Посібники та довідники 

Посібники для голів правлінь ОСББ, матеріали для споживачів комунальних послуг, методична література


п/п
Назва публікаціїПереглядів
1 5824
В удобной и доступной форме излагаются правила и порядок предоставления услуг, основные правила и обязанности потребителей в отношениях с исполнителями жилищно-коммунальных услуг в городе Днепропетровске, даны рекомендации горожанам по их действиям в конкретных ситуациях. В справочнике приведено множество образцов документов (заявлений, жалоб, актов и т.п.), расчетов, таблиц, а также рекомендованный перечень законодательной и нормативной базы.
2 6406
КНИГА 1. «КРОК ПЕРШИЙ: СТВОРЕННЯ ОСББ» Цей посібник створено завдяки підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Посібник підготовлено фахівцями Інституту місцевого розвитку в рамках Проекту USAID «Реформа міського теплозабезпечення в Україні» (Контракт № EPP-I-09-03-00006-00) - Вікторією Погорєловою, Дмитром Левицьким, Русланом Кундриком, Тетяною Кіщук та Евеліною Козиною.
3 18354
Настоящее положение регулирует порядок создания, деятельности и ликвидации ревизионной комиссии ЖСК/ОСМД, ревизионной комиссии ассоциации
4 3881
Книга 2. «КРОК ДРУГИЙ: ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ОСББ» Цей посібник створено завдяки підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Посібник підготовлено фахівцями Інституту місцевого розвитку в рамках Проекту USAID «Реформа міського теплозабезпечення в Україні» (Контракт № ЕРР-І-09-03-00006-00) – Вікторією Погорєловою, Дмитром Левицьким, Русланом Кундриком, Тетяною Кіщук, Ольгою Олефіровою, Наталією Алексєєвою та Евеліною Козіною.
5 4719
Типовий порядок обробки персональних даних в базах персональних даних розроблено на виконання частини 10 статті 6 Закону України «Про захист персональних даних» та відповідно до підпункту 5 пункту 4 Положення про Державну службу України з питань захисту персональних даних, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року №390/2011.
6 3
Данная книга посвящена раскрытию сути основных проблем жилищно-коммунальной отрасли с которыми вынуждены на практике сталкиваться потребители ЖК-услуг и отраслевые предприятия-работодатели, исследуются основные пути решения данных проблем в соответствии с новой политикой нынешней власти.
7 5898
Охорона праці на підприємствах житлово-комунальної галузі - актуальність сьогодення
8 8096
Описано законодавчі та фінансовоекономічні основи створення і функціонування неприбуткової організації — об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ). Узагальнено досвід ОСББ щодо утримання та використання спільного сумісного майна в Україні.
9 9092
Цей довідник підготовлений у рамках проекту Групи Світового банку «Енергоефективність у житловому секторі України» за підтримки Швейцарської Конфедерації. Він орієнтований на широкий загал: як на тих, хто вже створив об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) та потребує мати під рукою форми деяких документів, так і на тих, хто щойно замислився про створення ОСББ і планує проведення установчих зборів, затвердження статуту об’єднання тощо.
10 160
Цей посібник розроблено для співвласників ОСББ та мешканців багатоквартирних будинків, що планують створити ОСББ, а також для команди управління проектами, працівників виконавчих органів місцевого самоврядування, спеціалістів та асистентів з розвитку громад, контактних осіб міських ресурсних центрів, посадовців, що працюють в проектах місцевого розвитку. У посібнику викладено принципи і окрему методологію, роз- роблену в проектній документації Проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», фаза III (МРГ-ІІІ). Мета посібника – надати інструкції сторонам, зацікавленим у створенні та діяльності ОСББ, побудові партнерських відносин ОСББ з міською владою, а також команді з впровадження проекту щодо послідовної реалізації бачення МРГ-III. Даний посібник було підготовлено в рамках Проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», який фінансується Європейським Союзом та впроваджується ПРООН. Відпові- дальність за зміст посібника несуть винятково співробітники Проекту МРГ, точка зору яких не обов’язково збігається з позицією Європейського Союзу або ПРООН.