Розділ: Законодавча база

Про Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу та твердого та рідкого палива

Розмістив: admin, 12.12.2010 15:41:40 Переглядів: 5412
Постанова КМУ


                             Герб України                              КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 21 жовтня 1995 р. N 848
Київ

Про спрощення порядку надання населенню субсидій
для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних
послуг, придбання скрапленого газу, твердого
та рідкого пічного побутового палива
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 31 ( 31-96-п ) від 10.01.96
N 541 ( 541-96-п ) від 22.05.96
N 1231 ( 1231-96-п ) від 05.10.96
N 1050 ( 1050-97-п ) від 22.09.97
N 119 ( 119-98-п ) від 04.02.98
N 626 ( 626-98-п ) від 07.05.98
N 1336 ( 1336-98-п ) від 25.08.98
N 822 ( 822-99-п ) від 14.05.99
N 2146 ( 2146-99-п ) від 25.11.99
N 211 ( 211-2000-п ) від 02.02.2000
N 1361 ( 1361-2000-п ) від 31.08.2000
N 506 ( 506-2001-п ) від 16.05.2001
N 1763 ( 1763-2001-п ) від 27.12.2001
N 1854 ( 1854-2002-п ) від 12.12.2002 - набирає
чинності з 01.01.2004 року
N 253 ( 253-2003-п ) від 24.02.2003
N 1730 ( 1730-2003-п ) від 05.11.2003
N 973 ( 973-2004-п ) від 28.07.2004
N 1703 ( 1703-2006-п ) від 12.12.2006
N 765 ( 765-2007-п ) від 23.05.2007
N 480 ( 480-2009-п ) від 20.05.2009
N 559 ( 559-2009-п ) від 20.05.2009
N 621 ( 621-2010-п ) від 14.07.2010
N 861 ( 861-2010-п ) від 08.09.2010 }

З метою спрощення порядку надання населенню субсидій для
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг,
придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового
палива Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про порядок призначення та надання
населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого
та рідкого пічного побутового палива в новій редакції, що
додається.
У зв'язку з цим визнати такими, що втратили чинність: пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 4 лютого
1995 р. N 89 ( 89-95-п ) "Про надання населенню субсидій для
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг,
придбання скрапленого газу та твердого палива" ( ЗП України,
1995 р., N 4, ст. 107); пункт 2 постанови Кабінету Міністрів України від 3 травня
1995 р. N 313 ( 313-95-п ) "Про внесення змін та доповнень до
постанови Кабінету Міністрів України від 4 лютого 1995 р. N 89"
(ЗП України, 1995 р., N 7, ст. 180); пункти 5 і 9 постанови Кабінету Міністрів України від 30
червня 1995 р. N 477 ( 477-95-п ) "Про внесення змін та доповнень
до постанови Кабінету Міністрів України від 4 лютого 1995 р.
N 89".

( Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 119
( 119-98-п ) від 04.02.98 )

Перший
віце-прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО
Перший заступник
Міністра Кабінету Міністрів України М.СЕЛІВОН
Інд.35
ЗАТВЕРДЖЕНЕ
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 жовтня 1995 р. N 848 (в
редакції постанови Кабінету Міністрів
України від 22 вересня 1997 р. N 1050
( 1050-97-п )
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок призначення та надання населенню
субсидій для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого
газу, твердого та рідкого пічного побутового палива
{ У Положенні слова "твердого та пічного побутового
(рідкого) палива" замінено словами "твердого та
рідкого пічного побутового палива" згідно з Постановою КМ
N 211 ( 211-2000-п ) від 02.02.2000 }
{ У тексті Положення слова "прописані", "прописана",
"прописка" в усіх відмінках замінено відповідно
словами "зареєстровані", "зареєстрована", "реєстрація"
у необхідному відмінку згідно з Постановою КМ
N 253 ( 253-2003-п ) від 24.02.2003 }
{ У тексті Положення слова "особистого підсобного господарства"
замінено словами "особистого селянського господарства"
згідно з Постановою КМ N 1730 ( 1730-2003-п ) від 05.11.2003 }
{ У тексті Положення слова "відділ (управління) субсидій"
в усіх відмінках і формах числа замінено словами "орган
праці та соціального захисту населення" у відповідному
відмінку і числі згідно з Постановою КМ N 480
( 480-2009-п ) від 20.05.2009 }

1. Це Положення визначає умови призначення та порядок надання
громадянам щомісячної адресної безготівкової субсидії для
відшкодування витрат на оплату користування житлом або його
утримання та комунальних послуг (водо-, тепло-, газопостачання,
водовідведення, електроенергія, вивезення побутового сміття та
рідких нечистот), а також один раз на рік субсидії готівкою на
придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового
палива. ( Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1763 ( 1763-2001-п ) від 27.12.2001 )
Субсидія є безповоротною і її отримання не пов'язане і не
тягне за собою зміни форми власності житла.
2. Право на отримання адресної безготівкової субсидії для
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг,
а також субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого
та рідкого пічного побутового палива (далі - субсидія) поширюється
на громадян, які проживають у житлових приміщеннях (будинках)
державного та громадського житлового фонду, в тому числі у
гуртожитках, - на оплату користування житлом; приватного житлового
фонду та фонду житлово-будівельних (житлових) кооперативів - на
оплату утримання житла; житлового фонду незалежно від форм
власності - на оплату комунальних послуг, придбання скрапленого
газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.
Субсидія на придбання твердого та рідкого пічного побутового
палива призначається у разі, коли житлове приміщення не
забезпечується електро-, тепло- або газопостачанням для опалення.
( Абзац другий пункту 2 в редакції Постанови КМ N 626
( 626-98-п ) від 07.05.98 )
Якщо для опалення житлового приміщення одночасно
використовується тверде та рідке пічне побутове паливо і
природний газ, субсидія надається тільки на один вид палива. ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 973
( 973-2004-п ) від 28.07.2004 )
3. Призначення субсидій та контроль за їх цільовим
використанням здійснюється управліннями праці та соціального
захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі
держадміністрацій, структурними підрозділами з питань праці та
соціального захисту населення виконавчих органів міських, районних
у містах (у разі їх створення) рад (далі - органи праці та
соціального захисту населення). { Абзац перший пункту 3 в редакції
Постанови КМ N 480 ( 480-2009-п ) від 20.05.2009 }
У сільській місцевості приймання заяв з необхідними
документами для призначення субсидій та передачу їх відповідним
органам праці та соціального захисту населення здійснюють
уповноважені особи, які визначаються виконавчими органами
сільських і селищних рад.
4. Субсидії призначаються за наявності різниці між розміром
плати за житлово-комунальні послуги, скраплений газ, тверде та
рідке пічне побутове паливо у межах норм споживання з
урахуванням пільг, які надаються відповідно до чинного
законодавства і обсягом визначеного Кабінетом Міністрів України
обов'язкового відсотка платежу. При цьому норма володіння чи
користування загальною площею житла та нормативи користування
комунальними послугами встановлюються виходячи з 21 кв. метра на
наймача і кожного зареєстрованого у житловому приміщенні (будинку)
та додатково 10,5 кв. метра на всіх тут зареєстрованих, а для
громадян, які проживають в однокімнатній квартирі, - на загальну
площу незалежно від розміру квартири. ( Абзац перший пункту 4 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 822 ( 822-99-п ) від
14.05.99 )
У разі застосування визначених Кабінетом Міністрів України
розрахункових норм для призначення субсидій залежно від кількості
зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) субсидія
призначається за наявності різниці між розрахунковою вартістю
житлово-комунальних послуг і обсягом визначеного обов'язкового
відсотка платежу.
В окремих випадках за рахунок коштів, передбачених для
надання субсидій, виходячи з конкретних обставин субсидії можуть
призначатися органами праці та соціального захисту населення
незалежно від розміру загальної площі житла за рішеннями районних,
районних у містах Києві і Севастополі державних адміністрацій та
виконавчих органів міських і районних рад або комісій, які ними
утворюються. Рішення про призначення (непризначення) субсидій у
таких випадках приймається на підставі акта обстеження
матеріально-побутових умов сім'ї, а рішення стосовно призначення
(непризначення) субсидій одиноким непрацездатним громадянам, які
обслуговуються територіальним центром соціального обслуговування
пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян, - на підставі
клопотання територіального центру. Положення про комісії
затверджують органи, які їх утворили. { Абзац третій пункту 4 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 480 ( 480-2009-п ) від
20.05.2009 }
Норми забезпечення населення скрапленим газом, твердим та
рідким пічним побутовим паливом, згідно з якими призначаються
субсидії, визначаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим,
обласними, Київською та Севастопольською міськими державними
адміністраціями.
( Абзац п'ятий пункту 4 виключено на підставі Постанови КМ
N 973 ( 973-2004-п ) від 28.07.2004 )
( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 822
( 822-99-п ) від 14.05.99 )
5. Субсидія не призначається, якщо:
1) у житлових приміщеннях (будинках) зареєстровані
працездатні громадяни працездатного віку, які не працювали і не
навчалися у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих
навчальних закладах I-IV рівня акредитації за денною формою
навчання та не були зареєстровані у службі зайнятості населення як
такі, що шукають роботу, протягом трьох місяців, що передують
місяцю звернення за призначенням субсидії (крім громадян, які
доглядають за дітьми до досягнення ними трирічного віку; громадян,
які доглядають за дітьми, що потребують догляду протягом часу,
визначеного у медичному висновку лікарсько-консультативної
комісії, але не більш як до досягнення ними шестирічного віку;
громадян, які мають трьох і більше дітей віком до 16 років і
доглядають за ними; громадян, які доглядають за інвалідами I групи
або дітьми-інвалідами віком до 18 років, або інвалідами I чи II
групи внаслідок психічного розладу, або особами, які досягли
80-річного віку; а також фізичних осіб, які надають соціальні
послуги); { Підпункт перший пункту 5 в редакції Постанов КМ N 973
( 973-2004-п ) від 28.07.2004, N 480 ( 480-2009-п ) від
20.05.2009 }
2) уповноважений власник (співвласник) житла, наймач житла у
державному та громадському житловому фонді, член
житлово-будівельного кооперативу, власник (співвласник) житлового
приміщення, на якого відкрито особовий рахунок, або будь-яка
особа, що зареєстрована разом з ним у житловому приміщенні
(будинку), здає за договором у найм або в оренду житлове
приміщення (будинок);
3) уповноважений власник (співвласник) житла, наймач житла у
державному та громадському житловому фонді, член
житлово-будівельного кооперативу, власник (співвласник) житлового
приміщення, на якого відкрито особовий рахунок, та особи, які
зареєстровані разом з ним у житловому приміщенні (будинку), мають
у своєму володінні (користуванні) чи володінні (користуванні)
дружини (чоловіка, неповнолітніх дітей) у сукупності більше ніж
одне житлове приміщення (будинок), загальна площа яких у сумі
перевищує встановлені у пункті 4 цього Положення норми володіння
чи користування загальною площею житла.
У випадках придбання житлового приміщення (будинку) субсидія
для відшкодування витрат на оплату користування житлом або його
утримання та комунальних послуг (водо-, тепло-, газопостачання,
водовідведення, електроенергія, вивезення побутового сміття та
рідких нечистот), а також на придбання скрапленого газу, твердого
та рідкого пічного побутового палива призначається не раніше ніж
через рік з місяця придбання;
4) уповноважений власник (співвласник) житла, наймач житла у
державному та громадському житловому фонді, член
житлово-будівельного кооперативу, власник (співвласник) житлового
приміщення, на якого відкрито особовий рахунок, та особи, які
зареєстровані разом з ним у житловому приміщенні (будинку), мають
у своєму володінні чи володінні їх дружин (чоловіків,
неповнолітніх дітей) більше одного автомобіля, транспортного
засобу (механізму). При цьому не враховуються транспортні засоби,
які згідно із законодавством не є об'єктами оподаткування (крім
тракторів на гусеничному ходу).
Наявність (відсутність) у власності або володінні зазначених
осіб іншого житлового приміщення (будинку) та більше ніж одного
автомобіля, транспортного засобу (механізму) декларується під час
подання заяви про призначення субсидії; { Підпункт 4 пункту 5 в редакції Постанови КМ N 1703
( 1703-2006-п ) від 12.12.2006 }
5) будь-хто із зареєстрованих у житловому приміщенні
(будинку) осіб, яким нараховується плата за житлово-комунальні
послуги, протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням
субсидії здійснив купівлю земельної ділянки, квартири (будинку),
автомобіля, транспортного засобу (механізму), будівельних
матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку тощо або оплатив
послуги з навчання, будівництва, ремонту квартири (будинку) або
автомобіля, транспортного засобу (механізму), телефонного (в тому
числі мобільного) зв'язку тощо, крім житлово-комунальних послуг у
межах норм споживання та медичних послуг, пов'язаних із
забезпеченням життєдіяльності, на суму, яка на час звернення
перевищує 10-кратну величину прожиткового мінімуму для зазначених
осіб. При цьому враховується прожитковий мінімум, установлений та
затверджений відповідно до Закону України "Про прожитковий
мінімум" ( 966-14 ) осіб, які належать до основних соціальних і
демографічних груп населення; { Пункт 5 доповнено підпунктом 5
згідно з Постановою КМ N 480 ( 480-2009-п ) від 20.05.2009 }
6) під час вибіркового обстеження матеріально-побутових умов
сім'ї державним соціальним інспектором з'ясовано, що будь-хто із
складу зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб, яким
нараховується плата за житлово-комунальні послуги, має додаткові
джерела для існування, не зазначені у декларації про доходи та
майно (здає у найм (оренду) житлове приміщення (будинок) або його
частину; працює без оформлення трудових відносин у встановленому
порядку; отримує дохід від утримання худоби, птиці, інших тварин,
дохід від народних промислів, використання наявної
сільськогосподарської техніки, вантажної машини, мікроавтобуса
тощо). { Пункт 5 доповнено підпунктом 6 згідно з Постановою КМ
N 480 ( 480-2009-п ) від 20.05.2009 } ( Пункт 5 в редакції Постанови КМ N 211 ( 211-2000-п ) від
02.02.2000 )
5-1. Виходячи з конкретних обставин, що склалися, на
підставі рішень районних, районних у містах Києві і Севастополі
державних адміністрацій та виконавчих органів міських і районних
рад або утворених ними комісій органи праці та соціального захисту
населення можуть призначати субсидії, як виняток, у разі наявності
умов, зазначених у пункті 5 цього Положення. Рішення про
призначення (непризначення) субсидії в таких випадках приймається
на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов сім'ї.
Форма акта обстеження матеріально-побутових умов сім'ї
затверджується Мінпраці. ( Положення доповнено пунктом 5-1 згідно з Постановою КМ N 211
( 211-2000-п ) від 02.02.2000 )
6. Субсидія призначається уповноваженому власнику
(співвласнику) житла, наймачу державного та громадського
житлового фонду, членові житлово-будівельного (житлового)
кооперативу, власнику (співвласнику) житлового приміщення, на
якого відкрито особовий рахунок за місцем реєстрації. В окремих
випадках на підставі рішень районних, районних у містах Києві і
Севастополі державних адміністрацій та виконавчих органів міських
і районних рад або утворених ними комісій та актів обстеження
матеріально-побутових умов сім'ї субсидія може призначатися іншій
особі, зареєстрованій у житловому приміщенні (будинку), а також
індивідуальним забудовникам, будинки яких не прийняті в
експлуатацію, але вони сплачують вартість одержуваних
житлово-комунальних послуг. ( Абзац перший пункту 6 із змінами,
внесеними згідно з Постановами КМ N 626 ( 626-98-п ) від 07.05.98,
N 822 ( 822-99-п ) від 14.05.99, N 506 ( 506-2001-п ) від
16.05.2001 )
У разі смерті особи, зазначеної в абзаці першому цього
пункту, на яку відкрито особовий рахунок, надання субсидії не
припиняється за умови, що у житловому приміщенні (будинку)
зареєстровані інші особи, яким нараховується плата за
житлово-комунальні послуги. ( Пункт 6 доповнено абзацом другим
згідно з Постановою КМ N 626 ( 626-98-п ) від 07.05.98 )
До встановлення права власності на житло у разі смерті
уповноваженого власника (співвласника) житла, власника
(співвласника) житлового приміщення, на якого було відкрито
особовий рахунок, субсидія призначається одній із дієздатних осіб,
яка на момент смерті власника житлового приміщення (будинку) була
в ньому зареєстрована, а у разі, коли зареєстровані тільки
недієздатні особи - одному з їх опікунів. Проте якщо протягом
восьми місяців від дня відкриття спадщини не визначено в
установленому порядку уповноваженого власника (співвласника)
житла, власника (співвласника) житлового приміщення, надання
субсидії припиняється. ( Пункт 6 доповнено абзацом третім згідно з
Постановою КМ N 626 ( 626-98-п ) від 07.05.98, із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 506 ( 506-2001-п ) від
16.05.2001 )
Якщо особа, що перебуває в шлюбі, проживає окремо від
чоловіка (дружини) сама або з неповнолітніми дітьми, на яких не
отримує аліментів (за рішенням суду або за домовленістю), і є
уповноваженим власником, співвласником або наймачем житла, на
якого (яку) відкрито особовий рахунок, субсидія призначається лише
на норму володіння чи користування житловою площею без врахування
додаткових 10,5 кв. метра на сім'ю. У разі коли разом із заявою
про призначення субсидії надаються відомості про виплати на
утримання неповнолітніх дітей, які не можуть бути меншими, ніж
встановлено законодавством, субсидія надається на загальних
підставах.
У разі коли у житлових приміщеннях (будинках) зареєстровані
неповнолітні діти, які залишились без батьківської опіки
(піклування), субсидія призначається за заявою опікуна
(піклувальника) і розраховується виходячи з розміру пенсії у
зв'язку з втратою годувальника та інших соціальних виплат, які
отримує опікун (піклувальник) на підопічних дітей. ( Абзац п'ятий
пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1854
( 1854-2002-п ) від 12.12.2002 - набирає чинності з 01.01.2004
року )
Субсидія не призначається, якщо неповнолітні діти, маючи
батьків, зареєстровані в житловому приміщенні (будинку) самі.
7. Субсидія розраховується виходячи з кількості
зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб, яким
нараховується плата за житлово-комунальні послуги, у тому числі
осіб, призваних на строкову військову службу.
Кількість осіб визначається на початок місяця, в якому
надійшло звернення за призначенням субсидії.
8. Розрахунок сукупного доходу для призначення субсидії
провадиться відповідно до Методики обчислення сукупного доходу
сім'ї для всіх видів соціальної допомоги, затвердженої спільним
наказом Мінпраці, Мінфіну, Мінекономіки, Держкомсім'ямолоді,
Держкомстату. ( Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановами
N 1336 ( 1336-98-п ) від 25.08.98, N 822 ( 822-99-п ) від
14.05.99, в редакції Постанови КМ N 2146 ( 2146-99-п ) від
25.11.99 )

( Пункт 9 виключено на підставі Постанови КМ N 2146
( 2146-99-п ) від 25.11.99 )

( Пункт 10 виключено на підставі Постанови КМ N 2146
( 2146-99-п ) від 25.11.99 )

( Пункт 11 виключено на підставі Постанови КМ N 2146
( 2146-99-п ) від 25.11.99 )

12. Субсидія для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг призначається на основі
середньомісячного (за останні шість місяців або два квартали, що
передують місяцю звернення за призначенням субсидії) сукупного
доходу осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку), а
для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного
побутового палива - на основі річного за попередній календарний
рік. { Абзац перший пункту 12 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 626 ( 626-98-п ) від 07.05.98; в редакції
Постанови КМ N 559 ( 559-2009-п ) від 20.05.2009 }

( Абзац другий пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ
N 2146 ( 2146-99-п ) від 25.11.99 )

( Абзац третій пункту 12 втратив чинність на підставі
Постанови КМ N 626 ( 626-98-п ) від 07.05.98 )

( Абзац четвертий пункту 12 виключено на підставі Постанови
КМ N 2146 ( 2146-99-п ) від 25.11.99 )

( Абзац п'ятий пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ
N 2146 ( 2146-99-п ) від 25.11.99 )

( Абзац шостий пункту 12 виключено на підставі Постанови КМ
N 2146 ( 2146-99-п ) від 25.11.99 )

Для обчислення доходу непрацюючих громадян, яким призначено
пенсію вперше або якщо вони залишили роботу в період, за який
ураховуються доходи, і не мають інших доходів, крім пенсії та
доходів від особистого селянського господарства, земельних
ділянок, наданих для потреб городництва, сінокосіння і випасання
худоби, в сукупному доході на розсуд пенсіонера враховується дохід
за зазначений період або розмір призначеної щомісячної пенсії та
доходи від земельних ділянок. ( Абзац сьомий пункту 12 в редакції
Постанови КМ N 822 ( 822-99-п ) від 14.05.99 )
Якщо серед зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) є
громадяни, які перебувають у трудових відносинах з підприємством,
установою чи організацією або займаються індивідуальною
підприємницькою діяльністю, або зареєстровані в службі зайнятості
як такі, що шукають роботу, або не перебувають у трудових
відносинах з підприємством, установою чи організацією, але мають
право на отримання субсидії і подають довідки до органів праці та
соціального захисту населення про відсутність доходів за будь-який
місяць протягом періоду, за який визначається сукупний доход, або
місячний доход яких менший від неоподатковуваного мінімуму доходів
громадян, в розрахунок субсидії для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого
та рідкого пічного побутового палива за кожний такий місяць
включається місячний доход на рівні неоподатковуваного мінімуму
доходів громадян.
Якщо серед осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні
(будинку) є громадяни, які одержують стипендію, соціальні виплати
(допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку,
за інвалідом I групи або особою, яка досягла 80-річного віку, за
дитиною-інвалідом віком до 18 років, інвалідом I чи II групи
внаслідок психічного розладу, допомоги по безробіттю, а також
компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги і мають
право на отримання субсидії, у тому числі на підставі рішень
комісій, під час визначення сукупного доходу осіб, зареєстрованих
у житловому приміщенні (будинку), враховуються фактичні розміри
стипендій та соціальних виплат. { Пункт 12 доповнено абзацом
дев'ятим згідно з Постановою КМ N 626 ( 626-98-п ) від 07.05.98; в
редакції Постанови КМ N 480 ( 480-2009-п ) від 20.05.2009 }
У разі коли квартиронаймач є студентом, що навчається за
денною формою у вищому навчальному закладі I-IV рівнів акредитації
або професійно-технічному навчальному закладі, і його
середньомісячний доход менший від неоподатковуваного мінімуму
доходів громадян, в розрахунок субсидії для відшкодування витрат
на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу,
твердого та рідкого пічного побутового палива включається доход на
рівні неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. ( Абзац
десятий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 973 ( 973-2004-п ) від 28.07.2004 )
Після закінчення терміну отримання субсидії (крім субсидії
для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого
та рідкого пічного побутового палива) у разі подання звернення
за призначенням субсидії і довідок про відсутність доходів у
окремих працездатних громадян, зареєстрованих у житловому
приміщенні (будинку) - крім осіб, що навчаються у
загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах
I-IV рівня акредитації за денною формою навчання, та осіб, які
одержують соціальні виплати, зазначені в абзаці дев'ятому цього
пункту, перебувають на обліку в центрах зайнятості як такі, що
шукають роботу, а також визнаних в установленому порядку
безробітними, які за інформацією центрів зайнятості не порушували
законодавство про зайнятість щодо сприяння своєму працевлаштуванню
протягом останніх трьох місяців, - або якщо середньомісячний
розмір доходів залишається меншим від неоподатковуваного мінімуму
доходів громадян, субсидія не призначається. Виходячи з конкретних
обставин, що склалися, на підставі рішень районних, районних у
містах Києві і Севастополі державних адміністрацій та виконавчих
органів міських і районних рад або утворених ними комісій органи
праці та соціального захисту населення можуть зробити виняток.
Рішення про призначення (непризначення) субсидій у таких випадках
приймається на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов
сім'ї. { Абзац одинадцятий пункту 12 із змінами, внесеними згідно
з Постановами КМ N 626 ( 626-98-п ) від 07.05.98, N 1763
( 1763-2001-п ) від 27.12.2001, N 973 ( 973-2004-п ) від
28.07.2004, N 480 ( 480-2009-п ) від 20.05.2009 }
13. Для призначення субсидії громадянин, особа якого
посвідчується паспортом або іншим документом, подає органу праці
та соціального захисту населення довідки про доходи кожної особи,
зареєстрованої у житловому приміщенні, за формами, затвердженими
Мінпраці. У разі виникнення до 1 грудня 2006 р. заборгованості з
платежів за житлово-комунальні послуги субсидія призначається за
умови укладення громадянином з підприємствами-надавачами
житлово-комунальних послуг договорів про реструктуризацію
заборгованості. { Абзац перший пункту 13 із змінами, внесеними
згідно з Постановами КМ N 765 ( 765-2007-п ) від 23.05.2007, N 621
( 621-2010-п ) від 14.07.2010 }
У органі праці та соціального захисту населення громадянин
заповнює заяву та декларацію про доходи і майновий стан осіб,
зареєстрованих у житловому приміщенні, за формами, затвердженими
Мінпраці.
Зазначені заява та декларація можуть бути надіслані поштою
органу праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації
заявника. { Пункт 13 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
N 861 ( 861-2010-п ) від 08.09.2010 }
Громадянин несе відповідальність за надані відомості про
доходи, майно, що вплинули або могли вплинути на встановлення
права на призначення субсидії та на визначення її розміру.
На запит органів праці та соціального захисту населення
відомості для нарахування субсидій надають:
про склад зареєстрованих у житлових приміщеннях -
житлово-експлуатаційні організації або інші органи, визначені
місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого
самоврядування; у сільській місцевості - сільські (селищні) ради;
про забезпеченість громадян житловою площею та комунальними
послугами за формами, затвердженими Радою міністрів Автономної
Республіки Крим, обласними, Київською і Севастопольською міськими
держадміністраціями, - житлово-експлуатаційні організації,
житлово-будівельні (житлові) кооперативи, об'єднання співвласників
багатоквартирного будинку та організації, що надають
житлово-комунальні послуги, у п'ятиденний строк з дня отримання
запиту; { Пункт 13 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 621
( 621-2010-п ) від 14.07.2010 }
про фактичне витрачання за попередній період газу, води,
електричної та теплової енергії за наявності засобів обліку -
організації, які надають ці послуги.
Для нарахування субсидії можуть використовуватися відомості
про доходи та розміри платежів у вигляді списків, довідок, даних
на технічних носіях інформації, одержаних від Пенсійного фонду,
служб зайнятості населення, житлово-експлуатаційних та інших
підприємств і організацій.
Органи праці та соціального захисту населення мають право
робити запити та безоплатно отримувати від органів державної
податкової служби, підрозділів Державтоінспекції, бюро технічної
інвентаризації, органів державної контрольно-ревізійної служби,
інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування
інформацію, необхідну для призначення субсидій та проведення
перевірок достовірності даних, отриманих від осіб, які звертаються
за призначенням субсидій. { Пункт 13 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 861 ( 861-2010-п ) від 08.09.2010 }
У разі коли відомості, викладені в заяві, не підтверджено
належно оформленими документами, субсидія призначається починаючи
з місяця подання (відправлення) заяви за умови, що відомості
будуть підтверджені в установленому порядку протягом місяця з дня
подання (відправлення) заяви. { Абзац одинадцятий пункту 13 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 861 ( 861-2010-п ) від
08.09.2010 }
Рішення про призначення (непризначення) субсидії приймається
протягом десяти днів після подання заяви та отримання відомостей,
визначених абзацами п'ятим - восьмим цього пункту. { Абзац
дванадцятий пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 861 ( 861-2010-п ) від 08.09.2010 } { Пункт 13 в редакції Постанови КМ N 1703 ( 1703-2006-п ) від
12.12.2006 }
14. Субсидія для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг призначається на шість місяців.
Субсидія для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого
пічного побутового палива призначається один раз на календарний
рік за особистим зверненням громадян. { Абзац перший пункту 14 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 861 ( 861-2010-п ) від
08.09.2010 }
Субсидія для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого
пічного побутового палива та відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг надається на календарний рік. При цьому
субсидія на оплату житлово-комунальних послуг розраховується з
місяця звернення за її призначенням до кінця поточного року.
Субсидія для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг та природного газу (електроенергії), що
використовуються для індивідуального опалення, надається на
опалювальний період починаючи з місяця звернення за її
призначенням. У разі коли оплата послуг з теплопостачання
провадиться лише в опалювальний період, субсидія призначається на
цей період починаючи з місяця звернення за її призначенням. Як
виняток, за умови звернення із заявою про призначення субсидії
протягом двох місяців з початку опалювального сезону, вона
надається на весь опалювальний період. ( Абзац третій пункту 14 в
редакції Постанови КМ N 626 ( 626-98-п ) від 07.05.98, із змінами,
внесеними згідно з Постановою N 1763 ( 1763-2001-п ) від
27.12.2001 )
Якщо у житловому приміщенні (будинку) зареєстровані і
проживають тільки пенсіонери, які не працюють, та інші
непрацездатні громадяни, джерелом існування яких є лише доходи від
особистого селянського господарства, пенсія та інші соціальні
виплати, субсидія за бажанням призначається на дванадцять місяців.
Про збільшення доходу або зміну у складі зареєстрованих громадяни,
яким призначено таку субсидію, обов'язково інформують органи праці
та соціального захисту населення. ( Абзац четвертий пункту 14 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 626 ( 626-98-п ) від
07.05.98 )
По закінченні терміну отримання субсидії громадяни повинні
підтвердити право на призначення субсидії на наступний період. Для
цього вони подають до органів праці та соціального захисту
населення тільки довідки про доходи зареєстрованих громадян та
заяву, в якій підтверджується відсутність змін у складі
зареєстрованих та у характеристиці житла і послуг з моменту
попереднього призначення субсидії.
Якщо у житловому приміщенні (будинку) зареєстровані лише
пенсіонери, які не працюють, та інші непрацездатні громадяни, для
підтвердження права на призначення субсидії подається лише заява,
в якій підтверджується незмінність сукупного доходу, складу
зареєстрованих та характеристики житла і послуг з моменту
попереднього призначення субсидії.
Перерахунок субсидії у межах установленого терміну її
призначення без звернень громадян провадиться у разі: { Абзац
пункту 14 в редакції Постанови КМ N 861 ( 861-2010-п ) від
08.09.2010 }
зміни цін і тарифів на послуги, на оплату яких призначено
субсидію; { Абзац пункту 14 в редакції Постанови КМ N 861
( 861-2010-п ) від 08.09.2010 }
встановлення Кабінетом Міністрів України нового розміру
витрат громадян на оплату житлово-комунальних послуг, придбання
скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива;
{ Абзац пункту 14 в редакції Постанови КМ N 861 ( 861-2010-п ) від
08.09.2010 }
внесення змін до законодавства в частині надання окремим
категоріям громадян пільг на оплату житлово-комунальних послуг.
{ Абзац пункту 14 в редакції Постанови КМ N 861 ( 861-2010-п ) від
08.09.2010 }
В інших випадках перерахунок субсидії в межах установленого
терміну її призначення провадиться за особистим зверненням
громадян. { Абзац пункту 14 в редакції Постанови КМ N 861
( 861-2010-п ) від 08.09.2010 }
Порядок проведення перерахунків призначених субсидій
визначається Радою міністрів Автономної Республіки Крим,
обласними, Київською та Севастопольською міськими державними
адміністраціями або за їх згодою районними, районними у містах
Києві і Севастополі державними адміністраціями та виконавчими
органами міських і районних рад.
У разі затвердження нових тарифів і цін на житлово-комунальні
послуги, скраплений газ, тверде та рідке пічне побутове паливо
субсидії призначаються протягом трьох місяців з часу підвищення
розміру платежів. { Абзац пункту 14 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1703 ( 1703-2006-п ) від 12.12.2006 }
Якщо громадяни, зареєстровані у житловому приміщенні
(будинку), з незалежних від них причин (відрядження, хвороба,
смерть близької людини тощо), що підтверджується відповідними
документами, не змогли своєчасно звернутися за призначенням
субсидій, в окремих випадках субсидії можуть призначатися з дня
виникнення права, але не більше ніж за три місяці до звернення за
призначенням субсидії. ( Абзац пункту 14 в редакції Постанови КМ
N 1361 ( 1361-2000-п ) від 31.08.2000 )
Якщо обсяг витрачання газу, води, електричної та теплової
енергії вимірюється засобами їх обліку, розмір субсидії для
відшкодування їх оплати розраховується виходячи з фактичного
споживання послуг, але не більше від встановлених норм
споживання. У разі коли по закінченні терміну отримання субсидії
зазначені послуги використано на суму, меншу від суми призначеної
субсидії та обов'язкової частки плати в межах норм споживання,
невикористані перераховані кошти повертаються (перераховуються)
організаціями, що надають послуги, на рахунок органів праці та
соціального захисту населення або зараховуються цими організаціями
в рахунок фінансування призначених іншим отримувачам субсидій. У
разі коли по закінченні терміну отримання субсидії зазначені
послуги використано на суму, більшу від суми призначеної субсидії
та обов'язкової частки плати в межах норм споживання, органи праці
та соціального захисту населення перераховують розмір призначеної
субсидії виходячи з вартості фактично спожитих послуг, але не
більше від встановлених норм. ( Абзац пункту 14 із змінами,
внесеними згідно з Постановами КМ N 626 ( 626-98-п ) від 07.05.98,
N 822 ( 822-99-п ) від 14.05.99 )
15. Громадянам, які проживають у житлових приміщеннях
(будинках) державного і громадського житлового фонду, в тому числі
у гуртожитках та будинках житлово-будівельних (житлових)
кооперативів, субсидія для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг надається шляхом перерахування коштів
на рахунок власників житла (уповноважених ними органів) та
підприємств, що надають комунальні послуги, а субсидія для
відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та
рідкого пічного побутового палива за бажанням громадян
виплачується відділеннями поштового зв'язку чи перераховується на
їх рахунок в банківській установі. ( Абзац перший пункту 15 в
редакції Постанови КМ N 1763 ( 1763-2001-п ) від 27.12.2001 )
Громадянам, які проживають у приватних будинках, квартирах чи
кімнатах, субсидія для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг надається шляхом перерахування коштів
на рахунок підприємств, що надають комунальні послуги, а субсидія
для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого
та рідкого пічного побутового палива за бажанням громадян
виплачується відділеннями поштового зв'язку чи перераховується на
їх рахунок в банківській установі. ( Абзац другий пункту 15 в
редакції Постанови КМ N 1763 ( 1763-2001-п ) від 27.12.2001 )
Громадяни, яким призначено субсидію для відшкодування витрат
на оплату житлово-комунальних послуг, зобов'язані щомісячно
сплачувати свою обов'язкову частку витрат на оплату цих послуг,
крім випадків. У разі коли вартість фактично використаної послуги
менша ніж обов'язкова частка витрат на оплату цієї послуги,
громадяни сплачують її фактичну вартість. { Пункт 15 доповнено
абзацом згідно з Постановою КМ N 822 ( 822-99-п ) від 14.05.99; із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1703 ( 1703-2006-п )
від 12.12.2006 }
16. Розрахунки щодо визначення розміру субсидії для
відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг
здійснюються в такій послідовності:
1) визначається середньомісячний сукупний доход та
обов'язкова частка плати за житлово-комунальні послуги у цьому
доході;
2) визначається загальний місячний розмір плати за
житлово-комунальні послуги у межах норми забезпеченості житлом та
встановлених нормативів користування комунальними послугами у
конкретному населеному пункті;
3) визначається розмір субсидії як різниця між вартістю плати
за житлово-комунальні послуги у межах норми володіння чи
користування загальною площею житла (пункт 4 цього Положення) та
нормативів споживання комунальних послуг і обсягом визначеного
платежу.
17. Розрахунки щодо визначення розміру субсидій для
відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та
рідкого пічного побутового палива здійснюються у такій
послідовності:
1) визначається річний сукупний доход громадян,
зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку), і обов'язкова
частка плати за скраплений газ, тверде та рідке пічне побутове
паливо у цьому доході;
2) визначається розмір плати за скраплений газ, тверде та
рідке пічне побутове паливо на календарний рік у межах
встановлених норм споживання;
3) визначається розмір субсидії як різниця між вартістю плати
за скраплений газ, тверде та рідке пічне побутове паливо на
календарний рік у межах норм споживання і обсягом визначеного
платежу.
18. Розрахунки щодо визначення розміру субсидій для
відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та
рідкого пічного побутового палива і житлово-комунальні послуги
здійснюються у такій послідовності:
1) визначається річний сукупний доход і обов'язкова частка
плати за скраплений газ, тверде та рідке пічне побутове паливо та
житлово-комунальні послуги у цьому доході;
2) визначається розмір плати за скраплений газ, тверде та
рідке пічне побутове паливо та житлово-комунальні послуги на
календарний рік у межах встановлених норм споживання;
3) визначається розмір субсидії як різниця між вартістю плати
за скраплений газ, тверде та рідке пічне побутове паливо і
комунальні послуги на календарний рік у межах норм споживання і
обсягом визначеного платежу;
4) визначається розмір щомісячної субсидії для відшкодування
витрат на оплату житлово-комунальних послуг.
19. Для призначення субсидій за розрахунковими нормами
розрахунок щодо визначення розміру субсидії здійснюється в такій
послідовності:


1) визначається сукупний доход і обов'язкова частка плати за
скраплений газ, тверде та рідке пічне побутове паливо і
житлово-комунальні послуги;
2) визначається вартість розрахункової норми для призначення
субсидії залежно від кількості зареєстрованих на житловій площі та
послуг, які надаються;
3) визначається розмір субсидії як різниця між розрахунковою
вартістю житлово-комунальних послуг і обсягом визначеного платежу. Розмір субсидії не може бути більшим від розміру
житлово-комунальних платежів. ( Абзац пункту 19 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 822 ( 822-99-п ) від 14.05.99 )
20. Надання раніше призначеної субсидії припиняється:
за поданням житлово-експлуатаційних організацій,
житлово-будівельних (житлових) кооперативів, об'єднань
співвласників багатоквартирного будинку та організацій, що надають
житлово-комунальні послуги, якщо громадянин, якому призначено
субсидію, не сплачує відповідну частку житлово-комунальних послуг,
за винятком випадків, пов'язаних із затримкою виплати заробітної
плати, пенсії тощо, яка підтверджується відповідними документами,
- з місяця, в якому надійшло таке подання. Подання надається
зазначеними організаціями органам праці та соціального захисту
населення до 10 числа місяця, що настає за місяцем, в якому
виникли такі обставини; { Абзац другий пункту 20 в редакції
Постанови КМ N 480 ( 480-2009-п ) від 20.05.2009 }
якщо громадянин приховав або свідомо подав недостовірні дані
про доходи та майновий стан, що вплинули на встановлення права на
субсидію і визначення її розміру, внаслідок чого йому була надміру
перерахована сума субсидії, - з місяця, в якому виявлено
порушення;
у разі переїзду сім'ї в іншу місцевість та настання обставин,
що унеможливлюють надання субсидії (зокрема смерть одинокої
особи), - з місяця, що настає за місяцем, в якому відбулися зміни;
за заявою уповноваженого власника (співвласника) житла,
наймача житла у державному та громадському житловому фонді, члена
житлово-будівельного кооперативу, власника (співвласника)
житлового приміщення, на якого відкрито особовий рахунок, - з
місяця, що настає за місяцем її подання, якщо інше не обумовлено
заявою.
У разі коли через несплату громадянином відповідної частки
житлово-комунальних послуг надання субсидії для відшкодування
витрат на оплату житлово-комунальних послуг припинено, громадянин
набуває право на її призначення на наступний період після подання
документів, що підтверджують погашення заборгованості, яка виникла
після 1 грудня 2006 р. за період отримання субсидії. { Пункт 20
доповнено абзацом п'ятим згідно з Постановою КМ N 765
( 765-2007-п ) від 23.05.2007 }
Сума субсидії, перерахованої (виплаченої) надміру внаслідок
свідомого подання громадянином документів з недостовірними
відомостями, повертається ним за вимогою органу, що призначив
субсидію.
У разі коли громадянин добровільно не повернув надміру
перераховану (виплачену) суму субсидії, питання про її стягнення
органи, що призначають субсидії, вирішують у судовому порядку.
До посадових осіб, винних у надмірному перерахуванні
(виплаті) субсидії, вживаються заходи, передбачені
законодавством. { Пункт 20 в редакції Постанови КМ N 1703 ( 1703-2006-п ) від
12.12.2006 }
21. Місцеві фінансові органи перераховують кошти для
відшкодування витрат населення на оплату житлово-комунальних
послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного
побутового палива у порядку, встановленому Радою міністрів
Автономної Республіки Крим, обласними, Київською і
Севастопольською міськими державними адміністраціями.
22. На кожного одержувача субсидії органи праці та
соціального захисту населення і організації, що надають населенню
житлово-комунальні послуги, заводять справу, в якій зберігаються
матеріали, необхідні для призначення субсидії, та розрахунки її
розміру. ( Пункт 22 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1763
( 1763-2001-п ) від 27.12.2001 )
( Положення із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 31
( 31-96-п ) від 10.01.96, N 541 ( 541-96-п ) від 22.05.96, N 1231
( 1231-96-п ) від 05.10.96, в редакції Постанови КМ N 1050
( 1050-97-п ) від 22.09.97, із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 119 ( 119-98-п ) від 04.02.98 N 626 ( 626-98-п )
від 07.05.98 N 1336 ( 1336-98-п ) від 25.08.98 N 822 ( 822-99-п )
від 14.05.99 N 2146 ( 2146-99-п ) від 25.11.99, N 211
( 211-2000-п ) від 02.02.2000 )

{ Документ взято з сайта Верховної Ради }