отримання |наявних засобів| |---------------------------------+--------------+---------------| | 1 | 2 | 3 | |---------------------------------+--------------+---------------| |здача у найм або оренду житлового| | | |приміщення (будинку) або його | | | |частини | | | |---------------------------------+--------------+---------------| |один чи кілька членів сім'ї | | | |працюють без оформлення трудових | | | |відносин у встановленому порядку | | | |---------------------------------+--------------+---------------| |можливість отримання доходу | | | |від утримання худоби, птиці, | | | |інших тварин | | | |---------------------------------+--------------+---------------| |дохід від народних промислів | | | |---------------------------------+--------------+---------------| |використання наявної | | | |сільськогосподарської техніки, | | | |вантажної машини, мікроавтобуса | | | |---------------------------------+--------------+---------------| |заощадження (що мають | | | |документальне підтвердження) | | | |---------------------------------+--------------+---------------| |грошові перекази | | | |---------------------------------+--------------+---------------| |інші види додаткових джерел | | | |для існування | | | |---------------------------------+--------------+---------------| | | | | ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ |Розділ VII. Відомості про витрати, здійснені протягом 12 місяців| |перед зверненням | |----------------------------------------------------------------| | Прізвище, ініціали |Вид майна або послуг|Вартість| Дата | | особи | | | здійснення | | | | | покупки або | | | | |оплати послуг| |--------------------+--------------------+--------+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |----------------------------------------------------------------| | придбання земельної ділянки | |----------------------------------------------------------------| | | | | | |--------------------+--------------------+--------+-------------| | | | | | |----------------------------------------------------------------| | придбання квартири (будинку) | |----------------------------------------------------------------| | | | | | |--------------------+--------------------+--------+-------------| | | | | | |----------------------------------------------------------------| | придбання автомобіля, транспортного засобу (механізму) | |----------------------------------------------------------------| | | | | | |--------------------+--------------------+--------+-------------| | | | | | |--------------------+--------------------+--------+-------------| | | | | | |----------------------------------------------------------------| | придбання будівельних матеріалів | |----------------------------------------------------------------| | | | | | |--------------------+--------------------+--------+-------------| | | | | | |--------------------+--------------------+--------+-------------| | | | | | |--------------------+--------------------+--------+-------------| | | | | | |--------------------+--------------------+--------+-------------| | | | | | |--------------------+--------------------+--------+-------------| | | | | | |----------------------------------------------------------------| | придбання інших товарів довгострокового вжитку | |----------------------------------------------------------------| | | | | | |--------------------+--------------------+--------+-------------| | | | | | |--------------------+--------------------+--------+-------------| | | | | | |----------------------------------------------------------------| | придбання іншого майна | |----------------------------------------------------------------| | | | | | |--------------------+--------------------+--------+-------------| | | | | | |--------------------+--------------------+--------+-------------| | | | | | |-----------------------------------------+--------+-------------| | Разом | | | |----------------------------------------------------------------| | | |----------------------------------------------------------------| | оплата послуги з будівництва, ремонту квартири (будинку) | |----------------------------------------------------------------| | | | | | |--------------------+--------------------+--------+-------------| | | | | | |--------------------+--------------------+--------+-------------| | | | | | |----------------------------------------------------------------| | оплата послуги з ремонту автомобіля, транспортного засобу | | (механізму) | |----------------------------------------------------------------| | | | | | |--------------------+--------------------+--------+-------------| | | | | | |--------------------+--------------------+--------+-------------| | | | | | |----------------------------------------------------------------| | оплата послуги телефонного (в тому числі мобільного) зв'язку | |----------------------------------------------------------------| | | | | | |--------------------+--------------------+--------+-------------| | | | | | |--------------------+--------------------+--------+-------------| | | | | | |----------------------------------------------------------------| | оплата послуги з навчання | |----------------------------------------------------------------| | | | | | |--------------------+--------------------+--------+-------------| | | | | | |--------------------+--------------------+--------+-------------| | | | | | |----------------------------------------------------------------| | оплата інших послуг | |----------------------------------------------------------------| | | | | | |--------------------+--------------------+--------+-------------| | | | | | |--------------------+--------------------+--------+-------------| | | | | | |-----------------------------------------+--------+-------------| | Разом | | | ------------------------------------------------------------------ Про відмову в призначенні або припинення виплати субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, а також державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям в разі подання неповних чи недостовірних відомостей про доходи та майновий стан членів сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні / будинку осіб, членів сім'ї, що проживають окремо (дружини, чоловіка, неповнолітніх дітей) мене попереджено. _______________________ _______________________________ (підпис заявника) (дата) { Форма із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства праці
та соціальної політики N 58 ( z0209-09 ) від 13.02.2009 }
Начальник Управління політики адресної допомоги І.Г.Поліщук ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства праці та соціальної політики України 22.07. 2003 N 204 Заповнюється відповідним підприємством (організацією) або виконавчим органом сільської (селищної) ради за місцем реєстрації сім'ї ДОВІДКА
про склад сім'ї або зареєстрованих
у житловому приміщенні/будинку осіб

Видана уповноваженому власнику (співвласнику, наймачу) житлового приміщення/будинку, членові житлово-будівельного кооперативу __________________________________________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові) адреса____________________________________________________________ проте, що до складу сім'ї / зареєстрованих / входять: ------------------------------------------------------------------ |Прізвище, | Родинні | Дата | N, серія | |ім'я, по батькові | стосунки |народження|паспорта або| | | | | свідоцтва | | | | | про | | | | | народження | |--------------------------+-------------+----------+------------| | |уповноважений| | | | | власник | | | | |(співвласник,| | | | | наймач) | | | |--------------------------+-------------+----------+------------| | | | | | |--------------------------+-------------+----------+------------| | | | | | |--------------------------+-------------+----------+------------| | | | | | |--------------------------+-------------+----------+------------| | | | | | |--------------------------+-------------+----------+------------| | | | | | |--------------------------+-------------+----------+------------| | | | | | |--------------------------+-------------+----------+------------| | | | | | |--------------------------+-------------+----------+------------| | | | | | |--------------------------+-------------+----------+------------| | | | | | |--------------------------+-------------+----------+------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------ Усього _________ осіб Довідка видана для пред'явлення до органу праці та соціального захисту населення __________________________________________________________________ (назва підприємства/організації, виконавчого органу) __________________________________________________________________ (адреса підприємства/організації, виконавчого органу) Паспортист _____________________ _____________ (прізвище, ініціали) (підпис) М.П. Начальник _____________________ _____________ (Голова) (прізвище, ініціали) (підпис) "___"________________200__р. Начальник Управління політики адресної допомоги І.Г.Поліщук ( Документ отримано з офіційного джерела - http://zakon1.rada.gov.ua )